Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. dubna 2007 v 9.05 hodin

Přítomno: 171 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se připoutat vaši pozornost k zahájení našeho dnešního jednacího dne. Kolega mi napovídá, že mám začít dotazem, jak se máte.

Počkám ještě minutu, až všichni, kteří se shromažďují v prostoru dveří, zaujmou svá místa a budou se věnovat našemu pátečnímu programu.

Začnu tedy formalitami, a to jsou náhradní karty. Paní poslankyně Bohdalová bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 3 a pan poslanec Paroubek s náhradní kartou číslo 4.

Dále si vám dovolím sdělit, že do zahájení dnešní schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání následující poslanci: paní poslankyně Čurdová z rodinných důvodů, taktéž paní poslankyně Fialová. Pan kolega Jozef Kochan se účastní shromáždění Meziparlamentní unie, pan poslanec Kratochvíle zahraniční služební cesty, paní poslankyně Mallotová delegace Západoevropské unie, paní místopředsedkyně Němcová doprovází pana prezidenta na cestě do Ruska. Pan poslanec Snítilý se omlouvá z rodinných důvodů, pan poslanec Jindřich Valouch se účastní jednání zastupitelstva Olomouckého kraje a pan poslanec Tomáš Úlehla se omlouvá od 10 hodin dnešního dne z důvodu zahraniční pracovní cesty.

Z členů vlády potom předseda vlády po 14. hodině, pan ministr Julínek, pan ministr Kalousek, pan ministr Řebíček, pan ministr Říman a pan ministr Schwarzenberg.

Pan kolega Petruška bude dnes disponovat náhradní kartou číslo 5.

Neočekávám, že by hluk v sále poklesl, a přesto si tedy dovolím zahájit naše dnešní jednání tím, že než přistoupíme k řádnému, schválenému pořadu schůze a eventuálně vašim připomínkám a návrhům na změny tohoto programu, vám chci sdělit, že hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš požádal dopisem předsedu Poslanecké sněmovny o vyřazení bodu číslo 40, sněmovní tisk 64, z návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o první čtení. Protože tento bod je pevně zařazený jako bod druhý našeho dopoledního jednání, dovolím si vás požádat, abychom hlasováním vyjádřili souhlas s rozhodnutím Zlínského kraje vyřadit tento bod z našeho dnešního jednání.

Předpokládám, že jste všichni zaregistrováni svými kartami - pan ministr Pospíšil hlasuje s náhradní hlasovací kartou číslo 6 - a já si tedy dovolím zahájit hlasování, ve kterém se vás dotáži, zda souhlasíte s vyřazením bodu č. 40. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 145 poslankyň a poslanců v hlasování pořadové číslo 102 o návrhu rozhodlo 124 kladně, tedy bod č. 40 je vyřazen z našeho programu.

 

Nyní se k pořadu dnešního jednání hlásila paní poslankyně Michaela Šojdrová, poté pan poslanec Tluchoř, pak pan poslanec Chytka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych navrhla změnu v pořadu schůze. My jsme včera nedoprojednali body tak, jak byly schváleny. Po písemných interpelacích měl být projednán bod číslo 72, Informace vlády o postupu čerpání fondů EU. Navrhuji tedy tento bod přeřadit a pevně ho zařadit na čtvrtek 3. května jako první bod po písemných interpelacích. Opakuji, je to bod pořadu č. 72, navrhuji na čtvrtek 3. května po písemných interpelacích jako první bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Pan kolega Tluchoř přednese svůj návrh.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, přeji vám krásné dobré ráno i já a dovolím si přispět podobným návrhem, týká se bodu č. 43, vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací mnohostranná dohoda mezi několika státy o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru, sněmovní tisk 97. Důvodem je dnešní nepřítomnost pana ministra Řebíčka, jeho cesta do Ruska. Čili vás chci poprosit o pevné zařazení tohoto bodu jako druhého bodu ve čtvrtek 3. května po písemných interpelacích. Tedy pokud bude zařazen předcházející bod jako první pevně zařazený.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP