(11.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, poté co se přihlásíte, zahájím hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 141. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 158… Hlásí se pan předseda vlády, ještě předtím než dočtu výsledek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, beru zpět svůj slib, že budu předkládat automaticky tuhle zprávu. Já dost dobře nevím, co jste na té zprávě nevzali na vědomí, a proto si budete muset na každé schůzi tu zprávu vynutit. Přeji pěkný den.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže dokončím informaci o hlasování. Já jsem byl v naději, že pan premiér třeba zpochybní hlasování. Z přítomných 158 bylo pro 78, proti 53, takže návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Sobotka, ale neprobíhá rozprava. Neprobíhá rozprava.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já bych chtěl požádat asi předsedu klubu, aby na to reagoval, nebo někdo s přednostním hlasovacím právem, protože já tady sedím v první řadě a neustále tady pan premiér něco nesrozumitelného na nás pokřikuje, posunkuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stačí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, já bych chtěl pořádat premiéra, aby ty věci bral klidněji. Na začátku schůze byly odmítnuty body, které se týkaly projednávání zahraniční politiky v této zemi. Já pokládám ty body za důležité a domnívám se, že vybírat je tak, že se vám něco hodí a něco ne, je chyba. Přál bych si, aby organizační výbor se zabýval způsobem, kterým budeme projednávat podobné zprávy ve Sněmovně, aby se neopakovalo to, co se stalo dneska, že nám tady ministr zahraničí poslal nějaký materiál o jednání se Spojenými státy, přitom ten bod vůbec na program zařazen není. V tomhle by si vláda měla udělat pořádek a já bych si přál, kdyby koalice se účastnila jednání o tom, jak budeme podobné věci projednávat jinak, než prostě když se něco vládě hodí, tak se to zařadí, když ne, tak ne. Není pravda, že se nic neděje. Já jsem například při vystoupení u prezidenta řekl, že se děje hodně. Jsou to věci, které ovlivňují zahraničněpolitický obraz České republiky. Jsem přesvědčen, že je to nepříznivé, a my budeme trvat na tom, abychom o těchto věcech tady mluvili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já vás překvapím. Já v jedné věci s panem místopředsedou Zaorálkem souhlasím. Mně přijde velmi nestandardní, aby na stůl byl rozdán materiál, který je označen jako informace ministra zahraničí, ten materiál nemá číslo tisku a jedná se evidentně o kopii zprávy, která došla na klub sociální demokracie. Já si myslím, že to je bod na jednání organizačního výboru. Po obědové přestávce dostanete informaci, jak to bylo, nebo předseda Sněmovny tu informaci poskytne hned.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, když přede mě byl položen tento materiál, tak jsem zjišťoval, jeho původ. Takže jsem se dozvěděl, že na organizační odbor přišel materiál, který měl akorát jinou košilku, než vy máte před sebou, s tím, že v tom materiálu byl skutečně takovýto tisk nebo tyto stránky, které jsou rozdány na lavici. Ta košilka zněla asi v tomto duchu, protože nemám identický přepis tady, beru to jenom tak, jak jsem se to dozvěděl, takže tam bylo napsáno z Ministerstva zahraničí, žádáme rozdat všem poslancům. Já už jsem řešil tuhle situaci s paní ředitelkou Jurankovou a na organizačním výboru rozhodneme, že nelze takový materiál vůbec poslancům distribuovat, protože jednak to neodpovídá kvalitě a jsou tam věci, které by poslanci neměli dostávat v takovéto podobě. Takže zbytek dořešíme na organizačním výboru dnes ve 13 hodin a posléze budete prostřednictvím zástupců v organizačním výboru informováni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny za tuto informaci, která ještě není úplná, ale určitě v souladu s jednacím řádem se shodneme na tom, že nelze rozdávat jakýkoliv materiál na lavice bez vědomí předsedy nebo předsedajícího schůze, byť by volal z kteréhokoliv sekretariátu kdokoliv. Takovouto praxi musíme odmítnout.

Hlásí se předseda klubu ČSSD Michal Hašek, potom předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Dámy a pánové, já bych chtěl poprosit, abyste se posadili, protože je třeba vytvořit předsedům klubů důstojné prostředí pro jejich informace.

 

Poslanec Michal Hašek: Já děkuji, pane místopředsedo. Vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v této poněkud napjaté atmosféře, až příliš napjaté na středeční poledne, velmi ostře ohradil jménem poslankyň a poslanců České strany sociálně demokratické proti tomu, jakým způsobem a zejména s čím tady vystoupil předseda vlády v reakci na výsledek hlasování. Takového premiéra Česká republika po roce 1989 ještě neměla. (Reakce v sále.) Ano, neměla.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím pěkně, dámy a pánové, budete mít příležitost, pokud máte přednostní právo, vystoupit. Pokud nemáte přednostní právo, tak máte právo si myslet cokoliv, samozřejmě. A nechte si to pro sebe.

 

Poslanec Michal Hašek: Dámy a pánové, myslete si o té větě, že takového premiéra republika ještě neměla, cokoliv, včetně pana kolegy Plevy. Já budu pokračovat.

Takové pohrdání Sněmovnou, jako předvedl pan premiér Topolánek před malou chvílí, to ta česká Poslanecká sněmovna od roku 1993 ještě nezažila! Říct, že si opozice má vynucovat na každé schůzi Poslanecké sněmovny nějakou zásadní informaci, v tomto případě informaci zahraniční politiky, to snad, pane premiére, nemyslíte vážně. Já vás žádám, omluvte se této Sněmovně! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. S faktickou v pořadí Pavel Kováčik, Miroslav Kalousek, Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, je třeba, aby Poslanecká sněmovna informace dostávala. To je nesporný fakt, a dokonce je to i naším usnesením. Usnesení orgánu Poslanecké sněmovny, kterými bezesporu výbory Poslanecké sněmovny jsou. A já k informaci, o které je řeč, a teď mám na mysli tu, kterou předložil pan ministr zahraničí, musím říci, že nám touto informací, a protože ministr je nedílnou součástí vlády, která rozhoduje ve sboru, tak vláda nám touto informací docela dost dává najevo, že v podstatě kašle na to, jakým způsobem jsou u nás uspořádány vztahy vláda - Parlament, resp. Parlament - vláda. Jestliže se dočítám v této zprávě, že ministr zahraničních věcí, resp. Ministerstvo zahraničních věcí, předpokládá, že nóta v reakci na žádost americké strany bude dokončena a předána americké straně do konce března a s jejím obsahem bude následně, to jsem si tam podtrhl, Parlament seznámen, pak já to musím brát jako jistý nezvratný důkaz určité popletenosti vlády, co se týká vztahu Parlament - vláda.

Rád bych, aby informace, které přicházejí, a postupy, které vláda uplatňuje, byly v souladu s tím, že vláda je odvozena od Parlamentu, že Parlament má kontrolní funkce, pravomoci vůči vládě, aby tato situace byla respektována. Mimo jiné i z tohoto důvodu jsme se jako poslanecký klub KSČM zdrželi při hlasování o vzetí na vědomí onoho bodu, o kterém je tady taková vzrušená debata. Nemyslím si, že by mohlo být v další praxi něco jako "tak vy jste mi nevzali na vědomí, co vám předkládám, tak příště si mě budete muset ztlouct, abyste ze mě vyrazili něco, co vám jaksi předkládat nechci".

Pane premiére, já si myslím, že vztahy mezi Poslaneckou sněmovnou a vládou jsou mimo jiné i o tom, že tu informaci nám prostě poskytnete. Poslanecká sněmovna má na tu informaci právo. Rád bych, abychom vztahy uklidnili, uhladili, aby to tady fungovalo, protože jinak, byť jsme jako opozice hlasově slabší, budeme o to hlasitější, a možná ještě hlasitější, než někdy býváte vy.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP