(15.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o návrzích pana poslance Zaorálka, který navrhl zařadit tři nové body, a to první bod "Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu 8. a 9. března" zařadit do bloku zpráv.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 177, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Zaorálka, který chce zařadit bod "Pozice České republiky k jednání o Smlouvě o ústavě pro Evropu a příprava českého předsednictví v Evropské unii v 1. polovině roku 2009" zařadit jako první bod na úterý 20. března. Je to tak, pane místopředsedo? Takže tam už jsme zařadili bod 5, takže to musí být jako druhý bod. Souhlasíte s tím takto? Ano.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 67. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o třetím návrhu pana poslance Zaorálka, a to je zařadit bod "Informace vlády o stavu jednání mezi Českou republikou a USA o umístění radarové základny USA v České republice". Tento bod zařadit na úterý jako druhý bod, protože první bod nebyl přijat.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 74. Konstatuji, že tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme pokračovat návrhy pana poslance Bendy. Ten navrhl zařadit nový bod, a to je bod č. 6. Je to druhé čtení sněmovního tisku 15. Bod by se nazýval Ústav paměti národa - druhé čtení.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 85. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Musíme hlasovat také o druhém návrhu, to je zařadit bod… Ano, momentíček, probíhá kontrola hlasování. Já bych poprosil, jestli proběhla kontrola hlasování… Pan poslanec Exner chce zpochybnit hlasování? Ano, prosím, pane poslanče, sdělte nám své stanovisko.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem upozorněn, že u předchozího hlasování, to byl třetí návrh pana místopředsedy Zaorálka, jednání o radarové základně, mám zaznamenáno, že jsem se zdržel, a hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže zpochybňujete hlasování č. 12. Pane poslanče, je to hlasování č. 12, nebo 11?

 

Poslanec Václav Exner: Je to hlasování o třetím návrhu pana poslance Zaorálka. Byl jsem upozorněn, že je to hlasování č. 11.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Exnera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro 100, proti 37. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy budeme hlasovat… Pan předseda poslaneckého klubu poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já se musím omluvit, ale poprosil byl vaším prostřednictvím pana poslance Exnera, aby si ještě jednou zkontroloval své hlasování. Na výjezdu 11. hlasování má "ano", nikoliv "zdržel se" ani "ne". Čili není důvod ke zpochybňování. Prosím, aby se ještě jednou podíval.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já bych poprosil, aby sem doručil někdo sjetinu hlasování č. 11. Já vám, pane poslanče, hned udělím slovo, jak dořeším problematiku tohoto hlasování. Ano, v hlasování č. 11 má pan Exner na sjetině "ano".

Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, musím se vám omluvit, všechny informace jsem dostal zprostředkovaně, sám jsem to neviděl. Teď jsem upozorněn, že nejde o hlasování č. 11, ale o hlasování č. 10. Ještě jednou se vám omlouvám. Zpochybňuji hlasování č. 10.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, ale to pak nemůže jít o třetí návrh pana poslance Zaorálka, pak je to druhý návrh pana poslance Zaorálka. Takže opravujete to, že zpochybňujete… Pane poslanče, musíte tady říci, co zpochybňujete, protože to hlasování č. 11…

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, je to tak, jak jste právě řekl. Ve všech případech hlasování o návrzích pana místopředsedy Zaorálka jsem hlasoval pro, v případě druhého hlasování, hlasování č. 10, mám na sjetině křížek. Z toho důvodu zpochybňuji toto hlasování a omlouvám se všem za nedopatření. Byl jsem informován zprostředkovaně, špatně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, pokud vím, tak hlasování lze zpochybnit bezprostředně po hlasování. Toto je již zpochybňováno dvě hlasování nazpět. Pan zpochybňující vůbec netuší, co zpochybňuje, a začíná to být komedie. Já si myslím, že byste o této námitce neměl vůbec nechat hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan předseda poslaneckého klubu KSČM.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP