(10.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Čili znovu opakuji: Já rozumím těm, kteří mají konzistentní dlouhodobý postoj. Co absolutně, absolutně nechápu, je neuvěřitelně pokrytecký postoj bývalých členů sociálně-demokratické vlády. Myslím si, že to české politické kultuře neprospívá, a už vůbec ne zahraničněpolitické pověsti naší země jako spolehlivého spojence, spolehlivého partnera.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan místopředseda Filip. Pane místopředsedo, máte slovo. (Výkřiky ze sálu.) Poprosil bych poslance, aby na sebe nepokřikovali. Když tak se přihlaste a můžete vystoupit na mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo vlády, paní a pánové, já jenom jednu faktickou poznámku. A ta se týká toho, co říkal pan místopředseda vlády Nečas. To je docela jednoduché. Uvěřil bych mu, dal bych mu za pravdu, kdyby ovšem nebyla pravda také to, že když jsem interpeloval v roce 2003 Vladimíra Špidlu a hlasovalo se o odpovědi na mou písemnou interpelaci, tak přestože věděl jako člen výboru pro obranu jistě více než já, já jsem se na to dotazoval premiéra, tak hlasoval proti tomu, aby pan premiér Špidla musel znovu odpovědět a zveřejnit ty informace, které nám tajil.

A druhá věc je: Bylo by mnohem, mnohem efektivnější, kdybychom se nemuseli domáhat tohoto tématu na schůzi Sněmovny právě projednáváním písemné interpelace, kdyby vláda splnila to, co v říjnu slíbila na schůzi této Sněmovny, to znamená, že informace bude dávat průběžně na všech schůzích. My se takto vždycky dostáváme do tématu jenom tím, že musíme nějakým způsobem donutit vládu, aby nám byla ochotna odpovědět.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: S další faktickou se přihlásil pan předseda vlády Mirek Topolánek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já to pokládám za velmi rozumný návrh a mohu tady veřejně slíbit, že v momentě, kdy budou zahájena jednání, kdy odejde nóta, na každé další schůzi dostanete informaci o probíhajících jednáních s americkou stranou. Na tom nevidím vůbec nic špatného. Ale právě nezahájení těch oficiálních jednání mně bránilo v tom, abych mohl podat jakoukoliv informaci, protože ji fakticky nemám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, chápu, že od ministra Nečase se servilita vůči premiérovi očekává a musí takto přispěchat na pomoc. A při té příležitosti bych ho chtěl vyzvat, a klidně se s ním vsadím o láhev třeba dobrého koňaku, ať najde jediné mé vulgární slovo v této Sněmovně.

Pokud někoho srovnává se Sládkem, tak ať se podívá k sobě domů do strany, protože pokud je zde někdo Sládkem na druhou, pak to je nepochybně člověk, který sedí nedaleko něj v lavici za mnou. Je to člověk, který řekl o ústavě Evropské unie, že je to shit, který napadl novináře, kopal mu do automobilu, což naplnilo nepochybně skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví. Není stíhán, protože má svého ministra vnitra. Jakýkoliv jiný občan by v tu chvíli byl vyslechnut a trestně stíhán za výtržnictví. Ukazuje vulgární gesta, vyplazuje na veřejnosti v této Sněmovně jazyk. Používá spoustu vulgarit. Čili pane ministře, trošku se dívejte kolem sebe. Sundejte si klapky ze svých očí a buďte méně servilní a více věcný.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. K vystoupení pana místopředsedy vlády pana Nečase. Já mu děkuji, že řekl, že komunistická strana je proti imperialistické politice Spojených států. To jsme proti. Jsme ale pro politiku, která je mírová, která je ve vzájemné spolupráci ekonomické i v lidských právech. To podporujeme. Jenom jsem nabyl dojmu právě při podpoře třeba napadení Jugoslávie, napadení Iráku, že naopak ODS podporuje militaristickou politiku Spojených států.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Další faktická pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit panu kolegu Rathovi, že jako pamětník, který Sládka pamatuje jak z Federálního shromáždění, tak zde z Poslanecké sněmovny, mohu dosvědčit, že pan Miroslav Sládek také nepoužíval sprostá slova.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Já si myslím, že pan poslanec slyšel. Hlásí se s faktickou poznámkou.

 

Poslanec David Rath: Proto myslím, že náš současný premiér je pan Sládek na druhou, protože to dotáhl k větší dokonalosti.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji dobré ráno, kolegové. Myslím, že v Hamletovi někde stojí, že když je napadena čest, tak se člověk musí hájit, tak mi dovolte, abych, i když už mi to připadá únavné a pořád znovu slyším ty opakující se argumenty, které se týkají údajné nabídky sociální demokracie vůči Spojeným státům, tak pravděpodobně na to musíme stále reagovat, protože to nelze nechat bez odpovědi.

Ta fakta prostě nejsou pravdivá, a pokud se chcete zabývat tím, kdo takto nabízel Českou republiku jako místo pro umístění základny, tak já vím pouze o dopisu, který jsem dostal od Jiřího Payna, vašeho poslance, který byl poslaný v roce 2000. Dostal ho prezident tehdy, premiér, dostal ho předseda Sněmovny. Já jsem byl tehdy předseda zahraničního výboru, tak jsem dostal kopii taky. A v tomto dopise Jiří Payne žádal prezidenta České republiky, tehdy Václava Havla, aby na jednání Bezpečnostní rady státu byla zařazena nabídka a možnost projednávání umístění základny protiraketové obrany Spojených států v České republice. Jiří Payne tam píše, že přímo by Česká republika měla nabídnout Českou republiku jako místo, kde by mohl být umístěn radar této základny.

Takže opakuji: Věcný obsah je ten, že Payne žádá, aby se tím zabývala Bezpečnostní rada státu, aby Česká republika se nabídla jako místo umístění základny. To je první informace, kterou já si pamatuji, že se tady ve Sněmovně objevila. Zatímco když se tady říká, že sociální demokracie něco nabízela, já bych byl rád, kdybyste místo těchto opakujících se vět poskytli jediný doklad toho, co říkáte.

Já mám k dispozici záznam. Nebudu se opírat o to, co mi kdo řekl. To nemá tady cenu. Ale mám k dispozici záznam, který pořídil Martin Palouš, velvyslanec, při cestě ministra obrany Jaroslava Tvrdíka ve Spojených státech, a v tom záznamu z toho jasně plyne - doufám, že nechcete, abych ho tady četl - tam je jasně napsáno, že žádná nabídka nepřišla z české strany. Byl to prostě návrh a námět, který přišel ze strany partnerů ve Spojených státech. A ty odpovědi Jaroslava Tvrdíka byly takové, že dvakrát zdůraznil, že nemá žádný mandát něco slibovat nebo se zavazovat. To znamená, že on opakuje, že v této věci poslední kompetenci má pouze Parlament České republiky a že může souhlasit pouze se zahájením technických konzultací.

Já jsem v té době nebyl členem vlády, ale rozumím tomu, že když se v Severoatlantické alianci připravuje ona feasibility study pro protiraketovou obranu, tak je celá tajná. A my se dokonce k informacím o této technické studii nejsme schopni dostat. Takže je to, zdá se mi, běžná praxe.

Začala technická jednání a bylo na začátku jasně opakováno, že žádný závazek, žádný politický mandát nikdo nemá, aby něco takového sliboval nebo se zavazoval. A teprve ve chvíli, kdy ta věc dostala reálnou podobu, tak se to stalo předmětem politických jednání. Pokud se to mohlo stát dřív, tak podle mě pouze na úrovni branně bezpečnostního výboru, protože tak jak je mi známo, tak předseda Jan Vidím v roce tuším 2002 dostal informaci od náměstka ministra obrany, generála, jehož jméno si teď přesně nevybavím, a ten vám poslal, pane poslanče, informaci o protiraketové obraně od Velké Británie. To znamená tehdy tato informace mohla být podána výboru. Pokud vím, tak se to nikdy nestalo.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Mám zde tři faktické přihlášky. Pan poslanec Paroubek, pan poslanec Doktor, pan poslanec Vidím. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já budu velice stručný, protože pan místopředseda Zaorálek v podstatě řekl ty věci fakticky velmi správně a já bych jenom opakoval to, o čem hovořil.

Já bych chtěl říci, že někteří politici vlády, kteří jsou odpovědni za zahraniční politiku, by se neměli snižovat ke lži.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP