(18.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, myslím, že argument, který zazněl ve faktické poznámce pana poslance Škromacha, nestojí za komentář, protože každý, kdo poslouchal, slyšel zdůvodnění těchto odmítavých názorů. Ty jsou totálně opačné, totálně rozdílné.

Možná, když zde mluvil pan poslanec Škromach o společném hlasování, tak v návaznosti nejen na jeho faktickou poznámku, ale i na jeho předchozí vystoupení je nezbytné mu připomenout, že je sice pravda, že původně navrhovali v zákoně o nemocenské zastropování sociálního pojištění, nicméně pak zapomněl dodat pan předseda výboru Škromach to "bé" této skutečnosti, že v rámci politických dohod s Komunistickou stranou Čech a Moravy společně odhlasovali vyřazení tohoto bodu z původního vládního návrhu, jinými slovy, zabránili svými aktivními hlasy a s podporou vlády zavedení tohoto stropu v minulém volebním období. Jak známo, rozhodující v politice je hlasování, a to hlasování České strany sociálně demokratické bylo proti zavedení stropů ve Sněmovně, protože v rámci širších dohod o nemocenském pojištění, o zákoníku práce tehdejší stojedenáctičlenná kvazivládní koalice České strany sociální demokratické a Komunistické strany Čech a Moravy společně způsobila, že tento strop nebyl zaveden. Čili to je sice pěkné, že úředníci něco napsali na ministerstvu, ale aktivní postupování vlády bylo úplně jiné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo se hlásí ještě do rozpravy? S faktickou poznámkou ještě kolega Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, pan ministr tady neustále plete něco, co není pravda. Bohužel musím reagovat.

Samozřejmě že návrh jsme se snažili prosadit, ale jako pro každý návrh je třeba najít většinu. Pro nás prioritní bylo prosadit nový zákon o nemocenské, který by výrazným způsobem pomohl zaměstnavatelům omezit nemocnost jako takovou, zároveň by nepoškodil zaměstnance v době nemoci. Myslím si, že se nám to povedlo.

Dnes jsme přišli s návrhem, který by měl věc dořešit. Nakonec i Občanská demokratická strana měla šanci jako opoziční strana hlasovat společně s námi, pokud by našla tu odvahu v rámci vráceného zákona o nemocenské ze Senátu, kde byly tyto stropy vráceny opět zpět do zákona. Tu odvahu nenašla. Myslím, že kritika ze strany pana ministra Nečase v této věci je docela podrazová, myslím si, že nepatří sem.

Dobře, zamítněte to, ale nečekejte, že budeme přistupovat k těm věcem nějakým způsobem příliš pozitivně jen proto, že jsme projevili dobrou vůli. Vy jste ji neprojevili, své ovoce ponesete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pokud nikoho nevidím do rozpravy, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova zástupce navrhovatelů. Nevidím. Pan zpravodaj František Laudát se závěrečným slovem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jen shrnul, nebudu komentovat vystoupení jednotlivých poslanců. Celkem v diskusi vystoupilo pět poslanců, čtyři s faktickou poznámkou. Padl dvakrát návrh na zamítnutí, i když ze zcela jiných pozic, jednou výzva ke zpětvzetí materiálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Předkladatelé se nevyjádřili k tomu, zda berou, či neberou zpět, takže nezbývá nic jiného, než hlasovat o návrhu, který padl v rozpravě, a to v hlasování číslo 83, které zahájím, až se znovu přihlásíte svými identifikačními kartami - dnes už, doufám, naposled. Pokusím se přivolat ty, kteří mají zájem o tomto návrhu rozhodnout.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83, ve kterém máme rozhodnout o zamítnutí návrhu zákona. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 149 pro 92, proti 48. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona podle sněmovního tisku 166 byl zamítnut.

 

Vidím, že porada předsedů klubů přesně odhadla - předsedové klubů jsou znalci poměrů ve Sněmovně - že dnes už neprojednáme žádný další bod. Končím tedy dnešní jednací den s tím, že zítra, ve čtvrtek, jako tradičně podle jednacího řádu začínáme odpověďmi na písemné interpelace, potom pevně zařazenými body. Samozřejmě jejich pořadí můžeme ještě v době mezi 9. hodinou a 9.30 upravit, proto je nebudu předčítat, ale prvním bodem podle jednacího řádu bude samozřejmě odpověď na písemné interpelace.

Přeji hezký večer a zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP