Stenografický zápis 14. schůze, 24. dubna 2007Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.21 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno od 14.23 do 14.25 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec David Rath
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Milada Halíková
Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Milan Bičík
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.55 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Jana Rybínová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bauer
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/3/ - vrácený Senátem

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Senátor Rostislav Slavotínek


2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz a o změně zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti /sněmovní tisk 94/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


3. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Věra Jakubková


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kala


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Kala


10. Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - druhé čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor


11. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - druhé čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ivana Levá


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Libor Ježek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Miloslava Vostrá


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 153/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslankyně Alena Páralová


20. Návrh poslanců Waltera Bartoše a Ivana Ohlídala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 18.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP