(14.50 hodin)
(pokračuje Liška)

Jedná se o to, že Ústav paměti národa spolu s archivem bude mít zhruba asi 250 zaměstnanců. To je moje částečná odpověď na výhrady, že to bude velmi nákladná a finančně náročná záležitost.

Takže začnu tedy tou finanční náročností. V současné době, a již taky na to bylo odpovězeno především panem poslancem Plevou, se touto problematikou zabývá zhruba 280 lidí. Naše představa je taková, že po zřízení ústavu a archivu se bude těmito problémy zabývat zhruba 250 lidí, to znamená asi o 30 méně, než je tomu dnes. Je to možné proto, protože soustředěním veškerých archivních materiálů se zefektivní činnost jak ústavu, tak archivu.

A vracím se k té spolehlivosti. Spolehlivost se týká sedmi členů rady, týká se ředitele archivu, týká se ředitele ústavu a jím přímo řízených pracovníků, to znamená sedm a dva je devět, a řekněme, že každý bude mít tři přímo řízené pracovníky, devět a šest je patnáct. Je to patnáct lidí. Samozřejmě může se někomu zdát, že to je útok na lidská práva. Naopak my jsme přesvědčeni, že by bylo absurdní, aby v čele tohoto ústavu stál člověk, který má komunistickou minulost, který se spolupodílel na komunistickém totalitním režimu, anebo dokonce aby tam byl dokonce bývalý důstojník Státní bezpečnosti. Pokud si myslíte, že by to tak bylo správné, tak samozřejmě je možné tento paragraf z návrhu zákona vyřadit.

A ještě prosím jednu věc na závěr. Musím se ohradit proti podsouvání myšlenek, že Senát přistupoval k tomuto návrhu zákona s nekalými, případně s nečistými úmysly. Není to pravda. Možná že se vám to tady v Poslanecké sněmovně nezdá jako reálné, ale skutečně v Senátu jednáme trochu jinak. Naším cílem není nic jiného, než zřídit nové historické pracoviště, které má napomoci poznání naší nedávné minulosti. Považujeme to za důležité. Věřím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, že i vy to budete považovat za důležité.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. Prosím nyní o shrnutí rozpravy a o závěrečné slovo pana zpravodaje pana poslance Černého.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych shrnul dnešní jednání. V obecné rozpravě vystoupilo třicet poslanců, z toho patnáct poslanců vystoupilo několikrát. Za základ projednávání Sněmovna přijala komplexní pozměňující návrh ústavněprávního výboru. Během obecné rozpravy padl návrh na zamítnutí tisku 15. V podrobné rozpravě vystoupilo devět poslanců a padl zde návrh na zamítnutí, návrh na podmíněné zamítnutí a návrh na vrácení výborům k dalšímu projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Je před námi tedy jediné hlasování, jehož se můžeme nyní zhostit, to je hlasování o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Pouze upřesním, že zde zazněl návrh, aby se toto vrácení týkalo výboru pro bezpečnost a výboru ústavně právního. Samozřejmě záleží i na dalších výborech, jak se k této věci postaví.

Je zde žádost na odhlášení. Odhlašuji vás. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 86. Táži se, kdo je pro vrácení výborům k novému projednání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 86 přítomno 166, pro 80, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končí tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji jak panu předkladateli, tak panu zpravodaji a tím jsme se vypořádali pro dnešek s bodem číslo sedm.

O slovo se nyní hlásí předseda poslaneckého klubu ODS poslanec Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal na základě dohody poslaneckých klubů a vzhledem k tomu, jaká tady dnes panovala atmosféra - považuji za vhodné, abychom volební blok přesunuli na úterý. Nic se nestane a můžeme se toho zhostit v úterý a ve středu. Čili navrhuji volební body přesunout na úterý odpoledne.

V této souvislosti mi pouze dovolte, pokud s tím budete souhlasit, tak bych prodloužil lhůtu na podávání návrhů na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch na úterý 18 hodin.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Má někdo námitku, abychom o těchto dvou v podstatě návrzích hlasovali najednou? Znamená to, že bychom body 35 až 40, tedy všechny volební body, přesunuli z plánovaných posledních bodů dnešního jednacího dne na úterý, příští úterý, tedy 20. března, jako první bod, protože první bod už je obsazen.

A potom by zde byl návrh na - v uvozovkách - pardon, já jsem neslyšela dobře ten návrh. Prosím o upřesnění, abychom to měli jasné.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pardon. Čistě se jedná o přesunutí bodu z dneška na úterý. Vyhlášení lhůty je pouze sdělení, nikoliv věc k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Budeme tedy hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s přesunutím bodů 35 až 40 na úterý příštího týdne jako druhý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Kdo je pro tento přesun? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 přítomno 167, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já předám řízení předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat bodem 48, to je druhý pevně zařazený bod. Je to

 

48.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si ve druhém čtení předložit návrh zákona dluhopisového programu ve výši deseti miliard pro účely zpětného odkupu státních dluhopisů ještě před dobou jejich splatnosti. Tedy tento dluhopisový program nezvyšuje míru státního dluhu, naopak snižuje náklady na správu státního dluhu a jeho efektivitu.

Ještě jednou děkuji Poslanecké sněmovně, že byla natolik benevolentní, že umožnila zkrácení lhůty projednávání na dva dny, protože samozřejmě tato operace se bude odehrávat během roku 2007, a čím dříve bude tento zákon schválen, tím dříve budeme moci zahájit příslušné transakce.

Děkuji výboru za rychlé projednání a doporučuji samozřejmě schválení tohoto zákona.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 144/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Vladislav Vilímec. Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP