(16.00 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šedivé. - Registruji zájem o kontrolu hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

Zeptám se, jak probíhá kontrola. Paní poslankyně Rybínová se hlásí o slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Já se omlouvám všem přítomným. Pane předsedo, hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Je někdo proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 152, proti 5. Konstatuji, že s touto námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Haška, a to zařadit nový bod do bloku zpráv - Informaci ministra spravedlnosti České republiky o výsledcích práce zvláštní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci analýzy trestních kauz zmiňovaných v tzv. Kubiceho zprávě.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko… Ještě jsem nezačal hlasování, nebo začal? Začal. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Jak doběhne hlasování, odhlásím vás a zahájím nové hlasování.

Již jsem vás odhlásil, poprosím vás, abyste se přihlásili hlasovacími kartami.

 

Nyní zahajuji hlasování. Kdo s návrhem pana poslance Haška souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 34 z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 76. Konstatuji, že tento návrh nebyl schválen.

 

Registruji zájem o kontrolu hlasovacích listin. Chviličku počkám. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slova se ujme předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlasoval jsem pro návrh, a na sjetině mám x. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 154, proti 4. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Haška. Já už ho celý číst nebudu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 77. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Chvíli počkám, až proběhne kontrola hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

Konstatuji, že s návrhem pana poslance byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat - spíš nebudeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Šedivé, protože kdybyste, kolegyně a kolegové, dávali pozor, tak byste věděli, že už tento bod byl zařazen paní poslankyní Dundáčkovou, takže o návrhu paní poslankyně Šedivé nebudeme hlasovat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera. Ten navrhuje zařadit nový bod - Postoj České republiky k jednání o statutu Kosova.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 38. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Registruji pana poslance Plevu, že jde zkontrolovat hlasovací listiny. Chviličku počkám. (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan poslanec Bauer má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP