(17.30 hodin)
(pokračuje Kuchtová)

Musí přihlížet. To neznamená ovšem, že to, jak je v zákoně výstupní hodnocení definované, je ideální. To výstupní hodnocení podle mého názoru by mělo být informací a v tom smyslu je i cenné, o žákovi po nějaké době, kdy ho ten učitel poznával. V tom je jeho hodnota, protože to je hodnocení na výstupu. Ale jeho hodnotou určitě není to, když tam učitelé shrnou, že žák není studijní typ. To je prostě náhrada práce odborných pracovníků, psychologů, sociálních pedagogů. To není předmětem výstupního hodnocení. A také výstupní hodnocení nemůže být dlouhé, takové v podstatě, jako teď píší, pokud vím, učitelé všichni pozitivní hodnocení o žácích. To pak nemá žádný smysl. Čili můj vztah k výstupnímu hodnocení je opatrný respekt a hlavně v budoucnu změna jeho obsahu.

Další zkoušky, které jste zmiňovali. Zrušení přijímacích zkoušek. Nikde jsem neříkala zrušení přijímacího řízení, to opravdu není pravda, pane poslanče Bičíku. Zrušení přijímacích zkoušek jenom zapadá do toho rámce co nejširšího otevření středních a vysokých škol, co nejvyššího zrušení bariér, které tady máme a které brání žákům v přístupu ke vzdělání. Chtěla bych vás upozornit, že za stejnou bariéru považuji přímé placení školného, to jste tady ale bohužel nezmínili.

Ohledně maturitní zkoušky už se nebudu dále tady vyjadřovat. Já ji, paní poslankyně, považuji za důležitou, považuji ji nikoli za chiméru, nebo co jste to tady… Ne, to jste neříkala. Považuji ji za téma, které je důležité, a hodlám se opravdu jejím zavedením v době, která bude realistická, zabývat a nechci, aby byla odložena naneurčito. Několikrát jsem to zopakovala, nevím, jak vám to ještě mám říct jinak.

Ohledně omezení pravomocí České školní inspekce. I tam si myslím, že bychom měli při pochopení smyslu celé kurikulární reformy přistoupit na to, že školy budou daleko více autonomní, že budou daleko demokratičtějšími subjekty, které, už dneska to tak není, ale které v žádném případě nesmí nikdo kontrolovat, jestli mají v pořádku třídnice a jestli, já nevím, dostatečně dodržely jednotnou školní osnovu. To je prostě chyba. To samozřejmě chci omezit, pokud to tak ještě vůbec někde je. Ale Česká školní inspekce určitě má nějakou nezastupitelnou úlohu v tom smyslu, že bude pomáhat v té evaluaci jednotlivých všeobecně vzdělávacích výstupů.

Další body, které jste tady zmiňovali. Znovu vás vyzývám: pojďme je diskutovat na tom výboru, speciálním jednání třeba ke státní maturitě. Určitě jsem tady zdůrazňovala, že se jednalo, diskutovalo se i o matematice, mluvila jsem i o těch dvou úrovních, o tom, že se tady objevovaly na začátku kurikulární reformy a že se k nim teď vlastně postupně vracíme. Byla bych ráda, kdyby tady nebylo to osobní neustálé napadání, ale to se asi nezmění.

Paní poslankyně, vyzývám vás k té debatě. Váš příspěvek se mi líbil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství. Dále se přihlásil do rozpravy místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Další přihlášku nemám. Prosím, pane ministře, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Dámy a pánové, pane předsedající, já budu mluvit rychle, abyste si nerozmyslel někdo ještě podat přihlášku. Ale zároveň jsem to už nevydržel, tak se vám omlouvám, musel jsem se přihlásit.

Včera proběhlo na Ministerstvu školství další jedno školení kantorů hodnotitelů ke státním maturitám. Ti učitelé zaplatili 700 korun, uvolnili se z výuky a od dvou hodin se školili. Ke strukturované písemné práci nedostali žádné informace, doposud ještě žádnou takovou kompletní práci neviděli. Dostali CD, které jsem měl možnost v noci vidět. A kritéria, na základě kterých mají posuzovat tu strukturovanou práci, kdybych teď tady chtěl udělat legraci, jako že se mi zdá, že té legrace je tady málo ve sněmovně, tak bych tady přečetl rozdíly mezi těmi kritérii a ukázal na bizarnost toho zadání a té polohy, před kterou jsou stavěni kantoři, kteří nesou odpovědnost za dovedení svých žáků k maturitám.

Skutečně já si myslím, že tato úroveň debaty má jediné vysvětlení, totiž že to všichni máme za sebou a že nikomu z nás už maturita nehrozí. Proto tady vedeme debatu na téhle úrovni. A myslím si, že to hodnocení paní ministryně školství, která reaguje věcně, vlídně, ale zároveň vás žádá o odložení z důvodu nepřipravenosti, protože neexistují učebnice, neexistují pomůcky ani pro kantory, tak přeci tohle vezměte v úvahu a buďte tak hodní a podpořte ten odklad státních maturit tak, abychom celou jednu generaci nevystavili tomu riziku, které je dáno nepřipraveností celého tohoto manévru.

Všechny politické strany říkají, jak se vyplatí investovat do vzdělání, ale ta investice, dámy a pánové, musí mít hlavu a patu a musí být připravena. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No. To byl místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Do rozpravy se přihlásila dále zpravodajka paní Marcela Mertinová. Prosím, paní zpravodajko, máte samozřejmě slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si myslím, že už bylo řečeno vše. Kolega pan poslanec Bičík nás zavedl trošku tematicky někam jinam, byť do problémů, které předkládá paní ministryně jako priority své práce, jako něco, co chce řešit velmi brzy.

Já si myslím, že teď tady máme skutečně návrh, který má jednoznačný cíl - odložit maturity. Navrhuji tedy, abychom tuto rozpravu drželi v tomto duchu, a navrhuji i, abychom už i tuto rozpravu ukončili a věnovali se hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. A ještě před ukončením rozpravy se přihlásil předseda klubu KSČM. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Nebojte, pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu se tady zastávat Milana Bičíka. On má zajisté dost sil a intelektu pro to, aby tak učinil sám. Ale protože jsme bedlivě sledovali rozpravu a chceme doprecizovat náš postoj k hlasování, chtěl bych požádat před hlasováním o deset minut přestávky na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Po ukončené rozpravě, myslím, je možné vyhlásit přestávku na klub KSČM. Jistě na to stačí místo deseti minut devět. Pan předseda klubu to zvládne. Takže v 17.45 se sejdeme. Zeptám se potom, jestli je možné, abychom měli závěrečná slova, nebo nebude zájem o závěrečná. Takže budou závěrečná slova, pak hlasování.

Prosím, přestávka do 17.45.

 

(Jednání přerušeno v 17.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP