(12.10 hodin)
(pokračuji Schwippel)

Jednou z těch zemí, kde referendum nebylo, je Německo. Je možné proto tvrdit, že tato země nemá kvalitní demokracii? Myslím si, že rozhodně ne. Je možné tvrdit, že Slovinsko, kde od jeho vzniku proběhlo několik desítek referend, je jenom proto a automaticky kvalitnější demokracií, než kterou má Německo? Myslím si, že určitě ne. Je možné tvrdit, že Venezuela, kde se konalo referendum o setrvání prezidenta Cháveze ve funkci v srpnu 2004 a kde výsledky tohoto referenda zpochybnila nejenom opozice, ale i venezuelský kardinál, že tato země má kvalitnější demokracii než Německo? Já si myslím, že ne. (Potlesk poslanců ODS.)

Je možné tvrdit, že Bělorusko, kde se konalo referendum v říjnu 2004 o změně ústavy na přání prezidenta Lukašenka a kde se údajně kladně vyjádřilo 77 % účastníků referenda a kde toto referendum bylo zpochybněno nejenom zástupci demokratické opozice, ale i OBSE, což je organizace, kterou, doufám, všichni uznáváme, že tato země má kvalitnější demokracii než Německo? Já si myslím, že rozhodně nikoliv. Naopak. O Bělorusku se mluví jako o poslední diktatuře v Evropě.

Takže já si myslím, že samotná existence institutu referenda, případně kolik reálných referend proběhlo, není žádným dokladem a důkazem kvality demokracie. Naopak, může se stát jistým placebem a může zakrýt tu diskusi, která by skutečně měla probíhat, a to je debata o kvalitě veřejné diskuse, o přístupu veřejnosti k informacím, stručně řečeno, o svobodě slova v dané zemi. Já si myslím, že právě proto má význam se bavit o konkrétním referendu, má význam se bavit o návrhu, který je předložen, a o tom, zda má nějaké přínosy a úskalí, jaké jsou jeho výhody a nevýhody, zda bude znamenat zkvalitnění demokracie v České republice, nebo nikoliv. Ale obecná teze, že samotná existence institutu referenda, případně kolik referend se konalo, rovná se demokracie, to myslím, že je teze nepravdivá a nesprávná.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Rath jako první, pane poslanče. Pak pan poslanec Jičínský. Čili dvě minuty pro pana poslance Ratha, pana poslance Jičínského. Dobře.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji panu předsedovi za slovo, panu kolegovi Rathovi za to, že mi dal přednost, protože moje poznámka bude opravdu stručná.

Pan kolega Schwippel tady bojuje proti těm mlýnům, které jsme nikdo neviděl. Nikdo netvrdil, že kvalita demokracie je jenom podle toho, kolik se koná referend.

Zároveň bych mu chtěl připomenout jednu věc. Ve státech, které mají federativní uspořádání, se na federativní úrovni referendum nekoná. To je příklad Německa, příklad USA. Ale kolega Schwippel, který je člověk poměrně řekl bych zvídavý a dosti studuje, ví, že v řadě spolkových zemí, zejména v Bavorsku, se referenda konají. Blízký politický partner ODS, tj. CSU a její ještě současný předseda, byť už krátkodobě, Edmund Stoiber, velmi zdůrazňoval, že potřebují referendum proto, aby upevnili spojení s občany. A kolega Schwippel také ví, že v řadě severoamerických států se často konají referenda dokonce o otázkách, kde bych já referendum nikdy nekonal. Referenda v Kalifornii zhroutila veřejné finance. Takže to jsou věci, které k demokracii patří. Ale měli bychom se informovat věcně, a když argumentujeme, neužívat nefér důkazů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nyní vystoupí pan poslanec Rath s faktickou.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Krátká poznámka. Já myslím, že to byl jednoznačně důkaz logické chyby. Přece nemůžu si vzít jako příklad nějaký autoritativní nedemokratický režim, kde scházejí další prvky demokracie, vytrhnout něco a říci - to tam nefunguje. Je logické, že referendum samo o sobě nespasí politický systém, ale je to významný doplněk parlamentní zastupitelské demokracie. A podtrhuji významný doplněk. A je hrubou chybou české parlamentní demokracie, že tento významný doplněk a součást toho systému prostě nemá. Nic víc, nic méně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Pleva s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan kolega Jičínský měl pravdu, že ve federativních státech se obvykle referenda nekonají. Nicméně na obranu pana kolegy Schwippela chci říci, že ho zřejmě zmátl sám pan kolega Jičínský, který v předchozím vystoupení žehral nad tím, že v České a Slovenské Federativní Republice nebylo uskutečněno referendum. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Nyní vystoupí pan poslanec Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane místopředsedo, pane premiére, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, já se krátce vyjádřím k tomu, proč tento zákon o obecném referendu podpořím.

Nesouhlasím s tím, co tady říkal pan ministr Svoboda. Všimněte si, jak tady začala ta diskuse, začal tady mluvit o tom, že se jedná o paskvil, který my tady projednáváme. To je přece věc, kterou jsme tady v minulosti několikrát projednávali. Nemohu s ním ani souhlasit v tom bodě, že tady mluví o tom, že to je útěk od zodpovědnosti zastupitelů nebo poslanců. Tomu přece tak není.

Je tady kritizován zákon o místním referendu, že je tady klauzule 50 %. Pojďme ji tedy měnit. Ale my jsme aspoň v tom obecném referendu v těch obcích a ve městech umožnili to, že k zásadním otázkám se lidi mohou vyjadřovat. Problémem toho, co tady projednáváme, je, že pokud to teď shodíme nebo neodhlasujeme, tak neumožníme lidem, aby se k zásadním otázkám, které se jich bezprostředně dotýkají, vyjadřovali.

Určitě také nesouhlasím se vším, co v tomto zákoně je. Ale je přece první čtení a dá se tento zákon měnit ještě ve druhém čtení. Prosím vás, neberme možnost lidem se vyjadřovat například i k té problematice, která je dnes medializována, jako je umístění radarové základny.

Mě třeba osobně se to dotýká, protože v této lokalitě já žiji a podepsal jsem i jako starosta města Příbrami dopis panu premiérovi, na který jsme mimochodem ani nedostali odpověď. Jsem pro to, nechť si rozhodnou lidi. Lidi, tak jako za vámi, tak i za mnou chodí a ptají se: Budeme mít možnost se k této otázce vyslovit? Bude brán zřetel vůbec na to, co my si myslíme? Vy tím, že neodsouhlasíte tento zákon a nepropustíte ho do druhého čtení, tak vlastně zamezíte tomu, že lidi jsou vám dobrý akorát, aby jednou za čtyři roky přišli k volbám, a pak už vám ti lidi nejsou téměř k ničemu.

Já bych vás chtěl vyzvat, abyste podpořili tento zákon a propustili ho do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Řihákovi. To je poslední z přihlášených do rozpravy. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Závěrečné slovo paní navrhovatelky, případně jestli paní poslankyně dovolí, tak bych ještě dal slovo panu poslanci Kováčikovi. Já bych dal přednost radši standardnímu postupu, to znamená, že po navrhovateli vystoupí zpravodaj a přistoupíme k hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jsem tak vychován, že mám dát přednost ženě. Vy jste mi to, pane předsedající, trošku ztížil. Takže se omlouvám.

Jen chci sdělit, že vzhledem k tomu, že rozprava byla značně bohatá a různorodá a my si ve vedení poslaneckého klubu přece jenom před hlasováním potřebujeme utřídit rozpravu a věci z ní vzešlé, rád bych požádal před hlasováním o 15 minut na poradu klubu KSČM. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Registruji. Takže poté, co vystoupí pan zpravodaj se svou zprávou před hlasováním, bude 15minutová přestávka.

Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP