(10.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Dobře tedy, poprosím vás všechny ještě o chvilku strpení. Pan poslanec Skopal již dochází do tohoto sálu. (Poslanec Skopal vstupuje do jednacího sálu.)

Vítám zástupce předkladatelů pana poslance Skopala. (Mohutný potlesk přítomných poslanců.) A dávám mu slovo. Doufám, že ocení moji trpělivost.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já se vám omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsem vypárován - měl jsem být dneska v Hustopečích a zůstal jsem kvůli tomuto zákonu zde, protože ho vnímám jako velice důležitý, a nečekal jsem, že Sněmovna bude tak dobře a rychle jednat dnešní den, za což jí samozřejmě děkuji.

Chtěl bych říct k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže, že je to takový bestseller neboli šlágr této Sněmovny, protože již v minulých obdobích jsme jednali o tom, že v současné době dochází v rámci hospodářské soutěže ne zrovna k čestným dodavatelsko-odběratelským vztahům mezi obchodními řetězci a dodavateli, většinou potravinářskými podniky. Že už to není záležitost pouze obchodu se zbožím potravinářským, bylo zcela jasně dokázáno tuto středu v Mladé frontě DNES, kde je zcela jasný článek, že trh chce desátek, kde již i v drogistickém zboží dochází k nekalým praktikám v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Je to otázka globalizace, kdy dneska řetězce, které již jsou nadnárodní, tvrdě tlačí naše dodavatele k tomu, aby nejenom platili za reklamu, ale za zalistování, regálné a vyžadují od nich další poplatky.

Já jsem samozřejmě vedl dlouhou diskusi v tom období, kdy jsme zákon projednávali, a žádám tudíž Sněmovnu o jednu věc. Chápu, že ekonomická závislost jako taková je nový pojem, který ne pro každého je přijatelný.

My jsme včera měli velké jednání jak s představiteli politických stran, ale i předevčírem s představiteli Potravinářské komory, Agrární komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu, že by bylo lepší změnit jiný paragraf - nezavádět nový systém, ale změnit jiný paragraf, a to je paragraf dominance. Myslím, že dominantní postavení, které jsme kdysi specifikovali v zákoně, že dominantní je ten, který ovládá 30 % trhu, je již zastaralé a že je potřeba tento paragraf změnit. V diskusi vyznělo to, že by bylo jistě dobré, že bychom ho mohli změnit v tom, že ten, který má obrat ve výši třeba 10 mld. - teď samozřejmě čekám, že k tomu bude diskuse ve výborech - je dominantní a Úřad pro hospodářskou soutěž bude moci provádět kontroly i v těchto podnicích, akciových společnostech, které budou mít tyto vysoké obraty na našem trhu. Nejedná se samozřejmě pouze o potravinářské podniky, ale bude se jednat o podniky jako celek, všechny.

Myslím si, že je to dosti zásadní informace, kterou vnáším do toho něco nového, a že toto bude přijatelné pro všechny politické strany, minimálně aspoň že to bude nový podnět do diskuse, která se může vést ve výborech - jak v hospodářském výboru, počítám, že to bude navrženo i do výboru zemědělského, nebo samozřejmě já sám navrhnu, aby toto bylo projednáváno ve výboru zemědělském.

Pokud se týče důvodů, proč jsem to podal, je to napsáno samozřejmě v důvodové zprávě a já doufám, že kdo měl zájem, tak si tuto důvodovou zprávu přečetl.

Děkuji vám za pozornost a žádám vás o to, abyste tuto novelu pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Plachý. Pan předkladatel mu vyklidí prostor u mikrofonu.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nebudu opakovat, co zde bylo řečeno ústy navrhovatele. Pouze upozorním na nesouhlasné stanovisko vlády, které máte v tisku 167/1. V tomto stanovisku je obsažena řada argumentů proti tomuto návrhu. Avizuji proto, že v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím, podám návrh na vrácení zákona navrhovateli k dopracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které jste avizoval právě vy svoji přihlášku, taktéž pan ministr zemědělství Petr Gandalovič. Prosím tedy, neb nevím, jaké přednostní právo bych v tuto chvíli měla uplatnit, jestli pan ministr dá přednost panu zpravodaji v pořadí. (Ministr dává přednost zpravodaji.) Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předložený návrh zákona z dílny zemědělské lobby dlouhodobě zastupované panem poslancem Skopalem je předložen ve víceméně nezměněné podobě už popáté! Čtyřikrát se podařilo Poslanecké sněmovně zablokovat tuto novelu, o jejíž škodlivosti a kontraproduktivitě snad nelze pochybovat. Bohužel autoři ji znovu předložili, a to včetně řady legislativních chyb. Dokonce si ani nevšimli, že část jejich novely byla již zapracována, a to poslední vládní novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže - jedná se o novelizační body jedna až pět.

Autoři si ale především neuvědomili, že mezitím co opakovaně předkládají svou novelu, vstoupila ČR do EU, kde platí volný pohyb zboží a služeb. Vzniknou-li proto odběratelům s českými dodavateli v důsledku navrhovaného zákona problémy, budou potížisté nahrazeni dodavateli ze zahraničí a nikdo, ani pan poslanec Skopal, tomu nezabrání. Zákon, který by měl pomoci dodavatelům z řad našich zemědělců, zahubí tak české dodavatele ze všech odvětví jako celek.

Nedotažení definice tzv. ekonomické závislosti, která do zákona o ochraně hospodářské soutěže systémově nepatří, řada legislativních chyb a nepochybně velmi problematické dopady na dodavatele a především na spotřebitele činí z tohoto zákona dokonalý legislativní zmetek. Jsem proto velmi rád, že zástupce navrhovatelů zde veřejně akceptoval možnost řešit špatné postavení našich zemědělců např. rozšířením působnosti institutu zneužití dominantního postavení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP