(9.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, s ohledem na včerejší průběh jednání, kdy písemné interpelace nám zabraly většinu našeho jednacího času, i já si vás dovoluji požádat, aby pevně zařazené body, které měly být projednány již včera, byly zařazeny na čtvrtek 3. května po písemných interpelacích a popřípadě pevně zařazených bodech. Pokud jsem dobře poslouchal, paní Šojdrová navrhovala jako první bod 72, pan poslanec Tluchoř bod 43, takže po těchto případně zařazených bodech navrhuji pevně zařadit body 25, 28, 37, 38 a 74.

Opakuji - na čtvrtek 3. května po písemných interpelacích a případně pevně zařazených bodech zařadit body resortu Ministerstva spravedlnosti číslo 25, 28, 37, 38 a 74. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Přeje si, prosím, ještě někdo navrhnout změnu v našem programu jednání? Není tomu tak, takže se budeme postupně hlasováním vypořádávat s těmi návrhy, tak jak byly jednotlivými poslanci předloženy.

 

První návrh byl paní poslankyně Šojdrové, který se týká bodu číslo 72. Paní poslankyně navrhuje zařazení tohoto bodu na čtvrtek 3. 5. jako první bod po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování, ve kterém rozhodneme o zařazení tohoto bodu. Kdo je prosím pro? A proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 153 poslankyň a poslanců pro 144. Tento přesun byl schválen.

 

Dalším návrhem bylo pevné zařazení bodu číslo 43, sněmovního tisku 97, taktéž na čtvrtek 3. května jako druhý bod po písemných interpelacích. Tento návrh přednesl pan poslanec Tluchoř.

V hlasování, které tímto zahajuji, vás žádám, kdo souhlasí s touto změnou, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 157 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 145. I tento návrh byl přijat.

 

Třetím návrhem byl návrh pana poslance Chytky k pevnému zařazení bodů 25, 28, 37, 38 a 74 jako třetího až sedmého bodu na čtvrteční jednání čtvrtek 3. května po písemných interpelacích. Byl by to tedy bod tři, čtyři, pět, šest a sedm po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 160 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 153. I tento návrh byl přijat. (Hlasování pořadové číslo 105.)

 

Nyní tedy můžeme projednávat pevně zařazené body, a to body 17, 41, 42, 77 a 78.

Dovolím si tedy zahájit bodem číslo 17, kterým je

 

17.
Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,
zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb.,
a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb.
/sněmovní tisk 101/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele hejtman Karlovarského kraje pan Josef Pavel, kterého zde mezi námi vítám. Vážený pane hejtmane, prosím, ujměte se slova. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel: Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ještě jednou na tomto místě vás požádal o schválení našeho návrhu na změnu zákona č. 20/1997 Sb., kterým se mění zákon o památkové péči. Já jsem tento bod zde uváděl již jednou a stejně tak i na výboru a jsem velice rád, že jste přistoupili k této změně velmi vstřícně, velmi racionálně a že je vůle v Poslanecké sněmovně vyhovět návrhu zastupitelstva Karlovarského kraje.

Myslím si, že navrhovaná změna nepochybně pomůže zefektivnit rozhodování v oblasti orgánů památkové péče a samozřejmě umožnit občanům, aby jejich žádosti o stavební řízení byly prováděny velice rychle a ve lhůtách, které jsou optimální, a ne které mnohdy si vynucují zastavení stavebních řízení a dlouhé průtahy.

Chtěl bych poděkovat za vaši vstřícnost a za racionální přístup. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 101/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Tomáš Hasil. Máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP