(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na přestávku poslaneckého klubu sociální demokracie vypršel. Budeme pokračovat v hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích k našemu pořadu.

Je zpochybnění. Pan poslanec Lhota má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Dámy a pánové, zpochybňuji poslední hlasování. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 4. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme tedy znovu hlasovat o bodu, který navrhl pan poslanec Urban - Informace vlády o stavu ve vládní agentuře CzechInvest.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 71. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Vidím, že dochází ke kontrole hlasovacích listin. Chvilečku počkám. (Probíhá kontrola hlasování.)

O slovo se hlásí pan poslanec Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane předsedo, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, na sjetině z nepochopitelných důvodů mám x.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti 2. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Zaregistroval jsem návrh na odhlášení, proto vás odhlašuji. Požádám vás, abyste se přihlásili znovu svými registračními kartami.

 

Budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Urbana - zařadit nový bod Informace vlády o stavu ve vládní agentuře CzechInvest.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 71. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Chvíli počkám, protože registruji zájem o kontrolu hlasovacích listin. (Probíhá kontrola hlasování.)

Kontrola proběhla, všechno je v pořádku, takže znovu opakuji - s návrhem pana poslance Urbana zařadit nový bod Informace vlády o stavu ve vládní agentuře CzechInvest byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Haška, který navrhl zařadit nový bod Informace ministra spravedlnosti ČR o výsledcích práce zvláštní skupiny Vrchního státního zastupitelství v Praze ve věci analýzy trestních kauz zmiňovaných v tzv. Kubiceho zprávě. - Pane poslanče, na kdy to chcete zařadit? Do zpráv.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 66. Konstatuji, že tento návrh byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP