(17.10 hodin)

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Děkuji vám za slovo. Já se omlouvám paní Páralové, klidně jsem mohla vystoupit po ní, docela by mě to i možná zajímalo, slyšet její názor, ale protože už jsem se přihlásila, tak řeknu reakci na ty výhrady, které tady zazněly.

Od pana Paroubka zazněla vlastně jakási obhajoba stanoviska sociální demokracie, která tedy nepodpoří novelu zákona, ani předání do výborů, do druhého čtení tedy. Já si, pane Paroubku, myslím, že kvalita vzdělávání skutečně je do jisté míry politická záležitost, protože se týká nás všech, a protože je to otázka, jak už jsem říkala, která zasahuje rodiče, zasahuje ovšem i studenty, žáky, tedy ty, kteří se nějakým způsobem nemohou ještě do toho politického nebo společenského života zapojit. Je naším úkolem a je politickým úkolem jim zajistit dobré vzdělání, dobré vzdělávání.

A ve chvíli, kdy nejsou hotové rámcové vzdělávací programy, nejsou vůbec připravené, opravdu je to realita. Já nechci obviňovat nikoho, jak už jsem tady říkala - nejsou! Nemáme to vzdělávací jádro, žádné, není definované, protože ty rámcové vzdělávací programy nebyly dotaženy. Nemáme v maturitní zkoušce definovány výstupy. Už jsem to tady říkala, to jsou ty standardy, o kterých tady mluvil kolega z ODS. To jsou v podstatě ty rozdílné výstupní podmínky, které v jednotlivých středních školách jsou. Ty vstupní a výstupní podmínky jednotlivých studentů a žáků, srovnejme třeba gymnázium, a já nevím, nějakou odbornou školu s maturitou. Ty výstupy zatím jsou opravdu nesrovnatelné, a jestliže je chceme srovnávat jednotnou maturitou, společnou zkouškou, tak my si musíme nejprve ten standard definovat, a to není! A jestli nám jde o kvalitu vzdělávání, tak my musíme kvalitně tento standard připravit. Já se o to budu velice snažit a myslím si, že - jak jsem nabízela - v debatě k tomu můžeme společně dospět.

Pak tady paní poslankyně mluvila o panu Chválovi, že nechce generální zkoušku. Já se nechci přít. S panem Chválem jsem seděla dost dlouho. Já jsem pochopila, že generální zkouška pro něj je problém organizační, protože to bude skutečně zkouška před zkouškou. Máte pravdu. Bude to problém, ale nevyzkoušet státní maturitu, to byste vlastně popřela i smysl maturity nanečisto. Ta maturita nanečisto v podstatě probíhala v postupných krocích, ověřovala tu maturitu, ale neověřila ji celkově, definitivně. Ta generální zkouška je jenom v podstatě prověřením maturity úplným a je to nutné udělat. Já jsem pochopila, že pan ředitel Chvál se tomu nebrání. Možná jsem to pochopila špatně.

Pak tady pan kolega z KSČM mluvil o tom, že jsem někde pronášela nějaké protichůdné a chaotické úvahy, a nebezpečné. Já vás, pane kolego, chci ujistit, že nebezpečná nejsem, možná jenom tak vypadám, ale v každém případě se mi líbila vaše nabídka k tomu, že na výboru bychom mohli projednání maturity věnovat samostatný prostor. Je to velice důležité a já tu vaši myšlenku hodně podporuji.

Dovolte ještě jednou zopakovat tu celkovou vizi, proč státní maturitu a proč vůbec chceme nějakým způsobem otevřít školství. Hlavním cílem tedy je opravdu dostat vzdělání k co nejširší populaci. To je ten rozdíl oproti třeba první republice, která nám tady formou středních škol, elitních středních škol a vlastně maturity, která byla velice obtížná, byla to v podstatě zkouška na vysoké škole, která nám tady zajišťovala vzdělání pro elitu. My už nechceme, aby naše střední školy byly jenom vzděláním pro elitu. Chceme vzdělání přiblížit co nejširší populaci. A to je to východisko, na kterém, jak já jsem pochopila z těch koaličních rozhovorů, se všichni shodneme. A víc všeobecného vzdělání, víc motivace k učení, lepší podmínky, lepší kvalita, to celkově můžeme prověřit i státní maturitou - ale musíme ji dobře připravit. A opravdu ji nemáme!

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní ministryně školství. Slova se ujme - tak ještě jednou paní kolegyni Páralovou nepotěším: s faktickou poznámkou s limitem na čas pan poslanec Milan Bičík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Bičík: Já skutečně jen krátce. Některé z těch návrhů tady zopakuji. V uplynulých týdnech zazněly z úst paní ministryně nebo úředníků ministerstva návrhy na zrušení výstupního hodnocení na základních školách, na zrušení srovnávacího hodnocení výsledků vzdělání u žáků základních škol v 5. i 9. postupných ročnících, možnost neomezeného počtu přihlášek žáků na střední školy již v prvním kole přijímacího řízení, zrušení nejprve celého přijímacího řízení a vzápětí alespoň přijímacích zkoušek na střední školy, odsun společné části maturit, tak jak o něm dneska jednáme, programové prohlášení, ve kterém ten odsun je skutečně dán, nejlépe nejdříve na rok 2016. Slyšel jsem úvahy o zrušení přijímacích zkoušek na vysoké školy, o změně způsobu hodnocení a úvahy o omezení kontrolní funkce České školní inspekce v oblasti hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání.

Všimněte si, kam jsou všechny tyto návrhy zaměřeny. Připomínám, že jsem říkal - neslyšel jsem vše od paní ministryně, ale také od jejích úředníků či části politického spektra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou ještě jednou předběhne paní kolegyni Páralovou pan poslanec Walter Bartoš jako zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Walter Bartoš: Já musím reagovat. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nechci vyjmenovat všechno, co pan kolega Bičík zde již vyčetl, nicméně poslední otázka, kterou zmínil, je otázka omezení pravomocí České školní inspekce. Já bych uvedl jako příklad Finsko, kterým se sociální demokraté a levá část politického spektra tak zaklíná. Ano, je to velmi kvalitní vzdělávací systém, a tam zrušili inspekci a zavedli podpůrné systémy, které školám dávají naopak poradenskou činnost, velmi kvalitní, a ukázalo se, že je to daleko lepší. Takže neuvádějme tyto návrhy, že jsou špatné, nekorektní a zmatečné. To prosím vás, přečtěme si alespoň elementární věci o vzdělávacích systémech v Evropě, a pak vystupujme! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi. Řádně přihlášená… Ještě jednou s faktickou poznámkou pan kolega Milan Bičík. Prosím.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předkladateli, prosím, prohlédněte si stenozáznam. Já jsem říkal: Tyto úvahy jsou legitimní - ale já s nimi nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to jsme si vyjasnili názorové spektrum v Poslanecké sněmovně. Řádně přihlášená paní poslankyně Alena Páralová a po ní paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, ctěná vládo, kolegyně a kolegové. Paní kolegyně Zelenková ze sociální demokracie zde zdůraznila, že neexistuje analýza, která by dokládala, že systém není připraven na státní maturitu. Domnívám se, že sebelepší analýza by nám zde nepomohla, nepomohla by přesvědčit sociální demokracii, tak jako nepomohla skvělá analýza chyb zákoníku práce. (Projevy nesouhlasu v řadách ČSSD.) Praxe vždy provede analýzu. Názory lidí provádějí analýzu. Názory lidí, kteří musí zákony naplňovat a dávají nám jimi zpětnou vazbu. Ti jsou tou nejlepší analýzou. Je však třeba jim umět naslouchat.

Paní kolegyně Zelenková zde dále prohlásila, že počítá s problémy, protože nic nejde připravit dokonale. Ale přece každý, kdo vytváří zákony a kdo řídí stát, by neměl nikdy na dokonalost rezignovat, protože každá sebemenší nedokonalost ovlivňuje negativně životy desetitisíců lidí. Vlády sociální demokracie bohužel při své práci na dokonalost lehkomyslně rezignovaly a nenaslouchaly lidem, stejně jako jim nenaslouchá kolegyně Zelenková, stejně jako nejsou schopni přijmout opravdu pádné argumenty ministryně školství, které zde zazněly a které v podstatě analýzou byly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP