Stenografický zápis 13. schůze, 14. března 2007


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.37 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda


17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Šimonovský
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec David Rath
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Michal Hašek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Zgarba
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Hanuš
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ladislav Skopal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k této Úmluvě /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Václav Exner
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Václav Exner


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Sunkovský
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík


15. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP