(18.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Dámy a pánové, právě pro zřetelné omezení prvku soutěže, pro v návrhu založenou možnost nahrazení demokratičtější a veřejně kontrolovatelné formy konkursního řízení autokratičtějšími formami výběru a také pro velké riziko netransparentnosti, nekontrolovatelnosti, a tedy i obtížné přezkoumatelnosti subjektivních personálních rozhodnutí zřizovatelů nelze tento návrh doporučit ke schválení.

Dámy a pánové, možná se podivíte, ale dnes možná poprvé v životě souhlasím s ministrem Cyrilem Svobodou. Ano, vítám stanovisko koaliční vlády - zdůrazňuji slovo koaliční vlády - která vzhledem k důležité společenské funkci, která náleží školské pracovní osobě, považuje za nezbytné zachovat stav, kdy výsledky konkursního řízení jsou podkladem pro obsazení pracovního místa ředitele školské právnické osoby, popř. ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu, a nepřipouštět tak zcela volnou úvahu zřizovatele o obsazení takového pracovního místa. Možná kolega Svoboda přeslechl jistou snahu předkladatele, že i on by byl vstřícný vládnímu stanovisku. Pokud dojde k synchronu, myslím, že se dohodneme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Grebeníčkovi. Ač jsem ohlásil další vystupující, už jim slovo nedám a přeruším bod číslo 23 s tím, že ho budeme dojednávat zítra vzhledem k tomu, že respektuji rozhodnutí, které zde padlo při znovuzahájení 11. schůze Poslanecké sněmovny po neschválení programu 12. schůze, a to proto, že jsme se dohodli, že v 18.30 hodin provedeme druhé kolo tajných voleb.

 

Vyzývám tedy pana předsedu volební komise Petra Tluchoře, aby se ujal své role předsedy volební komise, a bod 23 přerušuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, je na nás, abychom soustředili pozornost na druhé kolo voleb, které nás dnes čeká. Jedná se tedy o druhé kolo voleb zástupce veřejného ochránce práv (bod 56), do kterého postoupila paní Jitka Seitlová a pan Jan Litomiský.

Druhá věc se týká volby vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (bod 61), kde do druhého kola postoupil pan poslanec Václav Exner.

Za pět minut, v 18.40, bude zahájeno vydávání hlasovacích lístků, které bude končit v 19 hodin. Budete mít tedy všichni možnost v těchto dvou druhých kolech ještě hlasovat.

Znovu připomínám, a to zvláště pro volbu zástupce veřejného ochránce práv - aby byl hlasovací lístek platný, je maximálně jedno číslo před jménem možno zakroužkovat, druhé je nutno označit křížkem. Jakékoliv jiné označení hlasovacího lístku je neplatné. Omlouvám se, že stále opakuji totéž, ale bohužel stále řada hlasovacích lístků je neplatná. Je mi to líto.

Prosím - 18.40 až 19 hodin - vydávání hlasovacích lístků. S výsledky budete seznámeni zítra. Děkuji pěkně, hezký večer.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise za ohlášení voleb a začátku tajné volby. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Zítra začneme v 9 hodin, protože dnešní odpoledne se nám příliš dařilo, a budeme pokračovat pevně zařazenými body a přerušenými body dnešního jednání bez pořadí bodů. Body číslo 23, 73, 53, 66, 68, 69 jsou body, které zůstaly k projednávání na zítřejší den. O pořadí bodů, o pevně zařazených bodech a ústních interpelacích rozhodneme zítra v 9 hodin ráno.

Přeji vám hezký večer a těším se na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP