(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní pan poslanec Šplíchal, potom pan poslanec Sobotka a pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, mě překvapuje, kam se ta diskuse dostala. Ta se vybíjí v osobních obviňováních, a já jsem se domníval, že chceme vytvořit instituci, která bude mít nějaký smysl. Já jsem v celém faktickém dokladování neslyšel názor ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Ireneje Kratochvíla, neslyšel jsem tady předsedu Sdružení bývalých politických vězňů Stanislava Stránského, a těmi třeba já jsem dost ovlivněn.

Takže já jsem přistupoval k tomu, že korektní senátor pan Liška předkládá ten návrh s přesvědčením, že bychom se měli na něčem dohodnout, ale od začátku, když jsem viděl pana Zbyňka Novotného, jak do toho hodil granát, tak jsem začal o tom jednání pochybovat. A zvláště jemu bych chtěl vyřídit přes pana předsedajícího, že není sám, kdo prožíval řekl bych rodinné ústrky. Můj otec dostal 25 let a já jsem ho od čtyř do šestnácti neviděl, od 31. března 1950 do května 1962. Dostal 25 let. Takže bych nerad slyšel, že v sociální demokracii chtějí všichni zahlazovat stopy své minulosti. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šplíchalovi. Nyní pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo. Já bych chtěl jenom říci, že pozdě bycha honit. Já myslím, že kdo chtěl bojovat s minulým režimem, měl tu možnost do listopadu 1989 a teď už se to nedá dohnat. Ani vystoupeními v této Poslanecké sněmovně. Prostě tak to je.

A já si myslím, že ta debata by se výrazně zjednodušila, kdyby dnes tady s kritikou na adresu minulého režimu vystupovali jenom ti z nás, kdo podepsali Chartu 77, kdo podepsali Petici na obranu nespravedlivě stíhaných, kteří podepsali Několik vět anebo kteří chodili na protikomunistické demonstrace ještě před listopadem 1989, protože v té době, jak si vzpomínám, tak nás na ty demonstrace moc nechodilo. (Hluk zprava.) Často nás tam nebylo ani tolik, kolik je tady lidí v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně. Prostě tak to bylo. Čili myslím si, že je teď už marné bojovat boj s komunistickým režimem, pokud jste nevyužili tu příležitost bojovat s ním v době, kdy to ještě nebylo populární a kdy to ještě nebylo moderní a neslo to velké oběti.

Já jsem se díval znovu dneska ráno na definici bezúhonnosti a spolehlivosti, která je v tom návrhu zákona navržena, a přemýšlel jsem o tom, kdyby každý z nás se podíval na své rodiče, na své prarodiče, jestli by tou definicí bezúhonnosti a spolehlivosti prošli, a pokud ne, jestli by to náhodou pro ně nebyla urážka. Moji rodiče by tou definicí prošli, ale když jsem přemýšlel o své širší rodině, tak tam máme jak členy komunistické strany, tak politické vězně. Prostě si myslím, že skoro každá česká rodina má ve svém širším nebo užším okruhu jak členy komunistické strany, tak politické vězně. To byla prostě historie a je to součást rodinné historie, našich osobních příběhů, které si každý s sebou nese. Ale ta definice bezúhonnosti a spolehlivosti, jak je v zákoně navržena, to je, myslím, urážka všech. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, škoda, že pan poslanec Rath neposlouchal paní Kateřinu Jacques, která zde vyjmenovala, jak to nebudou žádné dramatické finanční prostředky, protože velká část zaměstnanců přechází delimitací. Další finanční prostředky, které jsou potřeba, jsou potřeba především na dokončení inventarizace fondů v archivu bezpečnostních složek, tak aby skutečně tyto materiály byly přístupné samozřejmě nejen pracovníkům ústavu, ale všem badatelům z řad historiků, protože kdo tomu trošku rozumí - a já nevyčítám panu Rathovi, on je lékař, že nerozumí archivnictví - tak ví, že do nezpracovaných, nezinventarizovaných fondů nemohou vstupovat badatelé a tyto fondy nemohou sloužit k bádání. K tomu mají sloužit ty dodatečné prostředky, aby fondy byly zinventarizovány a skutečně se otevřelo bádání pro všechny.

Jenom jednu krátkou poznámku k projevu pana Karla Šplíchala, kterého si velmi vážím. Mohu jen říci, že ve výborech všechny návrhy sociální demokracie, které předkládali, pan kolega Jandák předkládal zásadní pozměňovací návrh, řekl, že to je podmínka, aby sociální demokracie souhlasila s tímto návrhem, bez jakýchkoliv problémů jsme všechny jeho pozměňovací návrhy, které předložil, akceptovali. Tak já nevím, komu vyčítáte, že není ochoten a není schopen se s vámi bavit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S faktickou paní poslankyně Orgoníková, poté s faktickou pan poslanec Jandák.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych byla ráda, kdyby pan poslanec Pleva se zklidnil, už není žádný zajíc. (Poslanec Pleva stojí před lavicemi poslanců sociální demokracie a hlasitě se s někým baví.)

Já bych chtěla říci, že sama jsem také pocítila minulý režim, ale nechci z toho tady nijak těžit. Jenom aby bylo jasné, že ne všichni sociální demokraté mají zájem někoho chránit nebo se z něčeho vyzouvat. Za celý poslanecký klub musím říci, že tomu tak není. My chceme, aby se věci vyšetřily a aby to bylo na odborné bázi, a nikoliv tak, že někdo se rozhodne a zrovna tady o tom bude hovořit.

Já chci říci, že určitě se bude stavět budova. Také to tady zaznělo. Já se obávám, aby národní knihovna, která má stát na Letenské pláni, nebyla použita k tomuto záměru. Je to chobotnice, ale aby z toho nebyl symbol chobotnice. Pozor!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Jandák s faktickou, pak pan poslanec Ploc.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já navrhuji time, jak se říká. Pojďte si trošku odfrknout, protože ono to začíná být trošku bláznivé, protože se dostáváme někam, kam jsme asi všichni nechtěli. Ale my tady všichni jsme chudáci. Jsme chudáci, protože podléháme mediálnímu tlaku. Kdyby byla normální doba a tato kauza se nezmedializovala a nestala se z ní v podstatě bulvární záležitost, protože to je velmi vážná záležitost, tak si myslím, že bychom tu všichni jednali dělně, klidně a padala by fakta pro i proti. Ale dneska si myslím, že v této situaci se nedostaneme dál. Pojďme si dát aspoň do úterka čas, protože teď už to nemá smysl. Teď už si tu vyřizujeme osobní účty a neosobní účty a myslím si, že to dále nemá cenu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jandákovi. Pan poslanec Ploc s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Ploc: Dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl zeptat, co jste dělali, vaše strana ODS, v devadesátých letech v čele s Václavem Klausem, co jste udělali s komunisty. Nechali jste je podnikat, dali jste jim funkce, a teď tady už brečíte na špatném hrobě. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím pěkně, nevyhlašuji přestávku, ale v krátké pauze zvu představitele jednotlivých poslaneckých klubů ke krátké poradě.

(Zástupci jednotlivých klubů se scházejí u místa řídícího schůze.)

Divím se, že některé poslanecké kluby nemají zájem o poradu.

(Krátká pauza.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP