(15.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

My jsme včera, nebo v noci na dnešek schvalovali ve vládě materiál Propojení e-justice a Government, který řeší potom ty věci, které se týkají soudnictví. Elektronickou podatelnu, elektronický soudní spis a podobně, které zase řeší jinou dílčí oblast státní a veřejné správy. Chci vás ubezpečit, že tato vláda to bere velmi vážně. Chceme do toho investovat, jenom do té problematiky e-justice chceme investovat během dvou let asi 570 milionů a chceme tu věc dostat pod kontrolu tak, aby jak hardware, tak software, tak samotná implementace probíhala v rámci řádných výběrových řízení, a pokusíme se odstranit tu pachuť z těch výběrových řízení v minulosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, položíte doplňující otázku? Ano, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Děkuji panu premiérovi, ale dovolím si jenom vzkaz mým přátelům. Jestli nejste s odpovědí spokojeni, napište mi. Děkuji. (Veselost v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan premiér bude reagovat i na tuto doplňující poznámku.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vzhledem k tomu, že tady teď nemám svého významného oponenta Davida Ratha, chtěl bych říci, že to patřilo k určité edukační, nebo edukativní povinnosti, kterou jsem cítil potřebnou směrem ke všem poslancům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní vystoupí se svojí interpelací ve věci výroků I. pan poslanec Václav Votava. Připraví se pan poslanec Petr Krill. Pane poslanče Votavo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Pane premiére, na pietním aktu k uctění památky obětí pochodů smrti z koncentračních táborů jsem musel vyslechnout slova kritiky a pohoršení za vaše výroky a výroky některých členů ODS, a to z úst přítomných protifašistických bojovníků, bojovníků za svobodu. Vaše výroky, které přejímáte z nacistického slovníku, jako je "es kommt der Tag", či "noc dlouhých nožů", nebo výraz "grosstapo" a v neposlední řadě pak výrok vašeho poradce Marka Dalíka, kterým se přirovnává k Martinu Bormannovi, nacistické zrůdě, je uráží a jsou jimi zděšeni. Jsou to lidé, kteří na rozdíl od vás zažili krutost nacistického režimu, přežili hrůzy koncentračních táborů, pochodů smrti, ztratili tam svoje nejbližší. Na setkání s německými antifašisty také tito lidé říkají: stydíme se za našeho předsedu vlády.

Pane premiére, vy nejste soukromá osoba. Vše, co řeknete nebo napíšete, řekl či napsal předseda vlády České republiky. Koneckonců řekl jste to i v předminulém vystoupení na adresu vašeho kolegy Julínka, že je ministrem ve dne v noci, na dovolené, prostě vždy.

Co vás vede k tomu, pane premiére, že jste si oblíbil tyto výroky ze slovníku nacistů? Co vás vede, že vás inspirují, že se s nimi ztotožňujete? Nemyslíte si, že tím urážíte všechny ty, kteří přežili krutost a zvěrstva fašismu? Nemyslíte si, že byste se měl za tyto výroky veřejně omluvit? Nemyslíte si, že byste se měl omluvit veřejně i jako předseda ODS za výroky vašich spolupracovníků? (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prostor má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: A neměl bych se taky omluvit jako Čech všem obětem všech válek v posledních několika stech letech? (Bouchání do lavic z řad poslanců ČSSD.)

Já musím říci, že ten patos ve vašem hlase naznačil, že se snažíte vzbudit dojem, že jsem člověk, který si oblíbil dobu nacismu, který dokonce je k ní velmi shovívavý, a já vás upozorňuji, a mnohokrát jsem to řekl, že to není pravda!

A teď. Máte pravdu v tom, že nejenom výrok, který jsem řekl, napsal, ale i ten, který mi byl vložen do úst, je výrok, který musím brát vážně a nemíním se omlouvat opakovaně. Již jsem se, pane poslanče, omluvil! I za to, co jsem neřekl. I za to, co jsem nenapsal. I za to, co mi bylo vloženo do úst.

Myslím si, že oprávněně někteří lidé, pokud je spojen některý výrok s mojí osobou, se mohou domnívat, a já to tímto chci vyvrátit, že mám jistý resentiment k té době, ke které žádný resentiment nemám.

Nechci popisovat jednotlivé věci, jak vznikly, jak byly mediálně překrouceny, jak byly vytaženy z kontextu, jestli jsem je řekl, nebo neřekl. To není podstatné a v tom máte pravdu. Já jenom chci jednoznačně poznamenat, a to tady musí zaznít, že já zločiny nacismu vidím stejně závažné jako zločiny komunismu, že chci, aby byly šetřeny, aby byly popsány, aby se nemohly opakovat.

Já nemám, pane poslanče, žádný resentiment k době nacismu, je to zcela naopak! Pokud mediální scéna využije některých dejme tomu mých výroků, které mohou být dány do kontextu, je to jejich právo. Ale věřil jsem, že aspoň vy nebudete užívat toho patosu a té nenávisti ve svém hlase vůči mé osobě, když musíte vědět, že jestli mám nějaké chyby, zcela jistě jsem demokrat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Votava si přeje položit doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Votava: Pane premiére, to není žádný patos. To není žádné zneužívání. Proč tato slova tedy říkáte? Proč se ztotožňujete s nacistickými výroky? Tak je neříkejte.

Víte, mně by se chtělo odpovědět na to vaše "es kommt der Tag" jinak, odpovědět parafrázováním slavné Kozinovy věty: Topolánku, Topolánku, do roka a do dne, a možná ještě dříve. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I na tuto parafrázi odpoví předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mně chodí plno sprostých dopisů, urážlivé maily. Každý den ve Sněmovně se dočkám urážek, které nemají odpověď. Pokládám to za zbytečné.

Musím říci, že já jsem nikdy neřekl "es kommt der Tag"! Bylo by dobře, abyste to věděl.

Chci říci, že je spousta výroků, o které se můžeme opřít tady vzájemně, když máme tendenci se buď urazit, nebo vystavit do ofsajdu. Vyhrožování k mému arzenálu ale nepatří.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S následující interpelací vystoupí pan poslanec Petr Krill, a to ve věci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Pane poslanče Krille, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pane premiére, v první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat v Radě Evropské unie. Jedná se zcela určitě o významnou a prestižní záležitost, která však bude vyžadovat významná organizační opatření i mimořádné náklady. V současné době se s přípravou našeho předsednictví objevuje řada informací, které různě odhadují výši vyvolaných požadavků na státní rozpočet a kriticky se vyjadřují k předpokládanému nárůstu úřednických míst v době, kdy se v rámci ekonomických opatření plánuje jejich snižování. Objevují se informace o nárůstu počtu úředníků od několika desítek do několika stovek a v rámci finančních nákladů pak informace od stovek milionů korun do jednotek miliard.

Z těchto důvodů bych, vážený pane premiére, žádal o odpovědi na následující otázky.

1. O jaké navýšení pracovních míst ve státní správě v této souvislosti půjde? Na jak dlouhou dobu a z jakých zdrojů?

2. Z jakých zdrojů bude zajišťováno financování předsednictví a jaké budou celkové náklady, eventuálně i náklady v jednotlivých letech? Protože předpokládám, že financování bude nutné již v letošním roce a v roce 2008 a 2009.

Předem děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpovědi se vám dostane vzápětí. Slovo má předseda vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP