(9.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Chtěl bych se zeptat pana premiéra, zdali nechce poopravit svoji argumentaci, kterou tady dnes použil, anebo zda řekne, že všechno, co řekl, je pravda, že je tedy pravda i to, že zahájena nebyla, a že je pravda i to, že zahájena byla, a pak si myslím, že uplatní politiku dvojího metru, která je v praxi vlády v posledním období používána docela často, protože zde máme hodné a zlé stoupence Státní bezpečnosti, máme tady hodné a zlé korupčníky, a najednou tady máme jednání, která byla a nebyla zahájena. Já jsem skutečně zmaten z vystoupení předsedy vlády a chtěl bych ho požádat o vysvětlení, tak abych té věci mohl lépe porozumět. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Ha ha ha. (Velký hluk v sále, zleva se ozývá bušení do lavic.)

Jestli mě - prostřednictvím pana předsedy - jestli mě Slávek Sobotka poslouchá, já jsem řekl, že oficiální jednání jsou v bodě minus jedna, a jestli jsem to neřekl, tak to říkám teď, a je to myšleno velmi vážně. Dokud jsme neodpověděli na americkou nótu o zahájení jednání, žádná oficiální jednání nezačala. To ale současně nevylučuje, že od roku 2002 - a pokud o tom Bohuslav Sobotka nebyl informován, o to je ta situace horší - probíhala intenzivní jednání o umístění této jednotky, nebo o potenciální možnosti umístění radarové jednotky, případně i raket, na českém území. Pokud o tom neví, tak ho o tom informuji. To znamená, jedno nevylučuje druhé. Neoficiální tajná, bez jakékoli informace opozici a Parlamentu, probíhala po čtyři roky, oficiální jednání je v bodě minus jedna. Započne odesláním nóty České republiky vládou České republiky Spojeným státům americkým.

Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou se přihlásil pan poslanec Rath. Pane poslanče, máte slovo. (Výkřiky z pravé strany.)

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já chápu, že umění sebeovládání není řekněme silnou stránkou našeho premiéra. Na druhou stranu to je základní výbava každého politika, umět se chovat v příslušném prostředí na určité úrovni. Já bych skutečně důrazně žádal premiéra, aby v této Sněmovně nevykřikoval, nedělal gesta, nedělal ha ha ha či něco podobného a choval se důstojně.

Včera říkal, že chování Sněmovny je zvláštní, nebo dokonce snad hrozné, ale já myslím, že chování premiéra této republiky je něco naprosto neuvěřitelného. Prosím, přestaňte se chovat, jak se chováte doma, a chovejte se, jak se chová kultivovaný člověk na veřejnosti. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen pan ministr Nečas. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, musím se přiznat, že vždy s jistými rozpaky sleduji vystupování pana poslance Ratha, který se tady staví za arbitra slušného chování, slušného vystupování, distingovanosti apod. Já myslím, že kdo si přečte stenozáznamy jeho projevu, jeho agresivní vulgárnost, kterou tam používá, jeho osobní výpady, že tato míra je v této Sněmovně nevídaná od dob pana exposlance Sládka, a že teprve pan poslanec Rath ho nahradil více než zdatně. Myslím si, že je obrovskou mírou pokrytectví to, co tady předvádí, když se staví do pozice jakéhosi arbitra, který má někoho kárat či mu naznačovat, jaké je správné chování. Myslím si, že míra nestydatosti jeho vystupování v tomto dosáhla olbřímích rozměrů.

Myslím si, že úplně stejně v této otázce lze pohlížet na chování sociální demokracie. (Velký hluk v sále, poslanci buší do lavic.)

Byl to ministr sociální demokracie Jaroslav Tvrdík, současný poradce předsedy sociální demokracie, který veřejně řekl v září roku 2002 "nabídli jsme Spojeným státům jednání o protiraketové obraně a její participaci na území České republiky". Řekl to veřejně, nikdy to nedementoval, tento výrok zazněl jednoznačně, pan Tvrdík několikrát jednoznačně vystupoval jako zastánce protiraketové obrany v době, kdy byl ministrem obrany. Byla to vláda, jejímž prvním místopředsedou byl pan Sobotka, který tady před chvílí mluvil, která přijala usnesení v roce 2004, která ho přijala utajeně za zády Poslanecké sněmovny, bez informování příslušných orgánů, bez informování opozice, bez toho, aby příslušný výbor Poslanecké sněmovny dostal tuto informaci, ve kterém se zahájila jednání se Spojenými státy. Byla to vláda Jiřího Paroubka, za jejíhož vládnutí probíhaly vůbec nejintenzivnější kontakty, co se týče protiraketové základny. To bylo nejvíce jednání, nejvíce expertů, proběhlo nejvíce schůzek, daleko více než od září loňského roku.

Je to tedy míra neuvěřitelného pokrytectví a míra neuvěřitelné politické nezodpovědnosti, kterou předvádí sociální demokracie. Dnes by přece vůbec nebyla debata o tom, zda jednat se Spojenými státy o umístění radaru tohoto protiraketového systému v Brdech, kdyby tady za doby vlády Jiřího Paroubka, jejímž prvním místopředsedou byl pan Sobotka, nebyl tým amerických expertů, který celé dny a týdny se souhlasem vlády projížděl Českou republiku a hledal místo pro instalaci tohoto protiraketového systému.

Situace, kdy vystupuje sociální demokracie a staví se do pozice, že je někým, kdo je proti této základně, je prostě neuvěřitelná. To je schizofrenní situace. Tady se táži, zda vůbec tušila vláda, co dělá, jaké usnesení přijímá. Když se pateticky pan Sobotka táže, jak o tom mohli vědět, tak mu znovu připomínám usnesení z jara roku 2004, o kterém bezpochyby hlasoval. Věřím, že je právně svéprávný, čili věděl, co dělal. A tam se to rozjelo, tam se rozjelo toto jednání. Proto dnes pokračujeme v tomto jednání, pokračujeme v tom, co zahájila vláda v čele s Jiřím Paroubkem, jejímž prvním místopředsedou byl pan Sobotka a jejímž ministrem koneckonců byl i pan poslanec Rath.

Pro mě je neuvěřitelné, proč jste tehdy takto plamenně nevystoupili proti této protiraketové obraně tady na plénu, proč jste neinformovali Poslaneckou sněmovnu, proč jste neinformovali příslušné výbory, proč jste neinformovali opozici, která se o všech těchto věcech dozvídala až z novin. Nikdy jsme nedostali oficiální informaci od vlády o tom, jaké jednání probíhá, nikdy jsme neobdrželi jednu jedinou oficiální informaci o tom, že tady přijíždějí experti, nikdy jsme se nedozvěděli oficiálně o tom, že dokonce přijíždějí vybírat konkrétní místo pro tuto protiraketovou instalaci. Takže to, co tady předvádí Česká strana sociálně demokratická, je něco naprosto neuvěřitelného.

Já musím říci, že v tomto prostě je konzistentní postoj, který je záporný, od Komunistické strany Čech a Moravy. Je nepřekvapivý. Koneckonců jejich trvalý boj proti americkému imperialismu nikoho zaskočit nemůže. Je to konzistentní postoj, který nikoho nemůže překvapovat.

Ale postoj sociální demokracie a především postoj bývalých členů vlády sociální demokracie je vrchol politického pokrytectví, jaký v české kotlině nebyl k zaznamenání snad po dlouhá desetiletí, protože - znovu opakuji - byla to vláda Vladimíra Špidly, jejíž ministr obrany - znovu opakuji - veřejně prohlásil, že jsme nabídli Spojeným státům jednání o protiraketové obraně. Byla to vláda Vladimíra Špidly, která přijala v roce 2004 usnesení, kterým se spustilo expertní jednání o umístění tohoto protiraketového deštníku na území České republiky. A byla to vláda Jiřího Paroubka, která vedla natolik intenzivní jednání o této protiraketové základně, že si dokonce američtí experti vybrali konkrétní místo, konkrétní pozici v České republice, kde by tento radar chtěli rozmístit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP