Stenografický zápis 14. schůze, 27. dubna 2007


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Radim Chytka


17. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel
Poslanec Tomáš Hasil
Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Tomáš Hasil


41. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák
Poslanec Vladimír Dlouhý


42. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík
Poslanec František Dědič
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ludvík Hovorka
Náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík
Poslanec František Dědič
Poslanec Ladislav Mlčák


77. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006

Poslanec Vladimír Koníček


78. Doplnění výročních finančníchzpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005

Poslanec Vladimír Koníček


36. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Michala Haška, Petra Rafaje a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 11.01 hodin.)
(Přestávka byla na žádost klubu SZ prodloužena do 11.30 hodin. Jednání pokračovalo v 11.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Petr Sunkovský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Vladimíra Lesenská


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Petr Wolf


66. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání

Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo ve 12.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP