(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou se hlásil pan poslanec Škromach, taktéž pan předseda poslaneckého klubu Kováčik. Předpokládám, že pan poslanec Škromach dá přednost předsedovi poslaneckého klubu. Pane Kováčiku, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik (důrazně): Pane premiére, já vás vyzývám, neřvěte na nás! (Smích a potlesk v sále.) Neřvěte na nás vy, kdy z vaší strany pocházeli ti, kteří se na současném stavu zemědělství nejvíce podepsali. (Výkřiky a poznámky ze všech stran sálu.) Neřvěte na nás vy, kdy když se třeba projednával zákon, o kterém je řeč, vaši poslanci nejvíce bránili tomu, aby český zemědělec měl skutečně rovné podmínky pro pořízení základních prostředků pro to, aby vůbec mohl přežít. Pane premiére, já vás teď prosím, možná méně decibelů, více přemýšlení a zkuste na věci podívat skutečně objektivně a ne ideologicky. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu, poznámky z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já se nebudu vyjadřovat k panu premiérovi. Myslím si, že silou hlasu někdy nahrazuje obsah myšlenek. (Smích a potlesk v levé části sálu.) Ale docela tady s podivem sleduji vystupování mého bývalého kolegy z vlády a současného člena vlády pana Cyrila Svobody, který v té době byl ministrem zahraničí, a pokud já vím, tyto "dobré" podmínky vyjednával. Takže by se k tomu měl přihlásit. Myslím si, že tahle vláda určitým způsobem má kontinuitu a navazuje v evropských záležitostech vlastně na tu předchozí vládu, kterou tady silným hlasem kritizuje, a docela zvláštní je, a mnohdy u lidovců to je zřejmě obvyklé, že zapomínají na to, že tady čtyři roky nesli společnou zodpovědnost za minulou vládu, za minulé tři vlády, které tady v minulém období byly.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další technickou pan poslanec Paroubek. (Reakce na okolnost, že k řečnickému pultu přistoupil poslanec Cyril Svoboda:) Bohužel nevím, jak dát přednost ve faktických poznámkách.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já jsem chtěl vyzvat pana ministerského předsedu, aby tak trošku zmírnil své vyjadřování. Já se tu a tam s úžasem dozvídám z denního tisku, že tu okopává auta, pak se zase dozvídám, kdy tu nejsem, že se zde dějí určitá gesta, jejichž významu ani nerozumím. Myslím si, že by se pan předseda měl trošku mírnit a chovat se tak, aby tato Sněmovna si uchovala určitou důstojnost. To, co tady předvedl teď, je skutečná ostuda. (Výkřik z řad ODS: K věci!) A k věci to je velice. Jestliže hovoří pan předseda o Evropě a jenom za ten poslední výlet do Bruselu, protože jinak se to nedá nazvat, jsem zaznamenal nejméně dva protichůdné výroky, z kterých museli být představitelé zemí Evropské unie poněkud konsternováni - protože jeden den hovoří o tom, že evropská ústava vlastně ano, i já jsem se zaradoval, a druhý den zase na nějakém obskurním semináři hovoří o pravém opaku. Pan předseda je prostě nervově vyčerpaný a na svoji funkci, a teď mě o tom znovu přesvědčil, prostě nestačí. (Smích ze strany poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás velice prosím, abychom se společně všichni zamysleli nad smyslem faktické poznámky, tak jak ji definuje náš jednací řád, a tohoto smyslu se drželi.

Pane ministře Svobodo, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Paní místopředsedkyně, já jsem rád, že pan poslanec Škromach řekl to, co řekl. Ty podmínky byly vyjednány, když hlavním vyjednavačem byl pan Telička, za vlády Miloše Zemana. Za nás byly uzavřeny. Na rozdíl od vás já ty závěry ctím. To je všechno. Vy jste ti, kteří kopete do závěrů, které jste sami uzavřeli. Takže buďte rádi, že já aspoň ctím to, co bylo uzavřeno za vašich vlád. (Smích a potlesk z řad poslanců KDU-ČSL a ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já bych si dovolil reagovat jenom velice krátce a vaším prostřednictvím panu Kováčikovi vzkázat, že problémy, nad kterými tady dneska brečíme, že je tolik procent půdy pronajmuto, mají své nějaké kořeny. A mají bohužel kořeny v tom, kdo tady kdysi vládl. Kdy se neřešil katastr nemovitostí, kdy se neřešily v rámci dědického řízení převody majetku na nějaké dědice. Kdyby toto nebylo a fungovalo to normálně, tak jsme se dneska neměli o čem bavit.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Paní předsedající, paní a pánové, rád bych navázal na ty, kteří připomínali kolegům z KDU-ČSL jejich spoluzodpovědnost, jejich spoluúčast na těch procesech, které tady probíhaly v 90. letech, prostě vždycky když byli u vlády. Rád bych navázal, že nejen v té době, ale vzpomeňme si i na Národní frontu Československé socialistické republiky. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S následující faktickou - jedenáctou v pořadí - poznámkou paní poslankyně Orgoníková. Posléze doufám již řádně přihlášený pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěla upřít vaši pozornost na rok 1992 a 1993, kdy se dělaly přístupové rozhovory o přistoupení k Evropské unii, kdy se projednávalo i zemědělství. Byly to asociační dohody. Byla bych ráda, kdybyste si uvědomili, kdo v té době zde vládl, kdo ta vyjednávání dělal a kdo nevyjednal pro Českou republiku žádné podmínky - na rozdíl od Polska a Maďarska. Jenom abyste si to uvědomili. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se pokusím učinit dvě poznámky k věcem, které zazněly ve vystoupení předřečníků.

Trochu s úžasem naslouchám vystoupením některých kolegů poslanců sociální demokracie, kteří vyjadřují své zklamání a pláčí nad reálným stavem našeho zemědělství, respektive nad tím, jak úzkou vazbu mají naši zemědělci v tom smyslu skutečného vlastnictví na půdu. Já myslím, že ten účet za to, jak malým tempem jsme dokázali v obdobích minulých prodávat tu půdu, tu státní půdu našim zemědělcům, leží v této Poslanecké sněmovně. Nepochybně měli poslanci bez rozdílu politické příslušnosti, každý jediný, dostatek instrumentů, konče interpelací, začínaje tím, že jste jedni či druzí byli členy té či oné vládní koalice, k tomu, abyste přiměli své ministry či ministry druhé strany, ministry zemědělství, aby se prodávalo rychleji.

Bilance tady byla řečena, já ta čísla, která tady uvedl pan poslanec Zgarba, zásadně nezpochybňuji. Tempo je skandálně pomalé a obávám se, že ani v roce 2011 nebude ta státní půda, o níž je uvažováno, že prodaná má být, vyprodána a že i nadále budeme uvažovat o tom, jak českým zemědělcům nějakým způsobem zpříjemnit, udělat komfortnější prostředí, v němž se dostávají k té státní půdě. A rád bych podtrhl, že žádným způsobem nezpochybňuji to, abychom nadále chránili alespoň prodej státní půdy právě jenom při prodeji do rukou českých zemědělců.

Já jsem pouhopouhým pohledem mezi vás hledal lékaře, pan dr. Rath odešel, ale vrací se, a nebude v tom poznámka nikterak osobní, sedí tady advokáti, sedí tady zástupci nejrůznějších profesí. Ordinace pana kolegy, pana poslance dr. Ratha, každého z fungujících, aktivních advokátů - jakýkoliv pracovní nástroj, jakýkoliv výrobní prostředek každého z vás, jeho pořízení, můžete, vážení kolegové a kolegyně, promítnout do účetnictví reálným odpisem. Odpis je základní instrument pro refinancování toho, co je majetkem určeným k podnikání. Podnikání každého z vás, kteří podnikáte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP