(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na pořadu uplynula. Budeme pokračovat. Já bych poprosil paní zpravodajku, aby mi sdělila, jestli souhlasí s návrhem pana ministra, nebo nesouhlasí. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Nesouhlasím s návrhem pana ministra a prosím, aby se o návrzích hlasovalo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže nesouhlasíte s návrhem pana ministra.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ne, nesouhlasím.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, nesouhlasíte. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych se chtěl, vážený pane předsedo, paní zpravodajky zeptat, protože to tady bývá zvykem, aby upřesnila, které návrhy B jsou v kolizi se kterými ze skupiny návrhů A.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, paní zpravodajka slyšela. Pan poslanec Pleva chtěl, abyste sdělila, které návrhy pod body B jsou v kolizi s návrhy pod body A.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano. Můžeme hlasovat samostatně návrhy, které nejsou v kolizi. To jsou A1, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A14. Tyto nejsou v kolizi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Pleva má ještě nějaký dotaz.

 

Poslanec Petr Pleva: Pardon, to není výtka vůči paní zpravodajce, protože ona tu svou funkci vykonává poprvé, ale je tady zvykem, že zpravodaj vždycky řekne: návrh A4 je v kolizi s návrhem B5, abychom byli konkrétně informováni.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Paní zpravodajka slyšela, má slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Ano, já jsem vyhověla panu Plevovi a řekla jsem, které návrhy jsou v kolizi. Takže mohu pokračovat dále. V kolizi jsou - počkejte chviličku, já se jen zorientuji. Samostatně bychom hlasovali A6, dále -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní zpravodajko, je v kolizi s čím?

 

Poslankyně Věra Jakubková: Chvilinku, my jsme to řešili teď čerstvě. Týká se stejného bodu návrhu zákona. Pozměňovací návrh, který podala paní Kalábková, se vztahoval k původnímu návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu a návrh, který jsem podala já jako B3, se vztahoval k pozměňovacímu návrhu, který odsouhlasil hospodářský výbor.

Budu pokračovat dále. A7 není hlasovatelný, pokud bude schválen návrh B4. A11 není hlasovatelný, pokud bude schválen B5. A13 není hlasovatelný, pokud bude schválen návrh B6. V kolizi je návrh A2 k B1, A7 k B4, A11 k B5, A13 k B6. Pokud bude schválen A13, je možné hlasovat o návrhu A12.

Já se moc omlouvám a přimlouvám se, abychom zachovali návrh, který předkládám já, protože se jedná o hlasování poměrně náročné, i když záležitosti, které řeší, tak náročné nejsou, ale procedura vyžaduje velkou pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stačí to panu poslanci? Nestačí. Pan poslanec Pleva se hlásí, pak se hlásí pan ministr.

 

Poslanec Petr Pleva: Pak by bylo ale značně jednodušší, kdybychom napřed hlasovali jednotlivě o pozměňovacích návrzích pod písmeny B. Jejich přijetí by vyloučilo z hlasování kolizní body A, a potom bychom hlasovali o celém A jako celku. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: O slovo se přihlásil pan ministr Říman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji. Teď už máme asi třetí nebo čtvrtý návrh na způsob hlasování. Já bych chtěl upozornit na to, že pozměňovací návrhy hospodářského výboru, minimálně A2, A3, A6, A7, A11 a A13, spolu souvisí, a budou-li přijaty na přeskáčku, tak neodvedeme příliš dobrou práci jako Sněmovna.

Chápu motivaci paní poslankyně Jakubkové, proč navrhuje tento poměrně velmi komplikovaný a ne úplně asi každému z nás dvou set srozumitelný postup, nicméně chceme-li se vyhnout tomu - což se v této Sněmovně, a pamětníci to potvrdí, občas stává, a častěji než jednou za deset let - že nakonec se sami divíme tomu, co jsme schválili, tak znovu opakuji svůj návrh, který je jednoduchý a každému srozumitelný: nejprve en bloc hlasovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru, které jsou vnitřně provázané, a podle výsledku tohoto hlasování hlasovat dále o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Jakubkové.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP