(10.40 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Samozřejmě že všichni se musíme snažit tuto věc změnit, ale musíme ji změnit komunikací, firmy ji musí změnit reklamou, protože bez reklamy se žádné výrobky neprodávají, ani ty potravinářské, ani nepotravinářské. Musejí to změnit informováním spotřebitele o tom, co nabízejí.

Předkladatelé rozdělují svět na hodné a špatné, malé a velké a snaží se nám, jak už zde bylo řečeno, počtvrté nebo popáté snad tento svět nějakým způsobem zregulovat. Velké a špatné zregulujeme, aby ti malí a hodní měli jednodušší situaci. Zní to velmi lákavě. Myslím, že bychom s tím všichni velmi rádi takto souhlasili, ale takto bohužel svět nestojí, takto jednoduše v ekonomickém světě karty rozdány nejsou.

Předkladatelé se navíc dopouštějí jednoho nešvaru naší legislativy, a to je snaha řešit každý jednotlivý problém kazuistickým vypsáním toho jednotlivého konkrétního problému v zákoně, co se prostě smí, co se nesmí, a jestliže to tam je napsáno, úředník potom má velmi jednoduchou situaci, protože si prostě vezme zákon, přečte si ho a rozhodne. Takovýmto způsobem tady můžeme, vážená Sněmovno, strávit celá léta, protože budeme každou jednotlivou konkrétní situaci se snažit popsat v zákoně a budeme se snažit vyřešit každý jednotlivý nešvar, který se kolem nás děje, legislativní novelou. Samozřejmě tím ulehčíme život pravděpodobně našim úředníkům, kteří budou mít obrovské stohy zákonů, ve kterých potom jenom nalistují příslušné ustanovení a bez jakékoliv velké odpovědnosti rozhodnou.

Proč o tom hovořím? Už v současné právní úpravě se mohou závislí soutěžitelé domáhat ochrany proti subjektu, který využívá jejich ekonomické závislosti a nemá dominantní postavení na trhu, a to ochrany práva před nekalou soutěží nebo ochrany před nepoctivostí v obchodních vztazích podle obchodního zákoníku. Toto jsou obecná ustanovení, která v naší legislativě existují. Je jenom otázka, jestli existují úředníci, kteří mají odvahu podle nich rozhodovat, případně soudci, kteří potom to rozhodnutí jsou ochotni případně opravit v případě, že se proti tomu někdo odvolá nebo dá žalobu. Dále chci zdůraznit, že je dosud málo využíváno ustanovení § 2 odst. 3 zákona o cenách o zákazu zneužití hospodářského postavení.

Toto jsou všechno argumenty, které mě, vážená Sněmovno, vedou k tomu, že vám doporučuji, abyste spolu s doporučením pana zpravodaje vrátili zákon předkladateli k dopracování, protože jsem přesvědčen, že úprava hospodářské soutěže je natolik delikátní a natolik složitou oblastí, že není možné ji řešit takovýmto jednoduchým způsobem - poslaneckým návrhem zákona, u kterého již předkladatel v současné době vlastně avizoval, že se má v průběhu projednávání zcela změnit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Dalším přihlášeným je zástupce předkladatelů pan poslanec Ladislav Skopal. Připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Chtěl bych říct jenom pár poznámek, aby ta diskuse se zbytečně nevedla.

Za prvé děkuji zpravodaji, že změnil své stanovisko ze zamítnutí na vrácení k dopracování. Myslím si, že je to správný krok k tomu, abychom tu situaci řešili.

Chtěl bych ale podotknout, že minulá Poslanecká sněmovna schválila tuto novelu. V podstatě jenom proto, že prezident ji vrátil Poslanecké sněmovně, která již ale nebyla funkční, protože byly nové volby, tak tato novela nemohla vejít v účinnost. Ale to už je za námi.

Dále bych chtěl říct, že podobné zákony dokonce k řetězcům má dneska Slovensko a Maďarsko. Víme, jaké tam byly problémy. My jsme si to vyříkali na minulém jednání v minulém volebním období, ale tyto zákony fungují a je tam snaha prostě zamezit globalizaci některých velkých firem.

Za třetí bych chtěl říct, že pan zpravodaj samozřejmě zapomíná na jednu věc - že v průběhu té diskuse změnil svůj názor jak pan bývalý premiér Špidla, tak si myslím, že bývalý premiér Paroubek, z jednoho prostého důvodu, že dostali víc informací. A já si myslím, že ani dneska neříkáme, že Slunce obíhá Zemi, ale že Země obíhá Slunce, protože přece jenom za určité období lidsko získalo informace a ví, že je to trošku jinak. Tudíž já bych se nevracel zpátky do roku 1998 a dále.

Samozřejmě chtěl bych říct tu nejzásadnější věc, že jde to vrátit samozřejmě k dopracování, ale je jednodušší a rychlejší to navrhnout, abychom jednali ve výborech, což znamená do druhého čtení, abychom ten paragraf o dominantním postavení pozměnili tak, aby vyhovoval současné situaci na trhu.

A vzhledem k tomu, že na této novele se podílel i Úřad pro hospodářskou soutěž i se svým ředitelem Pecinou a vím, že ten zájem je, aby co nejrychleji došlo k nápravě v dodavatelsko-odběratelských vztazích, proto se nebudu bránit ani tomu, aby došlo k prodloužení doby projednávání. A vzhledem k tomu, že změna není tak komplikovaná, tudíž je možno to projednat ve výborech. Protože pokud bychom to vrátili nebo pokud by měla být vládní novela, tak ztrácíme půl roku rok a v podstatě se může stát, že část našeho potravinářského průmyslu, ale i jiného průmyslu, protože v současné době již jsem ukázal, že to začíná zasahovat i do dalších obchodních vztahů, nejenom v zemědělství a potravinářství.(?)

A myslím si, že zas i u kolegů, kteří tady byli v minulém období, nemůže docházet, nebo nemělo by docházet k takovým změnám, protože jestli si pamatujete, kolega Kalousek dosti radikálně vystoupil proti chování řetězců a měl zcela jasný názor. A myslím si, že KDU-ČSL se neobrací tak rychle a nemění svůj názor z roku na rok k této podstatné, si myslím, a důležité záležitosti.

Takže kolegové, já vás prosím o to, abychom pustili tento zákon do druhého čtení a aby samozřejmě jak v hospodářském výboru, kde s kolegou Plachým určitě se budeme podílet společně na novele toho paragrafu v rámci dominance, tak samozřejmě v zemědělském výboru se tomu budeme plně věnovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní vystoupí se svým příspěvkem pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, už klasik praví, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Určitě je zde na straně předkladatelů dobrý úmysl pomoci českým zemědělcům. Výsledek může být ale diametrálně odlišný a troufám si tvrdit, že hrozí nebezpečí, že bude přímo opačný - nepomůže českým zemědělcům, ale výrazně je poškodí.

Vezměte si příklad z poslední doby, myslím že dosti typický. To je příklad boje našich zemědělců s řetězcem Interspar. A přestože pan ministr Gandalovič nás tady vyzval, abychom neříkali řetězce, a se svou příznačnou diplomatickou zkušeností se snaží spíše ty hrany zahlazovat, řekněme si zcela upřímně, že tady jde o řetězce. O silné řetězce, které mají možnost právě mírně zneužívat svého dominantního postavení.

Ale my nezapomínáme na jednu věc - že nežijeme ve vzduchoprázdnu, že jsme v Evropské unii a je zde volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Volný pohyb osob samozřejmě ještě v našem případě není, ale volný pohyb zboží tady je a řetězce mají možnost nakoupit produkci, kterou u nás budou prodávat, kdekoliv jinde a také to mnohdy dělají. A proto se může stát, že potom co zpřísníme tato pravidla, budeme už české výrobky v těchto řetězcích hledat marně.

Já osobně patřím mezi spotřebitele, kteří se snaží kupovat české výrobky. Dokonce si rozbaluji vajíčka, abych zjistil, zdali jsou česká, nebo nejsou. A pokud jsou česká, tak si je kupuji. Ale myslím si, že tento zákon může našim výrobcům spíše ublížit. Proto podpořím vrácení k dopracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP