(10.00 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Je mi to velice líto. Vidíte, že nedělám v proceduře rozdíly, ať je to koaliční, nebo opoziční poslanec, ale velmi vás všechny prosím: pokud zákon stanoví, že ve třetím čtení lze podávat jenom legislativně technické návrhy nebo opravy pravopisných chyb, tak to dodržujme. Protože pokud to budeme extendovat na to, že jde ve třetím čtení podat jakýkoliv návrh, tak porušujeme zákon a navíc ta praxe se může vymstít nám všem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Ale já nezpochybňuji to, co přednesl kolega Šustr. Já jenom říkám, že návrh pod bodem A, což je pozměňovací návrh z usnesení výboru pro obranu, čili to jsem korigoval naše vztahy se zpravodajem, takže to jsem nepovažoval za možné prohlásit za nehlasovatelné. Abych prohlásil za nehlasovatelný návrh výboru, to myslím, že není možné. Čili v tomto ohledu souhlasím s vámi, že samozřejmě nemůžeme přijmout vše jako návrh, který může zaznít ve třetím čtení.

Můžeme pane zpravodaji tímto způsobem hlasovat? (Ano.) Takže nejdřív hlasujeme bod A. Vaše stanovisko?

 

Poslanec Jan Klas: Bod A1, pane místopředsedo. Musíme to rozlišit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, bod A1. (Premiér: Negativní. Zpravodaj: Silně negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 128 a ptám se, kdo je pro bod A1. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 186 pro 4, proti 174. Návrh nebyl přijat.

 

Bod A2. Pane premiére? (Neutrální.) Pan zpravodaj? (Neutrální.) Ano.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 186 pro 76, proti 3. Návrh také nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat bodem B. Pan premiér, stanovisko? (Mírně ano.) Pan zpravodaj? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 186 pro 151, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Bod C. (Premiér: Silně negativní.) Pan zpravodaj? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo - (Námitky z lavic zprava. S námitkou přichází poslanec Pleva.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, pořadové číslo 131. Pane poslanče, já vám dám slovo za chviličku.

 

Hlásil se s faktickou poznámkou pan poslanec Exner a potom pan poslanec Petr Pleva.

Já rozumím tomu sporu, který se tady vede, ale tady je řádně v tisku 84/2 "ve druhém čtení načtený pozměňovací návrh". O návrhu ve třetím čtení zatím nehlasujeme, takže prosil bych všechny - já vím, že ráno bylo nestandardní - aby se soustředili na projednávané body.

Pan kolega Exner, prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Ano, pane místopředsedo. Ale myslím si, že je jasné, že nejdřív se musí hlasovat o legislativně technické změně, a pak, když bude přijata nebo nebude přijata, se buď bude hlasovat o návrhu ve znění legislativně technické změny, anebo v původním znění. Pokud je námitka proti legislativně technické změně, že není možné ji přijmout jako legislativně technickou, je možné hlasovat i o takové námitce. Ale podle mého názoru nejde hlasovat o návrhu, který teď je, aniž by se vyřešila otázka té legislativní změny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, beru tuto připomínku s tím, že jsem chtěl nechat hlasovat o návrhu, který byl podán, protože mě nic neopravňuje, abych o něm nenechal hlasovat. Druhá věc je, jestli ho lze upravit, nebo nelze upravit. O tom bychom hlasovali. To byl můj postup, který jsem navrhoval, že bychom hlasovali, jestli je přípustná ta legislativně technická. Pokud by se Sněmovna rozhodla, že ano, musel bych tomu vyhovět a nechat hlasovat o té legislativně technické změně, kterou přečetl a přednesl pan kolega Šustr. To byl můj návrh postupu. Druhý návrh postupu přednesl pan kolega Exner.

Pan kolega Pleva ho jistě chce doplnit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, protože vás mohu oslovit přímo, vyzývám vás, abyste nebyl alibista. Toto je přece věc každého předsedajícího - nepřipustit hlasování o evidentním porušení zákona. A teprve pokud by byl spor a Sněmovna by proti vám povstala a dala námitku proti vašemu postupu, pak můžete nechat hlasovat Sněmovnu. Ale vy jste předsedající od toho, abyste hlídal dodržování jednacího řádu a nepřipustil takovéto hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A to byl také ten důvod, proč jsem chtěl nechat hlasovat o bodu C, protože ten je legitimní, protože ten byl přednesen ve druhém čtení. Ten druhý postup jsem oznámil již na začátku hlasování a kolega zpravodaj poslanec Jan Klas řekl, že to takhle lze udělat. Proto jsem považoval za možné, abychom se tady procedurálně nepřeli a jednoduše to prohlasovali, protože jsem to považoval za kratší. Ale vaši připomínku k mému řízení schůze samozřejmě beru.

Čili nyní hlasujeme o bodu C, tak jak jsem oznámil a jak jsme se dohodli se zpravodajem, a potom na vaše připomínky navrhnu, abychom nehlasovali o tom, co bylo předneseno ve třetím čtení od kolegy Šustra, protože cítím, že ve Sněmovně je většinový odpor k tomu, že to překročuje rámec legislativně technické připomínky. Pokud kolega Šustr namítne proti postupu předsedajícího, zvolím původní postup, který jsem měl na mysli.

Pane zpravodaji, vaše stanovisko k C. (Negativní.) Pan premiér řekl "negativní".

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 186 pro 7, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě nemůže být hlasovatelný ani návrh legislativně technické změny k návrhu C. Namítá někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.

Tím jsme prohlasovali, pane zpravodaji, všechny návrhy k tisku 84/2. Má někdo výhradu? Není tomu tak.

Protože jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, podle sněmovního tisku 84, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 133 z přítomných 186 pro 152, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji premiéru vlády České republiky Mirku Topolánkovi, děkuji zpravodaji Janu Klasovi za jejich práci.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 53. Bodem číslo 53 je vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz, sněmovní tisk 94, třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru Josef Smýkal. (Námitky mimo mikrofon.)

Ale omlouvám se teď všem, protože ten jsme přeřadili na čtvrtek jako pevně zařazený bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP