(16.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přeje si se závěrečným slovem vystoupit i druhý z předkladatelů, ministr zemědělství Petr Gandalovič? Nepřeje.

Nyní se hlásí předseda poslaneckého klubu pan Michal Hašek. Byť byla poslanecká rozprava ukončena, nezbývá mi nic jiného, než mu jako předsedovi klubu udělit slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Mrzí mě, že musím vystoupit jen díky tomu, že mám právo přednostního vystoupení. Vaším prostřednictvím chci říci panu ministrovi Kalouskovi, že nepovažuji za fér, že se v rámci závěrečného slova obrátil s dotazem na bývalého ministra financí Bohuslava Sobotku v situaci, kdy jako parlamentní matador velmi dobře ví, že pan Sobotka už v rozpravě odpovědět nemůže. Pane ministře, učiním tak za něj.

Pan bývalý ministr Sobotka vzkazuje následující: Samozřejmě jako ministr financí tuto záležitosti otevřel ve vládě a vláda, ve které v té době jako koaliční partner seděli také vaši ministři pod vaším předsednictvím, takovou záležitost zamítla. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Táži se pana zpravodaje, zda si přeje přednést své závěrečné slovo. Ano, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní místopředsedkyně na závěr musím konstatovat, že diskuse byla bohatá a ohnivá. Vystoupilo 17 poslanců, někteří vícekrát. Padl v ní jediný návrh, o kterém můžeme hlasovat, a to je návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je tomu tak. Než dám hlasovat o tomto návrhu, dovolím si vás odhlásit a požádat o novou registraci.

Doufám, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, jsou již na svých místech.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 52 a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 59 se z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro tento návrh vyslovilo 88, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

  

Ještě chvíli počkám na kontrolu výsledku hlasování. - Pan poslanec Křeček má slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Omlouvám se, ale hlasoval jsem pro návrh na zamítnutí, ale mám na sjetině N. Hlasování zpochybňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím vás, pane poslanče, abyste se sám přesvědčil, abychom se nedopustili stejného omylu jako včera. Tvrzení je podloženo autentičností.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že tam mám velké N.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: V hlasování pořadové číslo 60, které tímto zahajuji, rozhodneme o námitce proti předchozímu hlasování. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců se pro tuto námitku vyslovilo 167, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona v hlasování pořadové číslo 61, které tímto zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený zákon k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Žádám Sněmovnu o přikázání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Další návrh není. Budeme hlasovat v prvním hlasování o tom, přikážeme-li tento návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 175, proti 2. Tento zákon byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru zemědělskému.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro 156, proti 11. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání i výboru zemědělskému.

 

Končím první čtení sněmovního tisku 156.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem číslo 2 na dnešní odpolední jednání, kterým je bod č. 12 programu schůze. Tím je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 149/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zároveň žádám zpravodaje pro první čtení pana poslance Kováčika, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a byl připraven na svou zpravodajskou zprávu.

Žádám ministra zemědělství, aby se ujal slova. Ještě než mu udělím slovo, požádám Sněmovnu o klid. Vím, že debata u předchozího bodu byla vzrušená. Ti, kteří nebudou chtít sledovat zákon o krmivech, nechť přenesou své diskuse mimo jednací síň. Prosím kolegyně a kolegy, aby se zklidnili.

Můžeme pokračovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane místopředsedo, vážená Sněmovno, požádal jsem o zařazení tohoto bodu těsně po předchozím bodu možná ne úplně záměrně, ale uvědomuji si, že jsem tím dal Sněmovně příležitost, aby si vůči našim zemědělcům trochu napravila reputaci a bez velkých politických řečí schválila zákon, který potřebují.

Proto mi dovolte, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR představil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP