(13.00 hodin)
(pokračuje Šplíchal)

Co se týče Českého olympijského výboru, tak Český olympijský výbor má svoji nadaci a tu jsem tady popsal, a Láďa Šustr se dovolává konzultace s Českým olympijským výborem, ale znovu tvrdím, že nejspravedlivější rozdělení je zákonem. To dělení olympijským výborem závisí na tom, jestli ta kasa bude plná, a zcela určitě předsedovi olympijského výboru vyhovuje rozdělovat peníze a mít je ve své kase. Dané zákonem je to přece spravedlivé, takže nevím, proč bychom se o tom neměli bavit.

Ke kolegovi Opálkovi. V § 6 je napsáno, že zvláštní příspěvek bude poskytnut ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Já bych se opět dostal zpátky k vysvětlování, které jsem tady říkal.

Ještě připomenu tu věc. (Poslanec Opálka ukazuje poslanci Šplíchalovi jisté údaje v materiálu.) To si potom tady můžeme vysvětlit. Ale já jsem chtěl říci ještě k té metodě. Připomněl jsem, že už jsme tady odhlasovali, jestli příspěvek odborářům. A tam byly věci, které se týkaly třeba telefonů, které se týkaly dopravy osobní a dalších věcí. Já jsem měl jedinou prosbu: pojďme diskutovat dál a propusťme návrh do druhého čtení. To je všechno, co mohu říci.

A poslední poznámka. Jeden kolega mi přinesl slova pana primátora Pavla Béma: Oprávněným příjemcem finančních pomocí musí být medailista olympijských her nebo účastník olympiády, který reprezentoval naši zemi na světových soutěžích, a člen Českého klubu olympioniků. A pak už je to rozváděno na jednotlivé olympioniky, kteří jsou pražští, to znamená 46 lidí.

Dámy a pánové, je to asi všechno. Mohl bych k tomu diskutovat dál, ale věřím, že krok pro pomoc udělán byl.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Karlu Šplíchalovi. Faktická poznámka pan poslanec Ploc. Ale ještě než vám dám slovo, pane kolego, musíme se domluvit na dalším postupu. Já nemám žádnou přihlášku zatím před sebou. Pokud tedy žádná nepřibude, domnívám se, že můžeme pokračovat tak, aby během pěti minut bylo skončeno projednávání tohoto bodu. Pokud se ovšem ještě někdo přihlásí, čímž vám nechci vůbec vyhrožovat ani bránit ve vašem právu, přeruším tento bod tak, abychom měli pauzu, a budeme v něm pokračovat v nějakém termínu, který bude příslušný.

Prosím tedy - faktická poznámka pan kolega Ploc.

 

Poslanec Pavel Ploc: Já jenom krátce faktickou. Ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl říci hlavně kolegům z ODS, že ODS je ta strana, která podporuje olympijské hry v Praze, a chtěl bych připomenout, a už to bylo na magistrátu prezentované - to souvisí, pane premiére, s důchodem - protože ODS je ta strana, která podporuje tuto olympijskou myšlenku a využívá k tomu bývalé olympioniky, jako třeba např. Danu Zátopkovou, která ještě za pět let s holí bude tuto olympiádu propagovat a bude ji k tomu využívat. Já si myslím, že to souvisí s tím, že tito sportovci, ať žijí třeba na hranici minima, tak budete se i vy politici s nimi fotografovat, pane premiére. (Potlesk.) Hluboce to souvisí i s tím, že na jednu stranu je využíváte pro nějakou propagandu a na druhou stranu je smetete ze stolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se na případnou přihlášku ještě do obecné rozpravy. Pokud taková přihláška není, rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pochopila jsem, že slovo pana navrhovatele pana Karla Šplíchala bylo zároveň závěrečným slovem, ale má-li chuť ještě v tuto chvíli vystoupit, samozřejmě má prostor. Pokud ne, slovo patří panu zpravodaji poslanci Václavu Votavovi. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, je vidět, že toto téma zaujalo, i když je trochu kontroverzní pro někoho. Vystoupilo celkem 13 diskutujících, jak tedy s řádnou přihláškou, tak s faktickou.

Já bych chtěl říci na závěr svého vystoupení, že jsem už ve své zpravodajské zprávě doporučil Sněmovně, aby postoupila tento návrh zákona do druhého čtení. A myslím si, že i když to dopadne, jak to dopadne, i třeba bude zamítnut, já věřím, že by Sněmovna to měla podpořit, podpořit tedy, aby to prošlo do druhého čtení, tak se mi líbilo, co říkala paní kolegyně Šojdrová, že by to nemělo zapadnout a měli bychom myslet na tyto olympioniky, kteří opravdu někteří žijí ve špatných podmínkách.

Tak trochu nerozumím panu Bratskému, který se podepíše pod nějaký zákon, a pak sdělí tady, že ho nepodpoří. Já si myslím, že každý by si měl stát za tím, co podepíše.

Byl podán návrh na zamítnutí, to znamená, paní předsedající, asi byste měla nechat nejdřív hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, samozřejmě. Já přivolávám naše kolegy do jednací síně. Odhlásila jsem vás na žádost. Prosím tedy o vaši registraci opětovnou.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu, kterým je návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a rozhodneme o osudu zákona v hlasování s pořadovým číslem 79, které zahajuji, a táži se, kdo je pro tento návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 79 přítomno 147, pro 69, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, ale ještě počkám na kontrolu, která, jak vidím, proběhne. (Probíhá kontrola hlasování.) Je námitka proti hlasování? Není námitka.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání rozpočtovému výboru. Je další návrh na přikázání? Pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Votava: Vážená paní předsedající, já bych si dovolil navrhnout, aby byl tento zákon přikázán ještě školskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Další návrhy na přikázání? Pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Protože se to týká sociálního zabezpečení, měl by to projednat také výbor pro sociální politiku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další návrh k projednání? Není. Budeme tedy hlasovat o třech návrzích.

 

Za prvé o návrhu přikázání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80. Kdo souhlasí s tímto přikázáním? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 80 přítomno 147, pro 111, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Dále výboru školskému. - Zahajuji hlasování pořadové číslo… Prosím o chvilku, než se mi vynuluje displej. Teď můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81. Kdo je pro návrh přikázání výboru školskému? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 81 přítomno 148, pro 80, proti 27. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP