(15.20 hodin)
(pokračuje Řihák)

Upřesněna jsou rovněž ustanovení, která se týkají kompetencí jednotlivých orgánů ochrany zvířat, tak aby činnost na úseku ochrany zvířat probíhala co nejefektivněji. Jsem si ale přesto vědom, že ne všechny problematické záležitosti se podařilo v tomto návrhu zohlednit.

Kolegyně a kolegové, vzhledem ke složitosti projednávané problematiky a k zájmu odborné veřejnosti navrhuji prodloužení lhůty v souladu s § 91 odstavec 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny pro projednávání ve výborech, samozřejmě po souhlasu předkladatele, o 30 dnů. Jsem přesvědčen o tom, že nám musí vzniknout prostor v příslušném výboru a v příslušném podvýboru k diskusi, že bychom některé věci, které potřebujeme v tomto zákoně opravit, abychom měli prostor na diskusi s odbornou veřejností.

Z důvodů, které zazněly při vystoupení pana ministra i při vystoupení mém jako zpravodaje, doporučuji Poslanecké sněmovně propustit zákon do druhého čtení, přikázat jej zemědělskému výboru a samozřejmě po souhlasu předkladatele doporučuji i prodloužení k projednání tohoto zákona ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. I vás požádám tak jako předchozího zpravodaje, abyste svůj návrh pronesl ještě v rámci obecné rozpravy, aby o něm mohlo být řádně hlasováno a vyhověli jsme požadavkům jednacího řádu.

Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do této rozpravy nemám. Táži se přítomných na přihlášku do rozpravy. Pan kolega Jičínský má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, nejsem v této věci odborník, ale přesto se chci připojit k tomu, co zde říkal pan ministr zemědělství, který ocenil to, že už na začátku devadesátých let byl přijat zákon, který se zabývá problematikou zacházení se zvířaty.

Jakkoli si myslím, že máme dost důvodů k tomu, abychom byli nespokojeni se stavem společnosti, pokud jde o způsob chování se lidí mezi sebou, tak zároveň přece jen si myslím, že je jistým pozitivním znamením určitého vývoje v této oblasti to, že lidem není lhostejno, jak se jiní lidé chovají ke zvířatům. Takové to někdy barbarské zacházení při převozu zvířat apod. vyvolává oprávněné kritiky. V tomto směru o tom hovořím pozitivně.

Jinak si myslím, že návrh zpravodaje na prodloužení lhůty je na místě, protože jde o dosti složité odborné věci.

Na konec chci říci jednu otázku na předkladatele. Možná, že je naivní. Ale osobně vycházím z toho, že pokud je možno užívat v zákonech pojmů nebo termínů, které jsou běžné a nejsou nějak z vědeckého hlediska nesmyslné, nahrazovat je složitějšími termíny se mi jeví problematické. Abych řekl jasně, o co jde: V § 18 termín "lidoop" je nahrazen termínem subhumánní primát. Zdá se mi, že z hlediska toho, jak užíváme českého jazyka, v zákonech se mi tato změna nejeví nezbytnou. Mám tedy otázku na předkladatele, případně na zpravodaje, neponecháváme to na podrobnější projednávání - zda opravdu je třeba do zákonů vnášet velmi odborné termíny tam, kde je český jazyk běžný, běžně to užívá. Sám jsem se nedávno díval na německý program z této oblasti. Oni běžně užívají pojmu Menschenaffen, což je totéž co lidoop. Takže uvádím to jako takovou zajímavost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Táži se, zda se další hlásí. S faktickou poznámkou pan kolega Bohatec. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bohatec: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, jenom na vysvětlení. Čeleď lidoop zahrnuje orangutanovité, šimpanze a gorily. To znamená, ostatní opice - např. pavián tam není řazen. Proto je ten termín takto použit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O další slovo se hlásí pan kolega Rabas. Prosím.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, paní místopředsedkyně. Členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, připojuji se ke svým předřečníkům v tom, že novela je nesmírně důležitá, závažná, že je třeba ji propustit do dalšího čtení, ale chtěl bych upozornit na některé aspekty spojené s novelou.

Důvěrně, zkráceně říkáme zákonu týrací zákon. Ono to má své souvislosti, protože on v některých momentech dovoluje týrání zvířat. Takže vznikl název týrací zákon. Slangový výraz sice pro mě zkracováním, aby se to urychlilo, ale v podstatě vyjadřuje i to, že v zákonu zůstaly věci - a v podstatě umožňuje týrání zvířat - zůstaly tam věci, které tam nepatří. Často se to schovává za zdůvodnění, že jde o tradici. Můžeme se podívat na to, co je to tradice.

Můžeme se podívat na problém z odstupu prostorového nebo časového. Kdybychom si nyní představili, že jsme někde ve starém Římě, že jsme v Koloseu, kam se dováží obrovské množství zvířat z Afriky - myslím si, že kromě transportu ing. Vágnera v minulém století nikdy v historii se tak velké množství zvířat do zajetí nedostávalo jako právě za starého Říma, a zvířata se tam dostávala jen proto, aby v cirku byla štvána buď sama proti sobě, nebo proti gladiátorům. Kdybych já tam tehdy vystoupil a řekl, že je to špatně, že to je týrání, tak by to asi dopadlo tak, že bych skončil uprostřed toho cirku, hodili by mě mezi zvěř.

To je odstup časový. Prostorový si můžeme také dovolit, protože když se podíváme do Číny, jakým způsobem Čína nakládá se zvířaty, kdybyste se podívali na nějaké tržiště, třeba Kvan-žou, kde jsou tuny želv narovnány nad sebou, kde jsou v klecích ženetky, které si navzájem ze stresu okusují nožičky, a zahnívá to tak, že buď zvíře uhyne, nebo si ho někdo koupí, tak se vám z toho neudělá dobře. Jediné zdůvodnění je, že je to tradice, že jsme na to zvyklí, že je to normální, že na čínský stůl musí přijít čerstvé jídlo. Takže to dopadá tak, že tam v krabici leží jelínek mundžak, ten má zlámané nohy, aby nemohl utéci, ale aby zvíře zůstalo živé.

Podobně se na to můžeme podívat i u nás. Ale ještě bych se vrátil a pohyboval bych se v prostoru. Svět si uvědomuje, že někdy je potřeba od tradice ustoupit, že je třeba vytvořit tradici novou. Dne 5. dubna např. Eritrea uzákonila, že se nesmí dělat obřízka u žen. Kdyby někdo s něčím takovým přišel o pár let dříve, tak ho třeba ukamenují. Ale svět se vyvíjí a i od takto silně zakořeněné tradice je možné ustoupit. A to je daleko vážnější téma než to, které probíráme, ale nicméně jako ukázka toho, že ne každá tradice je dobrá, je to možné použít.

A teď se dostaneme do Čech. Nechtěl bych zde vyjmenovávat všechny konflikty, které máme se zákonem. Pozměňovacích návrhů, které bezesporu proběhnou ve výborech, bude víc. Chtěl bych se dotknout několika z nich, těch nejzásadnějších. Také jsme vám poslali ukázky videí, dostali jste to dnes všichni na počítač. Jde třeba o lov za pomoci elektrické energie, jde o lov na živou návnadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP