(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů. O slovo se přihlásil předseda vlády České republiky pan Mirek Topolánek. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já nemám moc rád, když se někdo zaklíná lidem této země. Mám pocit, že jsem to slýchával v minulosti mnohokrát. Demokracie, a speciálně parlamentní demokracie, je těžkopádná, drahá, někdy bolestná. Nicméně mohl bych být první, kdo by na zkušenostech minulého funkčního období horoval pro úpravu, která je navrhována klubem KSČM.

Legitimita minulé vlády speciálně v druhém období ležela na jediném hlasu, a to byl hlas bývalého člena klubu ODS pana Kotta. Celá legitimita, a teďka nechci hovořit o mechanismech hlasování Poslanecké sněmovny, ale legitimita té vlády byla dána tímto stým prvním hlasem. Přesto bych se nikdy neodvážil takovým způsobem glajchšaltovat ústavu a dovolit politickým stranám, aby zasahovaly do mandátu jednotlivých poslanců. Pan poslanec Kott, nebo pan exposlanec, tady dnes nesedí. Ta vůle lidu byla vyjádřena ve volbách a samočisticími schopnostmi jednotlivých politických subjektů, které poslance nominují a mají za ně zodpovědnost.

Já si nemyslím, že do toho bolestného těžkopádného a drahého, nicméně jediného možného procesu máme vnášet tento nesourodý prvek, s kterým jste dnes přišli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády Mirku Topolánkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath, poté pan poslanec Miroslav Opálka. Porosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, já jsem si dal takový závazek, že budu neustále jaksi edukovat pana premiéra, když bude říkat - řekněme - nepřesnosti. A teď se dopustil jedné nepřesnosti. Poslanec Kott sám neodešel, poslanec Kott byl z ODS vyloučen poté, co se v této Sněmovně opil a nedostavil se na hlasování, které bylo pro ODS bráno jako závazné. Čili to nebylo rozhodnutí pana poslance Kotta, že by opustil jednu politickou stranu a přešel do druhé, ale učinil to po vyloučení z ODS. Tolik, řekněme, pro historickou přesnost, abych to zopakoval. Jiného poslance, který se vám opil v tomto volebním období a řídil s více než dvěma promile, což psali v tisku, tedy se z něho stala nebezpečná až smrtelná zbraň, už jste nevyloučili, aby nedošlo ke stejnému problému, takže jste se z tohoto poučili. Tedy prosím, nesměšujte různé případy, které třeba s tímto návrhem zákona podle mého soudu nesouvisí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou poslanec Miroslav Opálka, potom pan premiér Mirek Topolánek a pak řádná přihláška pana kolegy Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl sdělit, že z vůle lidu jsme tu všichni. Vůle lidu byla vyjádřena volbou. A já si myslím, že pan bývalý kolega Kott tady nesedí ne proto, že to nebyla vůle lidu, ale proto, že nebyl vůlí politické strany zařazen na volitelné místo na kandidátní listině. Ta vůle lidu byla vyjádřena určitě i programy a sliby. A možná i díky opoziční smlouvě se v minulosti některé věci děly a možná že díky smlouvě s občany, kterou předložila ODS, ODS vyhrála. Tak ať tu smlouvu plní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan předseda vlády České republiky Mirek Topolánek. Připraví se pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Samozřejmě k parlamentní demokracii patří obratné žvanění.

Nicméně my bychom dvojnásob mohli chtít v tom minulém funkčním období, aby platil obdobný zákon, protože pan Kott víceméně odmítl za svůj přestupek to, co mu bylo navrhováno, aby opustil Poslaneckou sněmovnu. Byl vyloučen z poslaneckého klubu. Myslím si, že by bylo legitimní, kdyby byl takový instrument, který nám nabízí dnes komunisti, abychom ho zbavili jeho mandátu, protože kandidoval za politickou stranu občanskodemokratickou.

Já chci jenom dopovědět k tomu, co jsem řekl předtím, že ten instrument je chybný. On je chybný a o tom dnes budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Slova se ujme ministr financí a poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, omlouvám se že zdržuji, nicméně nemohu nereagovat k edukačním povinnostem.

Je skutečně pravda, že pan poslanec Kott se opil a jeho chování bylo nepřijatelné a odporné. Nicméně pan poslanec Kott se z toho do rána vyspal a potom vyléčil. To vám se, pane doktore, nemůže stát, kdybyste spal půl roku. (Tleská pravá část sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Tak, pane předsedající, dámy a pánové, to, že máme hulváta předsedou vlády, víme. Ale že je to nakažlivá choroba (výbuch smíchu nalevo a potlesk) a že už to zasáhlo i jeho nejbližší okolí, to vidím jako velmi varující. Takže už ve vládě máme dalšího hulváta. Je vidět, jestli nakonec neskončíte ve stejné politické straně, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám momentálně žádnou písemnou ani přihlášku z místa do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel? Ano, prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že celou řadu argumentů, které tady odezněly v diskusi, je potřeba chápat věcně. My jako předkladatelé samozřejmě víme, že každý návrh má své klady i zápory. Je samozřejmě možné o nich diskutovat. Je samozřejmě možné diskutovat i o těch nejrůznějších záměrech. Myslíme si, že propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení může umožnit rozšířit diskusi o ožehavých problémech a tématech, které vidíme celkově na Ústavě České republiky jako potřebné přinejmenším diskutovat, byť třeba doba nenazrála ještě k tomu, aby nějakým způsobem byly právně řešeny. A z těchto důvodů si dovolím poprosit za skupinu předkladatelů o podporu a propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj jestli má zájem o závěrečné slovo? Není zájem.

Shrnu tedy. V rozpravě padl jeden návrh, který máme hlasovat před případným přikázáním, a to je návrh na zamítnutí. Tento návrh padl opakovaně. Pokusím se přivolat ty, kteří mají zájem hlasovat o tomto návrhu zákona. Odhlásím vás. Požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 82, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 82. Z přítomných 152 poslanců pro 83, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 33.

 

Jako poslední bod dnešního jednání po dohodě s předsedy klubů otevírám bod číslo 35. Bodem číslo 35 je

 

35.
Návrh poslanců Milana Urbana, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky
a Hany Šedivé na vydání zákona o zavedení maximálního vyměřovacího
základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení
a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
/sněmovní tisk 166/ - prvé čtení

 

Jsme v prvém čtení a tak mohu konstatovat, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 166/1. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Milan Urban za navrhovatele a pan poslanec František Laudát jako zpravodaj pro prvé čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP