(17.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ministerstvo financí dále zajišťuje členství v mezinárodních finančních institucích a finančních orgánech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD, Evropské unie a dalších mezinárodních hospodářských seskupení, pokud toto členství nepřísluší výlučně České národní bance. Ministerstvo financí dále pak koordinuje příjem zahraniční pomoci. Více mi zákonodárce nesvěřil.

Jistě tedy pochopíte, vážený pane poslanče, že vaše otázka mi nedává žádný prostor na odpověď v rámci mých ústavních pravomocí ministra financí. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Přeje si pan poslanec položit ještě doplňující dotaz? Ano, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Já děkuji za vysvětlení, a protože znám pana ministra jako velkého moralistu, nic jiného jsem nečekal. A opravdu mu děkuji za krásnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Jenom pro upřesnění si dovolím pro nás všechny připomenout § 110 našeho jednacího řádu v odst. 2, který praví, že poslanec podává interpelaci ústní na schůzi Sněmovny nebo písemně prostřednictvím vlády. Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. Děkuji.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Bohuslav Sobotka, interpelovaným místopředseda vlády pan ministr Martin Bursík, předmětem interpelace výroky ministra 1.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo vlády a ministře financí, ministře životního prostředí, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Samozřejmě zhruba znám kompetence Ministerstva životního prostředí, tak jak jsou dány kompetenčním zákonem. Chtěl bych se zeptat, zdali je v kompetencích ministra životního prostředí přímo úkolovat Policii České republiky v konkrétních trestních kauzách. Týká se to vašich výroků, které směřujete na adresu Policie České republiky v posledních měsících, a to velmi často v souvislosti s konkrétním případem, a to vyšetřováním údajné trestné činnosti místopředsedy vlády, vašeho kolegy, místopředsedy vlády pana Čunka. Vy jste se opakovaně v různých médiích, ať už je to televize, rozhlas nebo tištěná média, vyjádřil v tom smyslu, že by policie v této konkrétní kauze měla zrychlit svoji práci. Chtěl bych říci, že jsem se za dobu svého působení v politice nesetkal s žádným ministrem životního prostředí, který by konkrétně úkoloval policii v jednotlivých trestních kauzách.

Chci se proto jasně zeptat: Domníváte se, že jsou si jednotliví občané před zákonem rovni? Myslíte si, že by lidé jako vy nebo místopředseda vlády Čunek měli mít nějaká zvláštní privilegia, pokud jde o vyšetřování policie? A je v kompetenci ministra životního prostředí na základě kompetenčního zákona úkolovat Policii České republiky v jednotlivých konkrétních trestních kauzách? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Paní předsedající, dámy a pánové. Pane místopředsedo Sobotko, vy jste se možná inspiroval, jak jste tady odpíchl tu interpelaci na tom, jaké mám kompetence jako ministr životního prostředí, jste se možná inspiroval v té předchozí interpelaci, ale jistě uznáte, že mé působení jako předsedy politické strany a předsedy strany koaliční nemůže být z principu odvozováno pouze od mých kompetencí podle kompetenčního zákona, které jsou mně nadány tím, že jsem ministrem životního prostředí, ale vyjadřuji se i k jiným tématům, která přímo nesouvisí s resortem životního prostředí. To jistě uznáte a to pravděpodobně budete považovat za normální. Bylo by poněkud nepraktické, kdyby předseda politické strany byl omezen tématy pouze co do kompetencí resortu, který řídí. To za prvé. Čili s kompetencemi ministerstva to vůbec nemá nic společného.

Já vám tady ocituji, co jsem k tomu konkrétně řekl, a ukážu vám na tom, že to nebylo žádné ovlivňování policie, tak jak váš předseda sociální demokracie to někde na tiskové konferenci uvedl. Rádiu Impuls jsem na otázku, proč jsem nevyzval pana Čunka k rezignaci, řekl: "On mi ukazoval nějaké doklady a já nejsem arbitr, který by měl říci, zda je to pravda, nebo ne. Já nejsem policie." - Zdůraznil jsem, že nejsem policie.

Otázka: "Proč jste ale pana Čunka nevyzval?" - Odpověď: "Já bych byl daleko raději, kdyby to bylo tak, že Policie České republiky a státní zástupce minimálně na tyto nové argumenty, které se objevily, zareagují v relativně krátkém čase. Já bych byl rád, kdyby - zareagují. Buď tu informaci budou objektivizovat, nebo ne a podle toho by mělo dojít i k řešení. Přitom si uvědomuji, že čas pracuje proti vládě, že je to střednědobě neudržitelná situace a že se musí něco stát. Byl bych raději, kdyby to něco bylo vyjádření policie nebo státního zástupce - protože kdo z nás má posoudit věrohodnost těch dokladů a podkladů? Pravda ale je, že když čas půjde dál, tak s tím něco budeme muset dělat, to si uvědomuji."

Čili já jsem nepožadoval jiný režim pro pana Čunka než pro ostatní lidi. Na to, že je potřeba zkvalitnit práci policie, soudů, poukazujeme všechny politické strany v této Sněmovně po dobu 17 roků a mohl bych tady citovat z vašeho volebního programu, že požadujete totéž. Tohle je mé vyjádření. A všimněte si, že jsem v tom byl velmi opatrný, takže jsem řekl, že bych byl raději. To mé vyjádření v žádném případě nelze považovat za nějakou snahu o ovlivňování činnosti a práce Policie České republiky. Kdyby tomu tak bylo, že by se nechala těmito výroky policie ovlivnit, to by bylo myslím velmi špatné. Protože já jsem řekl, že bych byl daleko raději, kdyby zareagovala v relativně krátkém čase. A že bych byl raději, kdyby vyjádření Policie nebo státního zástupce posoudilo věrohodnost těch argumentů, anebo ne. To je všechno. Takže si myslím, že to bylo korektní. A samozřejmě že, pane kolego, já v žádném případě nemohu přijmout to, že by všichni si byli rovni a někdo si byl rovnější, a tudíž, že bych požadoval v tomhle jednom případě, aby policie… Ale myslím si, že nikomu z nás ani z našich blízkých nebo koho známe by nebylo milé, kdyby bylo vzneseno obvinění a poté se stalo, že po dobu týdnů se vlastně vůbec nic neděje, že nemají možnost a právo se obhájit.

Mimo jiné také proto mě velmi zklamalo včerejší rozhodnutí pana předsedy Čunka, že se nezúčastnil, nebo že se nedostavil k tomu, aby podal výpověď. Informoval mě o tom, že tohle v nejbližší době napraví a že tu výpověď podá, protože si myslím, že je v jeho zájmu, aby si vytvořil možnost, a je-li mu nabídnuta policií možnost, tak že je v jeho zájmu, aby vypovídal a aby se tudíž mohl obhájit před Policií České republiky a ta by mohla verifikovat tu jeho výpověď, je-li pravdivá, nebo není.

Čili já si myslím, že to vaše shrnutí mých vyjádření není korektní, protože já jsem v žádném případě neměl na mysli a nebylo mým cílem ovlivnit jednání policie. A také si myslím, že ta vyjádření jsou v tomto duchu naprosto korektní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Sobotka položí doplňující otázku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já bych chtěl především říci, že pokud by pan Čunek odstoupil, tak byste se nikdo z vás, jeho kolegů ve vládě, ať už vy nebo pan Nečas, kteří jste tyto věci komentovali, nedostali do této situace.

Chtěl bych říci, že v této zemi jsou trestně stíhány možná tisíce lidí, možná stovky jsou vyšetřovány kvůli korupci, ale nikdo z nich nemá to štěstí kromě pana Čunka, aby se za něj přimlouvali členové vlády a apelovali na policii, aby rychle prověřovali jejich důkazy. V mém volebním kraji v Břeclavi byla celá městská rada stíhána tři roky. Tři roky byla stíhána a oni neměli prostě přátele ve vládě, kteří by se za ně přimlouvali veřejně, před médii, aby policie tyto věci urychlila a očistila je. Nakonec je soud osvobodil. To je jenom konkrétní příklad toho, jak některé věci fungují.

Já si myslím, že tím, že se k tomu vyjadřujete jako členové vlády, tak v zásadě porušujete ten princip rovnosti před zákonem. Všichni by měli mít stejné podmínky a někdo, kdo je členem vlády, by neměl být zvýhodněn z hlediska rychlosti práce policie.

Otázka na vás, pane místopředsedo: Jak se díváte na to, že senátor za vaši politickou stranu, když už jste zmínil, že jste předseda Strany zelených, se snaží skandalizovat dozorujícího státního zástupce shodou okolností v téže kauze? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, přejete-li si odpovědět, máte prostor.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Mohu samozřejmě. Tak nejprve si myslím, že je přece v zájmu nás všech poslanců a politiků, kteří máme odpovědnost za to, aby Česká republika byla zemí, kde efektivně funguje justice a policie, máme to všichni v programech, tak je naším zájmem, aby netrvaly tři roky tyto případy. Jsou věci, které nevidíme do té doby, než si osaháme ve skutečnosti, jak ty věci nefungují, jak dlouho to trvá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP