(Jednání pokračovalo v 10.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas přestávky uplynul. Jednání Sněmovny bude pokračovat. My jsme sněmovnu přerušili ve chvíli, kdy probíhala rozprava kolem procedury. Já bych poprosil zpravodaje pana poslance Sunkovského, kterého nevidím…, je tady, a ministra Ivana Langra, který je doufám také někde přítomen…, také je tady, abychom se znovu vrátili k tomu, jak budeme postupovat.

Já bych si to dovolil shrnout sám. My bychom nejdříve hlasovali o návrhu pana poslance Davida Ratha, to byl návrh na opakování druhého čtení tohoto zákona, a pak podle toho, jak dopadne toto hlasování, bychom se vypořádali s pozměňovacími návrhy s tím, že bychom nejdřív hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu paní poslankyně Páralové.

Je tady návrh na to, abych vás odhlásil, tak vás ještě všechny v této chvíli odhlašuji. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili.

Vidím pana ministra Langera, který se ještě hlásil o slovo. Takže prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi se ještě vyjádřit k tomuto procedurálnímu návrhu. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ale tady fakt není slyšet, já bych byl rád, abychom se orientovali v tom, co děláme, na to je třeba sledovat, co se děje u mluvicího pultu, a poslouchat. Takže prosím opravdu o klid.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, dovolte mi se vyjádřit k tomuto procedurálnímu návrhu, tedy vrátit tento návrh zákona ze třetího zpět do druhého čtení. Já dokážu pochopit a respektuji názory některých poslankyň a poslanců v tom smyslu, zda má dojít ke zrušení Ministerstva informatiky, či nikoliv. Je právem každého poslance a poslankyně si udělat na tuto věc názor a podle tohoto názoru také hlasovat. Vedle toho také ale platí, že buď onen názor je takový, že považujeme zrušení Ministerstva informatiky v rámci té koncepce e-Governmentu, jak jsem ji popisoval, rozborů kompetencí Ministerstva informatiky, které jen dokazují, o jak umělou instituci se jedná - že dospějeme k názoru, že přes to všechno má ten úřad, toto ministerstvo zůstat zachováno, nebo jsme přesvědčeni, že má zaniknout. Žádná jiná alternativa není. Je tu buď - anebo, a myslím si, že v jednotlivých výborech se této problematice věnovali kolegyně a kolegové velmi detailně a velmi intenzivně.

Nedomnívám se, že by opakování druhého čtení mohlo přinést do řešení onoho dilematu ano, či ne něco nového. Z tohoto důvodu se nedomnívám, že je vhodné a potřebné tento procedurální návrh podporovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že není užitečné tento návrh zákona vrátit zpět do druhého čtení.

Já respektuji názor těch z vás, kteří jste přesvědčeni, že Ministerstvo informatiky má zůstat, na to máte právo. Můj názor je zcela odlišný. Učinil jsem maximum pro to, vás přesvědčit, že zánik Ministerstva informatiky neznamená zánik e-Governmentu, ale naopak, že je to přesně ten impuls, který dokáže dosud roztříštěné kompetence v oblasti informatizace veřejné správy sjednotit pod jednu střechu, a že to je impuls, který povede k tomu, aby to, o čem se dlouhá léta mluví, a to, co jsem já včera přirovnával k yettimu, tedy e-Government, že to povede k tomu, že konkrétní výsledky budete moci - a budeme moci všichni - mít k dispozici již v průběhu tohoto roku.

Z tohoto důvodu stanovisko předkladatele k tomuto procedurálnímu návrhu je negativní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegové, já jenom pro pořádek zopakuji, že postup bude takový: Nejdříve budeme hlasovat o vrácení návrhu do druhého čtení. Pak budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu paní poslankyně Páralové a pak už o pozměňovacích návrzích pana poslance Vojíře a Koníčka. Pak, pokud se dostaneme až sem, budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Toto je postup.

Já se ptám, jestli někdo zpochybňuje tutu proceduru. Pokud to nikdo nezpochybňujeme, můžeme začít hlasovat. Já ještě jednou zazvoním, aby všichni, kdo chtějí, dorazili do jednací síně. Budeme hlasovat o návrzích v tom pořadí, jak jsem je zrekapituloval.

 

První návrh, který zazněl, byl návrh pana poslance Davida Ratha - vrátit tento návrh na opakování druhého čtení. Slyšeli jsme záporné stanovisko ministra. Stanovisko zpravodaje? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vrátit návrh zákona do druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 111, přítomno je 190 poslanců, pro hlasovalo 93, proti hlasovalo 95, takže tento návrh na vrácení přijat nebyl.

 

Můžeme pokračovat dále. Ještě nebudeme pokračovat, takže chvíli strpení. (Probíhá kontrola.)

Můžeme jednat dále. Já to tedy řeknu, že další návrh, o kterém bychom měli hlasovat, je pozměňovací návrh paní poslankyně Aleny Páralové, ale tady byla žádost tento návrh stáhnout, protože se týká změny zákona o státní sociální podpoře. Takže je to žádost paní poslankyně Páralové, stáhnout tento pozměňovací návrh z pořadu. Budeme o tom hlasovat, myslím, že stanovisko je tady jasné. Myslím si, že oba, jak ministr, tak zpravodaj, podpoří tento návrh paní poslankyně, to je bez debat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro stažení návrhu paní poslankyně Páralové, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 112, přítomno je 190, pro hlasovalo 187, proti 1, takže tento návrh byl přijat.

 

Můžeme už přistoupit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou relevantní. Nejdříve je to pozměňovací návrh pana poslance Oldřicha Vojíře. Stanovisko ministra? (Souhlas.) Zpravodaje? (Též souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento pozměňovací návrh pana poslance Vojíře, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 113, přítomno 190, pro hlasovalo 186, proti 1. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP