(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Ano, já souhlasím, ale týká se to už třeba trestných činů českých vojáků v zahraničních misích, samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ukončíme tuto interpelaci. Pan poslanec Vladimír Koníček chce interpelovat ve věci jednacího řádu vlády. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo vlády, dne 1. února 2006 člen vyšetřovací komise k Unipetrolu Martin Říman přednesl při projednávání závěrečné zprávy následující věty: "Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí vlády v takovýchto věcech a tímto mechanismem, tedy uzavřeným zasedáním vlády, by mělo splňovat následující kritéria. Za prvé, rozhodnutí má být zdokumentovatelné, to znamená, že i z uzavřeného jednání vlády by měl být pořízen záznam, ať už písemný nebo zvukový, uchovávaný samozřejmě v příslušném stupni utajení. Za druhé, rozhodnutí by mělo být transparentní, to znamená že vláda byl měla umět odůvodnit své rozhodnutí a vypořádat se s doporučeními příslušných odborných útvarů. Za třetí, rozhodnutí by mělo být založeno na úplné znalosti členů vlády o příslušné materii, to znamená že všichni členové by měli mít možnost prostudovat materiál v dostatečném časovém předstihu. Stejně tak by měl projít patřičným, byť v režimu neveřejném, důvěrném či tajném, připomínkovým řízením. Pokud vláda tato kritéria nesplňuje, zakládá pak, jak vidíme, mnoho příležitostí k pochybnostem, byť by takové rozhodnutí bylo i dobře míněné. Proto doporučujeme vládě, aby v tomto smyslu upravila napříště svůj jednací řád." Sněmovna poté přijala usnesení č. 2144, kde mj. v bodě IV žádá vládu, aby zajistila i z uzavřených jednání vlády pořizování záznamu buď zvukového, nebo písemného.

Ptám se, pane premiére: Postupovala v případě Setuzy dne 15. listopadu 2006 vláda podle doporučení jejího vlastního člena? Byl pořizován zvukový nebo písemný záznam? Upravila vláda svůj jednací řád podle doporučení Poslanecké sněmovny?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Pan premiér bude reagovat v pěti minutách. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesně v té situaci, kdy já na to neumím odpovědět. Myslím, že je to přirozené. Já bych doporučoval, abyste opravdu, pokud chcete konkrétní odpověď na konkrétní otázku ve věci, kde já buď musím zajistit informace, nebo si je musím ověřit, abyste to řekli dopředu, jinak se vystavujete tomu, co udělám teď. Já to nevím. Já se domnívám, že jednání bylo neveřejné, že jednání bylo utajené, že jsme odevzdávali telefony a že z něj nebyl pořizován záznam. Ale já to nevím. Já doporučuji, abyste v tomto případě počkali na mou písemnou odpověď, kterou vám samozřejmě podle pravidel, která interpelace mají, zašlu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Koníček může reagovat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: To, jestli vaše vláda měnila svůj jednací řád, to byste, pane premiére, věděl mohl. Dotazoval jsem se na Úřadu vlády, jestli byl pořizován záznam. Nebyl pořizován záznam.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou prosím pana premiéra, jestli to může rozšířit.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já opakuji - pošlu vám samozřejmě písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, končíme interpelaci a požádám nyní paní poslankyni Lenku Mazuchovou, která by se opět vrátila k problému ministr Čunek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Vážený pane premiére, na začátku interpelací jste tady citoval něco ve smyslu toho, že i pan vicepremiér Čunek má právo na jednání jako každý jiný. Souhlasím s vámi, nicméně každý jiný nejede k výslechu vládní limuzínou v pracovní době, kdy by zde měl odpovídat na interpelace, a každý jiný nemá takový přístup do médií, aby dle mého názoru, a nejenom mého názoru, ovlivňoval své vyšetřování takovýmto způsobem.

Já mám na vás jednu otázku. To je tak těžké, aby policie vyšetřila - protože jste premiér, takže máte ve své dikci i ministra Langera - kde byl pan Čunek onen inkriminovaný den, jestli tedy vůbec byl ve Vsetíně, nebo nebyl? Dále moje otázka zní, jestli jsou si lidé před zákonem rovni, což v tomto případě na mě dělá dojem, že ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Prosím, pane premiére, odpovězte.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Prostřednictvím předsedajícího bych chtěl říci paní poslankyni Mazuchové, které si jinak vážím, že udělala přesně to, co já nikdy udělat nemohu, nesmím a neudělám. A to je přesně to ovlivňování policie a urychlování celého případu anebo něco, k čemu mě tady nabádala.

Já si myslím, že ten případ tím, že je mediální, má bohužel trochu jiné souvislosti, a já jsem na dotaz televizní společnosti, kterou nebudu jmenovat, jestli mi nepřipadá divné, že se Jiří Čunek vyhnul nebo odmítl přijít za vrčení kamer a světel reflektorů k výslechu, řekl: ano, já rozumím lidsky tomu, že on má právo jako každý jiný občan být řádně vyslechnut v klidu. Na druhé straně jsem k tomu dodal: Je první místopředseda vlády a předseda strany, takže bohužel si musí zvyknout na to, že je pod mediálním tlakem.

Ta kauza v této chvíli je mediální víc, než si zaslouží, a samozřejmě ovlivňuje i naše vystupování v této věci, protože pro všechny by bylo nejlepší, kdyby byla vyšetřována řádně a potom případně řádně souzena, což se bohužel Jiří Čunek pod takovým mediálním tlakem nemusí také dočkat. Já bych mu přál, aby policie řádně vyšetřila, aby řádným způsobem státní zástupce věc vyhodnotil a potom, jestli ji dá k soudu, aby řádně proběhla soudem. Otázka jeho případného setrvání ve funkci prvního místopředsedy je daleko více jeho než kohokoli jiného. Zeptejte se ho příště.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou paní poslankyně Mazuchová.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Pane premiére, já se ptám vás, vy jste jediný člověk v tomto státě, který může pana vicepremiéra odvolat. To pořád ještě pro vás není ta situace tak nazrálá?

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pamatuji si na mediální útoky na sebe, na úniky odposlechů. Pamatuji si na celou řadu obvinění, dokonce vyšetřování ve věci koupě svého bytu a celé řady dalších. Vím přesně, jak to bylo, a vím, co dělá mediální tlak. Já nepřipustím, aby tady na základě mediálního tlaku byl pořádán hon na čarodějnice. Na druhé straně politická odpovědnost je na Jiřím Čunkovi a jeho straně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím tuto interpelaci a máme další. Pan poslanec Václav Klučka je dalším a připraví se Pavel Ploc. Teď prosím pana poslance Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, pane premiére, já musím konstatovat, že bude následovat Čunek v další poloze.

Není tomu tak dávno, co jste vy, pane premiére, a vaše vláda získali vskutku za podivných okolností důvěru této Sněmovny. Důvěru dávám tomu, komu důvěřuji, kdo je pro mě důvěryhodný. Vaše vláda, pane premiére, přesvědčovala o své důvěře tuto Sněmovnu společným programovým prohlášením jako základním výchozím dokumentem pro vaši práci.

Ptám se vás, pane premiére, jak si vysvětlujete soulad vašeho postupu v kauze místopředsedy vlády pana Čunka se zněním preambule programového prohlášení, ve které je uvedeno - cituji: "Za jeden ze svých klíčových cílů si vláda klade boj s korupcí, a to i v jejích náznacích a na všech úrovních státní správy a samosprávy."

Další otázkou na vás tedy, pane premiére, je, kdy projevíte svoji nulovou toleranci k náznaku korupčního chování místopředsedy vlády pana Čunka. Pan Čunek v médiích uvádí, že k policejnímu výslechu nemohl přijít, protože o jeho termínu - má se na mysli termín výslechu - vědí média a on to cítí jako občanskou nerovnost či co. Na druhé straně vy sám jste sdělil, že tlak médií je tak silný, že s největší pravděpodobností mu pan Čunek podlehne a odstoupí. Vlastně tímto tvrzením, pane premiére, ten tlak ještě více zvyšujete. Je to záměr?

Už několikrát jste, pane premiére, v této Sněmovně prokázal, že umíte zvýšit hlas. Já to teď zkouším taky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP