(17.50 hodin)

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážená Sněmovno, já si myslím, teď nejen za sebe, ale i za kolegu pana předsedu školského výboru Waltera Bartoše, myslím si, že by bylo dobré, kdybychom si přečetli oba jednací řád. Pane Plevo, co na to říkáte? Protože se domnívám, že závěrečné slovo nemá být nikdy hodnocením toho, co proběhlo v rozpravě, protože teď už nemají možnost všichni ti, kdo hovořili, reagovat. Aspoň tak jsem si to přečetla v jednacím řádu.

Nicméně, dámy a pánové, moje závěrečné slovo zní: navrhuji, aby tento návrh byl vetován. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo zpravodajky. O slovo se s přednostním právem mimo rozpravu přihlásil předseda klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že návrh je ve fázi, kdy jej vetovat nelze, můžeme jej zamítnout, nebo vrátit, nebo cokoli, ale vetovat ne, ale to si myslím, že bylo pouze přeřeknutí. Ale k tomu jsem nechtěl.

Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebyli jsme to my, klub KSČM, kteří z tématu státních maturit udělali větší politiku, než bylo třeba. Já sám jsem například absolvoval, pravda nikoli mnohé, ale přece jen nějaké diskuse se středoškoláky prvních a druhých ročníků a oni trpěli pouze nedostatečnou informovaností. Oni trpěli pouze tím, že se jim krmily hlavy tím, jak jsou špatně státní maturity, jak je to zbytečné a neprospěšné, a když se ta diskuse rozvinula dále, tak najednou jsem zjišťoval, že když se s těmi mladými lidmi mluví na rovinu, řekne se jim všechno, řekne se jim i úmysl, proč vlastně, tak jsou schopni a ochotni diskutovat.

Pozorně jsme sledovali průběh rozpravy i jednotlivá vystoupení. Zvažovali jsme během krátké přestávky, jakým způsobem se k tomuto teď již politickému tématu, kdosi to tu nazval volebním tématem nebo předvolební rétorikou, jak se k tomu postavíme.

My přece jen tak úplně nevěříme upřímnosti slibů vlády, potažmo upřímnosti slibů pana poslance Bartoše a dalších. My spíše máme obavu, že návrhy na odložení společné části maturit vedou k odložení na věčné časy. Vedou k dlouhé, neplodné, nic nepřinášející diskusi, která bude mít pouze ten účel, aby to proboha nebylo, a každý další den, každé další nové ráno bez státních maturit bude dobře.

Poslanecký klub KSČM proto podpoří zamítnutí návrhu. Ale současně ubezpečujeme jak vládu, tak předkladatele zákona, že pokud bude tento návrh zamítnut, tak v rámci projednávání sněmovního tisku 136, který reprezentuje názor jiné části odborné veřejnosti, dodržíme vše, co bylo řečeno ve vystoupení našeho kolegy Milana Bičíka. Tady jsme otevřeni další diskusi, která bude mít ovšem jiný smysl než že za každou cenu zastavit, neumožnit, zničit státní maturity. Materiálů jak vládních, tak názorů jednotlivých odborných skupin máme věřím dostatek a slibuji tady přede všemi, že diskuse se zúčastníme s plnou vážností a s plnou erudicí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. A nyní budeme hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě. Paní zpravodajka mne bude kontrolovat, protože jsem neřídil celou rozpravu k tomuto bodu. A je tu návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který byl podán v rozpravě. Ten bychom hlasovali jako první. A pak byly návrhy podmíněné, tzn. pokud neprojde návrh na zamítnutí, tak je přerušení do projednání tisku 136, to by byl druhý návrh hlasování. A pokud by ani tento návrh neprošel, je další alternativní návrh, také podmíněný, na prodloužení lhůty o 55 dnů, což nemohu, pokud by s tím souhlasil navrhovatel, navrhovatel se vyjádří; pokud ne, tak je ten návrh o 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Čili navrhovatel nesouhlasí s prodloužením? Ano, pan navrhovatel.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já mám pocit, pane místopředsedo, že jste nedobře poslouchal. On tam pan kolega Bičík navrhoval ještě jeden návrh, a to je prodloužit o 15 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili tam bylo se souhlasem navrhovatele o 55 dnů, pan navrhovatel nesouhlasí, a v té lhůtě 30denní, kde není třeba souhlasu navrhovatele, by bylo prodloužení o 15 dnů. S 55 nesouhlasíte, čili bychom hlasovali v tomto pořadí. Má někdo výhradu, zaznělo v rozpravě něco jiného? Není tomu tak, přikročíme k hlasování.

Ještě jednou zkusím zazvonit, aby ti, kteří mají zájem o hlasování, se dostavili do sněmovny. Odhlásím vás všechny a požádám o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O jednotlivých návrzích rozhodneme v hlasování, když návrh na zamítnutí bude hlasování pořadové číslo 151, které jsem právě zahájil. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151, z přítomných 173 pro 82, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o podmíněných návrzích. (Z pléna: To bylo utajené hlasování.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem to na displeji viděl, takže se omlouvám. Dobře, chápu, že vy mi věřit nemusíte, ač někteří mi věří, takže já hlasování 151 prohlásím za zmatečné. Požádám techniky, aby zcela jasně nastavili znovu hlasovací zařízení. Znovu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, já namítám proti vašemu rozhodnutí, ten výsledek se tam zobrazil. Takže namítám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to chápu, ale nezobrazil se hned, čili nejdříve, než bychom opakovali hlasování, tak rozhodneme o námitce proti postupu předsedajícího, tzn. to, že jsem prohlásil hlasování pořadové číslo 151 za zmatečné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP