(15.30 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Úplně do úvodu. Já jsem byl nedávno ve Švédsku s panem premiérem Reinfeldtem, což je země, která pokračuje po nás v předsednictví v Evropské radě, a čekáme fakticky na výsledek francouzských voleb, abychom mohli zahájit jednání v rámci toho tria Francie - Česká republika - Švédsko.

Přípravy u nás jsou velmi intenzivní a jsem rád, že jsme už v té první vládě bez důvěry udělali klíčové kroky, které nám umožnily dohnat určitou ztrátu, která tam z hlediska přípravy české administrativy vznikla. My jsme 11. dubna schválili materiál o mimořádném navýšení pracovních míst ve státní správě o 85 funkčních míst v roce 2007. To jsou ti, kteří budou připravovat vlastně české předsednictví, budou postupně nastupovat, v těchto týdnech nastupují, během května, do konce roku, aby se ten stav naplnil. Samozřejmě s tím souvisejí mzdové náklady, které jsou propočítány na ty celoroky zhruba na 52 osob. Samozřejmě počítáme v dalších letech s navýšením - v roce následujícím zhruba 270 nových pracovníků a v roce vlastního předsednictví zhruba ještě 13. Ta personální náročnost je celou dobu vyhodnocována.

Já bych byl daleko radši, kdybychom ty lidi našli přímo ve státní správě, oni také ve státní správě jsou a jsou to lidé, které nezapočítáváme do toho navýšení. Navrhované zvýšení počtu není v kontrapunkci nebo není proti tomu záměru snížit do roku 2010 ročně o 3 % zaměstnance státní správy. Bereme to jako zvýšení mimořádné, účelově zaměřené a přechodné s tím, že v roce 2009 po ukončení předsednictví ta místa budou zrušena.

Náklady jsou nemalé, to víme. Celkové náklady dosáhnou přibližně, a to berte jako velmi orientační číslo, za celou dobu přípravy i realizace kolem 3,3 mld. korun. Do té sumy jsou ale započteny i zhruba 1,5 mld. jednotlivých resortních výdajů, které s tím souvisejí, ale ne třeba přímo, takže ty přímé náklady budou zhruba 1,9 mld. Na rozpočtu se pracuje a bude hotov do konce roku. Letos je na přípravu předsednictví vyčleněno přibližně 400 mil. korun. Já jsem nechal zrušit jednotlivá resortní určení; celý princip je založen na tom, že je to v pokladniční správě a peníze jsou uvolňovány samozřejmě podpisem ministra financí s kontrasignací ministra pro evropské záležitosti, protože připravené akce a čerpání v rámci minulého roku byly v takovém stavu, že jsme je přehodnotili.

Myslím, že to rámcově stačí. Pokud ještě mám čas, chci říct, že se setkává celkem s ohlasem i našich kolegů ve Visegrádu a ostatních hlavní moto toho předsednictví, a to je Evropa bez bariér, kde se snažíme vysvětlovat, že nejde jenom o ty bariéry faktické, to znamená dokončení volného pohybu osob a zboží, služeb apod., ale že jde i o bariéry psychologické a také bariéry Evropské unie vůči sousedům, příp. zemím, které do Evropské unie vstoupit teprve chtějí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pan poslanec Krill položí doplňující otázku? Ano, položí.

 

Poslanec Petr Krill: Já jen krátce doplňující otázku k těm finančním zdrojům. Bude stoprocentně naše předsednictví hrazeno jen ze státního rozpočtu, nebo tam bude nějaký příspěvek z Evropské unie, či v případě konání některých akcí mimo hlavní město Prahu i příspěvek dejme tomu statutárních měst, event. krajů?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví vám předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Celá řada těch akcí je kofinancována Evropskou komisí, takže tyto náklady bereme jako přímé náklady České republiky nejenom na přípravu, ale i na konání celé akce.

Co se týče krajů, v této chvíli neuvolňujeme informace, které kraje a která města budou využita, protože samozřejmě se jedná i o zajištění dopravních a hotelových kapacit a v tom smyslu, kdyby ta informace byla volná, tak by nastalo to, co jistě všichni známe.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S následující interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Konečná, a to ve věci prestiže České republiky v zahraničí.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové. Pane premiére, vy jste jako předseda před loňskými volbami tehdejší nejsilnější strany, takže bezpochyby jste tušil nebo jste se minimálně domníval, že převezmete vládu v této zemi a tím také odpovědnost, podepsal smlouvu s občany. Garantoval jste v ní daňové přiznání na jednom listu - o tom zatím vláda ani nejedná. Snížení doplatku za léky - ba naopak, doplatky se nám zvýší. Garantoval jste také, že se spoluúčast pacientů nezvýší - opak je pravdou. Všechny tyto věci a každý ten jeden jediný bod vaší smlouvy s občany jste s největší pravděpodobností podepsal pouze proto, že tato smlouva není platná; ona je totiž podepsána pouze vámi a není podepsána nikým jiným, tudíž není vymáhatelná. Nicméně mě v této smlouvě velmi překvapilo, či spíš zarazilo, že se tam uvádí, že budete hájit skutečné zájmy našich občanů ve světě.

Ráda bych se vás tedy, pane premiére, zeptala, jaké jsou podle vás skutečné zájmy občanů České republiky v zahraničí a jaké konkrétní priority vláda České republiky má a zda se shodují s těmi skutečnými zájmy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví vám předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji paní poslankyni Konečné za dotaz. Já se teď nechci vyjadřovat k té smlouvě. Mimochodem, my jsme řekli, že - pokud si dobře vzpomínám - u těch léků, že to bude jinak. To jenom pro pořádek. Deset tisíc zaplacených aspirinů zachrání jeden lidský život, to je, řekl bych, ta filozofie větších doplatků, příp. absolutních u levnějších léků a menších u těch léků drahých. To je ten trend, kterým to musí jít a kam to musíme směřovat.

K tomu, co říkáte. Já už jsem před volbami také říkal opakovaně, a dá se to doložit, že žádná česká politická reprezentace nemá právo významným způsobem měnit zahraničněpolitickou orientaci, že jestli se na něčem mají politické strany shodnout, aspoň ty demokratické, tak to je zahraničněpolitické směřování, zahraničněpolitické priority a úkoly v zahraničí. V tomto smyslu musím paní poslankyni Konečnou uklidnit. Česká vláda nemá a nevytváří žádné výrazné změny v zahraničně politické orientaci České republiky. Stále je to priorita číslo jedna, a to je dobré sousedství. Stále je to priorita číslo dvě, a to je aktivní účast v Evropské unii, aktivní pohyb, aktivní členství. To třetí, to se taky nemění, to je posilování euroatlantické vazby. A to čtvrté je určitá starost o tzv. blízké zahraničí. Do toho blízkého zahraničí patří sever Afriky, Blízký východ, samozřejmě země typu Afghánistán, Irák, protože sousedí s Tureckem, které je členem NATO a které usiluje být členem Evropské unie. To znamená naše sousedství jsou i ty země, kde dneska působíme v aliančních nebo jiných misích, ať už jsou to mise mírové nebo vojenské nebo tzv. peace-keeping.

Není žádná významná změna, ale jsou některé nové prvky, kterými chceme přispět k lepší pozici České republiky v zahraničí, a znovu navazujeme na něco, co už dělala vláda minulá, a to je optimalizace nebo lepší alokace veřejných zdrojů do prezentace České republiky v zahraničí. Tento úkol Jiří Paroubek svěřil Otto Jelinekovi a my jsme na ten úkol navázali. To znamená, kdybych to měl popsat na příkladu, jsou některé destinace, kde vedle sebe, aniž by spolu spolupracovali, existuje zástupce CzechInvestu, zástupce CzechTradu, zástupce Českého centra, zástupce CzechTourismu a obchodní rada, kteří nekoordinují naši pozici a naše zájmy v této zemi a tím samozřejmě prodražují celý proces. To je jeden z našich zájmů.

Ten druhý zájem je tzv. ekonomická diplomacie, která s tím úzce souvisí, to znamená větší ekonomizace našich zájmů v zahraničí, a to samozřejmě prostřednictvím našich zastupitelských úřadů a našich aktivit směřujících ke zvýšení obchodní výměny, protože naše zahraničněpolitická orientace je svým způsobem dána v celé řadě zemí, řekl bych v drtivé většině.

To třetí, co chceme optimalizovat, je humanitární a rozvojová pomoc, která se dnes provádí z mnoha míst, z mnoha resortů a z mnoha dílčích rozpočtů.

To jsou zhruba úkoly, aniž bychom chtěli měnit naši zahraničněpolitickou orientaci. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP