(17.30 hodin)
(pokračuje Bursík)

Já jen zdůrazňuji to, že já jsem nežádal nějaký výjimečný režim pro pana místopředsedu vlády Čunka, ale pouze jsem se vyjádřil tak, že bych byl rád a že by bylo pro celou tu kauzu, která je, myslím si, nepříjemná nejen pro nás, pro členy vlády, ale i pro politiky, kteří zastupují jiné politické strany, že by bylo vhodnější, kdyby to byla policie, která vytvoří tu možnost, aby verifikovala a objektivizovala argumenty, které pan Čunek přednesl. To je všechno. Skutečně to nebylo míněno a ani to nebylo formulováno tak, že by to bylo zasahování do činnosti policie. Já jsem tady přesně odcitoval, jak se ty věci mají.

Pokud se týká pana - máte asi na mysli pana senátora Štětinu, který byl jako nezávislý zvolen na kandidátce Strany zelených, to je jeho aktivita, která vyplývá z podrobné analýzy činnosti pana Obsta v případu Hučín. Jsou to argumenty, které jsou velmi vážné. On mě s nimi také seznámil a já nevidím vůbec nic divného na tom, že on veřejně hovoří o konkrétních faktech, které byly evidovány v jiném analogickém případu, a že z toho dovozuje a vyvozuje určité pochybnosti, že tento dozorující státní zástupce u případu, který nakonec ve všech konkrétních obviněních se ukázalo, že byla nepřípadná -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I váš čas, pane ministře, je omezen.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: - a pan Hučín byl osvobozen, tak je naprosto na místě podle mého názoru, že on otevřeně o těchto věcech hovoří, protože tento případ dlouhodobě sleduje, čili tady se nedá hovořit o nějakém skandalizování. Tady se dá hovořit pouze o tom, že pan Štětina otevřeně mluví o faktech, se kterými se seznámil.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím, pane ministře, musím býti spravedlivá ke všem stejným dílem.

Nyní vystoupí s následující interpelací pan poslanec Miroslav Opálka. Interpelovat bude ministra Martina Římana ve věci dislokace ministerstva či státního úřadu do Moravskoslezského kraje. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, dostal jsem při poslaneckém dnu dotaz, na který jsem neuměl odpovědět, a proto dávám možnost odpovědět přímo vám prostřednictvím kamer a České televize.

Každá politická strana se snaží zaujmout své voliče. Občanská demokratická strana v Moravskoslezském kraji toho využívala různými způsoby, od lživých letáků, rušení nemocnic ze strany ČSSD, KSČM, až po vaši osobní reklamu, že ministerstvo patří také do Moravskoslezského kraje. Tento problém jsme v podstatě diskutovali i při Otázkách Václava Moravce speciál v televizi, a tam jste možná víceméně únikově poznamenal, že když ne ministerstvo, tak nějaký státní úřad. Proto se ptám, jak daleko tyto přípravy postoupily a jaké bude řešení. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví pan ministr Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za otázku. Já bych se nejdříve vyjádřil k údajné lživosti letáků týkajících se nemocnic. Ty letáky byly velmi pravdivé a pouze to, že ve volbách občané v České republice nedali většinovou důvěru dvojkoalici KSČM-ČSSD, zabránilo tomu, aby se to, co na nich bylo napsáno, stalo pravdou. Takže to je první věc.

Co se týče vlastní otázky, tak můj názor je, a já věřím, že nejen můj, že třetí největší město v České republice, tedy Ostrava, je dostatečně velká aglomerace na to, aby tak jako například v Brně sídlí celá řada řekněme ústředních státních orgánů, tak i toto město má potenciál podobný, a není nejmenšího důvodu, aby v něm nesídlil také nějaký ústřední orgán státní správy. Mně spíše připadá zvláštní, že v něm žádný takový orgán nesídlí, když sídlí ve městech, jako je například Jihlava. Není to věc, která by byla v jiných zemích neobvyklá. Například v sousedním Německu celá řada ústředních orgánů sídlí po celém Německu, například sídlo německého statistického úřadu je ve Wiesbadenu, Ústavní soud je v Karlsruhe, a když se podíváte například na strukturu německých spolkových ministerstev, tak zjistíte, že celá řada těchto ministerstev zůstala v Bonnu a evidentně to nedělá Němcům žádné speciální potíže.

Koneckonců už Alexis de Tocqueville tuším v Demokracii v Americe před více než dvěma sty lety napsal, že země, ve které není moc centralizována do jednoho jediného místa, je na tom lépe než země, kde je koncentrována do jednoho jediného bodu. Měl tím tehdy samozřejmě na mysli Ameriku, kde tomu tak je, v komparaci s tehdejší silně centralizovanou Francií. V tomto smyslu to nepovažuji za nic zvláštního nebo nemožného.

Pokud se jedná o praktickou realizaci, ano, já jsem řekl, že samozřejmě je třeba začít postupně, jak jsem řekl v tom pořadu, který jste vzpomněl, s něčím menším. V dohledné době bude vláda a poté i Poslanecká sněmovna projednávat zákon o hornické činnosti a mou ambicí skutečně je, aby sídlo Českého báňského úřadu, protože to z pochopitelných důvodů považuji v tomto případě za naprosto nejpřirozenější, bylo přesunuto do Ostravy. Doufám, že váš zájem o tuto problematiku bude také znamenat, že tento návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Opálka přednese svoji doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane ministře. Já jsem spíše chtěl, abyste zde reprodukoval plnění svého volebního programu. Já s tím samozřejmě problém žádný nemám. Když už se v Ostravě uhlí netěží, ať je tam alespoň báňský úřad.

Co se týká nemocnic, tak musím říci, že i ten seznam, který byl uveden na letáku, byl nepravdivý, protože například Nemocnice Vítkov v té době už dávno byla spojena s Nemocnicí Nový Jičín.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr nemusí reagovat a nebude.

S následující interpelací vystoupí paní poslankyně Kateřina Konečná. Interpelovat bude místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci finančních prostředků na čističky odpadních vod a kanalizace. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, páni ministři. Ve večerním zpravodajství televize Nova 8. března letošního roku zazněla informace, že jste poslal žádosti některých českých měst o dotace na výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod do Bruselu jednak o den později, než je Unie požadovala, a navíc máte v úmyslu tyto žádosti stáhnout, protože se vám jejich výběr nezdá transparentní. Města si prý podle vás dotace nezaslouží, protože je získala jen díky politickému tlaku, a cituji vás - jedná se o režim, který jde mimo jakákoliv pravidla.

V této souvislosti vám chci položit tyto otázky: V čem nebyly projekty Ostravy, Nového Bydžova, Hradce Králové a dalších měst v pořádku a proč jste je tedy do Bruselu podával, když tyto žádosti prošly zcela regulérním regionálním schvalovacím procesem, a jak zajistíte, aby po stažení již podaných žádostí byly vyčerpány finanční prostředky určené na dotace pro naši republiku a nepropadly? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP