(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14 hodin 30 minut, dovolte mi tedy, abych zahájila odpolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny.

 

Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

76.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, respektive vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Než vás seznámím s pořadím, v kterém budou interpelace předkládány, ještě velmi rychle rozšířím ráno hlášenou neúčast poslankyň a poslanců a ministryň a ministrů o omluvy, které se týkají dnešního odpoledne. Jsou to omluvy pana poslance Paroubka, pana místopředsedy vlády Čunka, pana ministra vnitra Ivana Langera a paní ministryně Džamily Stehlíkové. Tolik k omluvám.

My jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Mirka Topolánka či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 hodin do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám všem byly rozdány lavice.

 

Dovolím si nyní předat slovo panu poslanci Janu Hamáčkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády. Připraví se paní poslankyně Zdeňka Horníková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére. V posledních dnech a týdnech zaznamenáváme diplomatickou ofenzívu Spojených států, která má za cíl přesvědčit nás o potřebě vybudovat radar protiraketové obrany Spojených států na našem území. Nezávisle na tom však probíhá debata o protiraketovém systému i v Kongresu Spojených států. Ten projednává návrh obranného rozpočtu na rok 2008.

Já jsem začátkem tohoto roku Spojené státy navštívil, vedl jsem řadu jednání se členy Sněmovny reprezentantů i senátory a závěr, který jsem si z té návštěvy učinil, byl ten, že debata ve Spojených státech daleko zaostává za debatou v České republice. Rovněž jsem měl dojem, že příslušní představitelé a zejména čelní demokraté v obou komorách nejsou zcela přesvědčeni o tom, že ten systém je smysluplný, a nejsou ochotni uvolnit na jeho budování požadované finanční prostředky. Tehdy jsem doporučoval, aby Česká republika vyčkala na výsledek debaty ve Spojených státech, abychom vyčkali a neriskovali mezinárodní blamáž.

Včera zasedal podvýbor pro strategické síly Sněmovny reprezentantů - a co se stalo? Na návrh své předsedkyně jednomyslně, tedy i hlasy republikánských poslanců, doporučil škrtnout z požadovaných 300 milionů dolarů na evropský prvek protiraketové obrany 160 milionů, víc jak 50 procent.

A jaké jsou argumenty členů výboru? O systému se nevedla důkladná debata v NATO, vláda Spojených států zvolila špatnou taktiku - namísto bilaterálních dohod se měla snažit o celoevropskou a alianční debatu, a systém antiraket neprošel dostatečným testováním. Tedy stejné argumenty, na které jsme upozorňovali i my. Podvýbor pro strategické síly rovněž požaduje nezávislou studii politických a finančních dopadů instalace protiraketového systému v Polsku a v České republice.

Já se tedy ptám, o jaké podklady opírá vláda České republiky své argumenty ve věci protiraketové obrany, když členové amerického Kongresu požadují zpracování nezávislé studie. Ptám se rovněž, kam pospíchá vláda České republiky, když existují otazníky kolem financování systému. Nebylo rozumnější opravdu počkat, jak dopadne debata ve Spojených státech?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji panu poslanci Hamáčkovi za tento dotaz. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně v důsledku zpomalujícího se jednání Sněmovny nebudu osobně přednášet zprávu, o jejíž zařazení jsem na poslanecké půdě požádal v úvodu této 14. schůze, a bude to zřejmě za mne dělat některý z místopředsedů vlády, tak by se slušelo tomuto tématu věnovat víc času, než který mi je vyměřen. Ale přesto se pokusím velmi krátce reagovat.

Nejdřív poznámku proti tomu, co jste řekl hned v úvodu. Já si všímám v poslední době daleko více než diplomatické ofenzívy Spojených států amerických spíše diplomatické a zpravodajské ofenzívy Ruské federace. To je třeba říct velmi otevřeně a je pro to celá řada dokladů, nejenom mediálních samozřejmě.

Pokusím se odpovědět. Já tu diskusi v americkém Kongresu znám. Jedná se z celého toho rozpočtu na protiraketovou obranu o část, kterou zpochybňuje část kongresmanů. Nicméně jako u nás ten proces probíhá, tak probíhá ve Spojených státech amerických. My na nic nespěcháme, my se připravujeme na první jednání, které bude zahajovat celou tu sérii jednání s americkou stranou. A tak jak jsme řekli, za a) budeme veřejnost a Poslaneckou sněmovnu a Senát informovat, za b) není předem řečeno, jak to dopadne, a není předem řečeno, kdy to tak dopadne.

Nicméně přece jenom proběhlo několik jednání - nechci teď zpochybňovat tu vaši obavu, protože já sdílím podobný typ obav. Tak je to za prvé jednání na úrovni NATO, které bylo za účasti náměstka ministra obrany pana Erika S. Edelmana, o kterém jste jistě informován, kdy je zcela evidentní, že ty naše prvotní obavy, že by ten systém protiraketové obrany mohl být budován paralelně anebo samostatně bez účasti aliančních sil, jsou postupně vyvraceny. A to, že jsme to dali přímo do nóty, kterou jsme odesílali Spojeným státům americkým, tu naši obavu potvrzuje. Nicméně na tom rozšířeném jednání v té diskusi se znovu potvrdilo, že aliance chce budovat protiraketovou obranu, chce pokračovat a navazovat na tu feasibility study schválenou letos v Rize.

Musím tu diskusi na tom, nechci teď detailně, protože ty materiály samozřejmě jsou k dispozici, zarámovat i do jednání NATO versus Rusko nebo Rada NATO versus Rusko, kdy samozřejmě Rusové reagují poměrně velmi podrážděně, ale dá se lehce vyvrátit, že ty jejich důvody nejsou ani bezpečnostní, ty nejsou dokonce ani vojenské, ale jsou spíše geopolitické a možná vnitropolitické vzhledem k připravovaným volbám do parlamentu a prezidentským.

Klíčovou myslím byla návštěva generála Oberinga, o jehož návštěvě kromě toho, že navštívil i Poslaneckou sněmovnu, jste poměrně detailně informováni, kde si myslím, že probíhaly pořád ještě spíše vzájemné informace a z naší strany dotazy na zdravotní rizika, na vojenská rizika, na to, o čem jste hovořil, a to je četnost a úspěšnost zkoušek, speciálně těch raket, které byly v poslední době zkoušeny. Jak sám víte, tak ta úspěšnost je v poslední době podstatně vyšší, než když ten systém se zahajoval, což je logické.

Jako důkaz, řekl bych jeden z nejvyšších, toho, že Spojené státy té otázce věnují minimálně takovou pozornost jako my, je návštěva George Walkera Bushe v České republice, která je svým způsobem neplánovaná. My jsme věděli, že bude v podobném termínu v Berlíně, ale za prvé si myslím, že to je velký diplomatický úspěch - nemyslím tím jenom českou vládu, a za druhé, že i tato návštěva dokládá, že ty obavy, které sdílíme, které si chceme vyříkat, budeme mít možnost konzultovat na té nejvyšší úrovni.

Co se týká rozpočtu americké administrativy na tento systém. Pokud americká administrativa neuvolní peníze, tak si myslím, že to budeme vědět v dostatečném předstihu před koncem těch vyjednávání, abychom případně vyjednávání buď odložili, nebo je protáhli, anebo se definitivně rozhodli je ukončit, protože my nepředpokládáme, že by do konce tohoto roku došlo k rozhodnutí v českém Parlamentu.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP