(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Volební bod 38 a případná druhá kola předchozích volebních bodů navrhujeme zařadit na úterý 20. března, opět jako poslední body jednacího dne.

Dále vás chci informovat, že z návrhů zákonů, se kterými jsme již vyslovili souhlas, vrátil Senát Poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně utajovaných informací, sněmovní tisk 84/3, a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, sněmovní tisk 94/3. U těchto návrhů zákonů zatím není splněna příslušná lhůta, ta bude naplněna v sobotu 24. března. Tyto body budou zařazeny až do následující schůze.

To je z mé strany vše. Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy. O slovo se přihlásili v pořadí pan poslanec Opálka, pan poslanec Zaorálek, pan poslanec Marek Benda, pan poslanec Kováčik, pan poslanec Bratský, pan poslanec Filip, pan poslanec Tejc, pan poslanec Rath, pan poslanec Bublan. Takže nyní uděluji slovo… Pan ministr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, já se hrozně moc omlouvám, že využívám svého přednostního práva k přednesení návrhu na pevné zařazení bodu, prosím tedy o toto prominutí.

Rád bych po dohodě s panem ministrem financí zařadil bod číslo 12, to je novela devizového zákona, jako pevný bod první po obědě zítra, to znamená ve středu. Také bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 11, což je vládní návrh novely zákona o krmivech, hned po bodu číslo 12. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, ještě bych vás poprosil. Takže navrhujete bod 11 na středu?

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Ještě jednou to zopakuji. Navrhuji bod 12 na středu jako první bod po obědě a následně potom bod 11, to je novela zákona o krmivech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Teď má slovo pan Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 105/1, navrhuji vyřazení bodu 39, sněmovní tisk 105, z pořadu schůze.

Stručné zdůvodnění: Jedná se o materiál, který zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny vláda se žádostí o projednání v Poslanecké sněmovně. Vláda projednala tento materiál 8. listopadu minulého roku a do Poslanecké sněmovny jej odeslala 29. téhož měsíce. Tento postup však - myšleno žádost na projednání v Poslanecké sněmovně - nemá oporu v zákonu 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, neboť v § 50, kde jsou taxativně vyjmenovány body, kterými se Sněmovna zabývá, taková zpráva, pokud nebyla vyžádána, není uvedena. Přesto bylo této analýze přiděleno číslo sněmovního tisku a organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhl dne 6. prosince 2006 přikázat tento materiál výboru pro sociální politiku a zařadil ho na 13. schůzi. Předseda výboru pro sociální politiku, vycházeje ze starého zvykového práva České národní rady pro projednávání zpráv, zařadil tento tisk na jednání výboru dne 11. ledna. Lze konstatovat, že výbor tento bod schválil iniciativně dle svého usnesení o programu schůze, to je dle § 34 odst. 2 jednacího řádu, neboť Poslanecká sněmovna o přikázání dosud nerozhodla. Sněmovní tisk není obvyklou zprávou dle zákona či usnesení Sněmovny a podotýkám, že projednávání i jiných zpráv ve výborech před prvním čtením nemá v jednacím řádu jasně stanovenou oporu. V tomto případě šlo vlastně o podpůrný materiál vlády ke sněmovnímu tisku 87, který vláda 27. prosince minulého roku vzala zpět, a k této problematice se jistě budeme znovu vracet.

Jako zpravodaj vás nyní seznámím s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 23 ze 7. schůze konané dne 11. ledna 2007, které bylo schváleno všemi zúčastněnými poslanci. Podotýkám, že bude třeba se s ním vypořádat i ve sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP