Stenografický zápis 14. schůze, 25. dubna 2007


Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Tluchoř


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Josef Šenfeld


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Petr Zgarba
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Soušek
Poslankyně Kateřina Konečná


22. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Zdeněk Mach
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Mach
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Kateřina Jacques


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Krajíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Rath
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Šimonovský


30. Návrh poslanců Václava Votavy, Václava Šlajse, Ivany Levé, Vlastimila Aubrechta a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Votava


31. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Jana Rybínová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


14. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 148/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


16. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 14.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Klas


21. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Petr Sunkovský
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Josef Řihák


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Daniel Reisiegel


67. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 145/

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Daniel Petruška


31. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


32. Návrh poslanců Robina Böhnische a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 143/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jiří Krátký
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Jičínský


33. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika, Miroslava Grebeníčka, Josefa Vondrušky, Marty Bayerové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Marek Benda
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Poslanec Miroslav Opálka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Stanislav Grospič


35. Návrh poslanců Milana Urbana, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a Hany Šedivé na vydání zákona o zavedení maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP