(15.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, jak už tady řekl i pan navrhovatel, shodný návrh zákona jsme projednávali už před dvěma lety a Poslanecká sněmovna jej zamítla a já mám za to, že během těchto dvou let se nestalo nic tak významného, co by nás mělo vést k tomu, abychom své stanovisko změnili. Čili i já dávám návrh, aby tento návrh zákona byl zamítnut již v prvním čtení.

K argumentaci, která tady byla uvedena. Nechci opakovat to, co už tady bylo řečeno, jenom chci říci jednu věc, že je skutečně dost podivné, že je navrhován Velký pátek. Ani tak katolická země, jako je Polsko, Velký pátek jako svátek nemá. Chci také připomenout známou skutečnost, že Česká republika je jednou ze zemí, která je nejméně religiózní, čili nevidím žádný důvod, abychom v rozporu s ústavní klauzulí, že stát je neutrální vůči jakékoli ideologii, sem zaváděli Velký pátek jako státní svátek. A připomínám tady i argumentaci kolegy Bublana, který uvedl pochybnost i z toho hlediska křesťanské liturgie. Takže to je tato věc.

A pokud jde o škrtnutí Mezinárodního dne žen, chci připomenout, že jsme už sedmnáct let od 17. listopadu, to znamená, že v té době bylo takových, dejme tomu, nevím kolik procent dětí, které ještě nechodily do školy, a to znamená, že tak čtvrtina české společnosti už si na život za starého režimu vůbec nic nepamatuje. Tak co tu chceme oživovat? Proč chceme z těchto malicherných důvodů znehodnocovat něco, co patří ke kulturním hodnotám lidstva? Už to tady bylo připomenuto. A já opravdu mám dojem, že ze strany Senátu se nám nejednou dostává znamení, že rovnoprávnost žen není něco, co je hodnotou, ke které bychom se měli hlásit. Připomenul bych kolegům pravicovým senátorům, že mně připomínají slova Internacionály "od minulosti spějme zpátky". (Pobavení a potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Škromach, připraví se pan senátor Mejstřík.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, už tady asi všechny argumenty zazněly včetně citací a možná už by chybělo jenom si zazpívat. Ale nechci zlehčovat celou tu věc. Myslím si, že kdyby to bylo tak jednoduché, bylo by to možné nazvat klukovinou, ale myslím si, že je to určitá neúcta ze strany Senátu, a myslím si, že i pana senátora, který je autorem tohoto návrhu. Rozuměl bych tomu, že by se snažil prosadit Velký pátek jako svátek. To je legitimní a to není takový problém. Předpokládal bych, že prázdné vládní lavice budou plné a budou tady argumentovat tím, jak je nepřijatelné další rozšiřování svátků, které budou znamenat další zatížení pro podnikatele, pro firmy a další, protože ti to zaplatí. Ti na tom budou platit zaměstnancům ušlou mzdu za dobu svátku. Proto jestliže vláda nemá zájem a myslí si, že by bylo možná dobré svátky rozšířit, určitě by stálo za to možná zvážit další svátky jako např. Dušičky, ale možná i ten Zelený čtvrtek, o kterém se hovořilo.

Ale pokud jde o 8. březen, tady si myslím, že právě jde o určitou neúctu. Vzpomínám si na období po listopadu, kdy jsme jako odbory vyjednávali kolektivní smlouvy a v kolektivní smlouvě bylo, že na pracovišti bude nástěnka, kde budou uvedeny informace apod. a vystoupil, možná že podobný nadšenec jako pan senátor, a říká: to nemůže být nástěnka, to je totalitní název, tam musí být "informační tabule". Jestliže takto pohlížíme na věci a na realitu ještě 17 let po listopadu, pak se nedivím, že mnohdy jsme na tom morálně tak, jak jsme dnes. A myslím si, že bohužel Senát k tomu přispívá.

Pokud jde o otázku postavení žen ve společnosti, je to otázka stále živá, stejně jako byla začátkem minulého století, kdy tento historický den vznikl. A myslím si, že stejně jako v jiných věcech je to samozřejmě o postavení žen celoročně a nepřetržitě, ale jsou určité situace, a myslím si, že právě 8. březen je tím dnem, kdy je dobré si připomenout, že tyto problémy stále ještě nejsou vyřešeny, a myslím si, že rozumnější a vhodnější ze strany některých senátorů by bylo, aby v rámci mnohých projednávání legislativních úprav právě tuto věc zohledňovali a nezabývali se možná takovýmito mnohdy ideologickými, zdůrazňuji ideologickými návrhy. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slova se ujme pan senátor Mejstřík, připraví se pan poslanec Bratský. Pane senátore, ujměte se slova.

 

Senátor Martin Mejstřík: Dámy a pánové, ani jsem nečekal tak bouřlivou diskusi. Dovolte mi reagovat na některá z vašich vystoupení. Začnu od konce.

Já se musím ohradit vůči slovům pana kolegy Škromacha. To není neúcta Senátu, že navrhuje Velký pátek za státní svátek. Dokonce se nedomnívám, a tak to asi pan kolega Škromach myslel, že by bylo neúctou žádat vyškrtnutí MDŽ ze seznamu významných dnů. Je to přesně naopak. O Velkém pátku, domnívám se, rozumné lidi přesvědčovat nemusím. U MDŽ je to složitější a myslím si, že jestliže Senát o něco dbá, tak to není o to, že by projevoval neúctu k ženám, jak se nám snažil podsunout jiný pan kolega, komunista Grebeníček. Ano, to je pravda, je to neúcta Senátu ke komunismu a k tomu, co je komunistickým dědictvím. A MDŽ, dámy a pánové, jakkoli to byl svátek, který je slaven v některých zemích a který samozřejmě historicky byl svátkem opodstatněným, a já rozumím jeho významu, tak komunisté jako všechno, co mělo jakýsi hlubší význam, než který oni sami cítí, tak dokázali totálně vyprázdnit. Z MDŽ udělali tu prázdnou slupku přesně komunisté, kteří nás teď budou přesvědčovat o tom, jak my jsme neuctiví.

Dámy a pánové komunisté, držte se zpátky a radši mlčte! (Rozruch v sále.)

Já samozřejmě vím, že rovnoprávnost žen je téma na velké debaty a Česká republika je na počátku těchto debat, ale nebudou nás komunisté poučovat o tom, co je rovnoprávnost a co je právo. Já se domnívám, že tato věc neměla být nikdy spojena s pokusem Senátu nebo s pokusem některých senátorů a senátorek ustanovit Velký pátek za státní svátek. Je to naprosto odlišné téma a já opravdu lituji, že se to spojilo. Mícháme tady jablka s hruškami. Ale stalo se. Kdyby pan Grebeníček a jeho kolegyně a kolegové se tímto tématem zabývali upřímně, poctivě a svědomitě, přečetli by si rozpravu v Senátu a přečetli by si i důvodovou zprávu pana kolegy Pavlaty, který tu pasáž o MDŽ navrhl. Já vám nebudu předčítat jeho řeč, je dlouhá, ale ty důvody tam jsou a všichni je známe, včetně komunistů. MDŽ komunisté vyprázdnili a tato země a Senát to cítí. Máme zde jiné možnosti, jak vzdát úctu ženám. Mimo jiné je to i Den matek, který na rozdíl od OSN přijatým MDŽ slaví anglosaské země, slaví jej i německy mluvící země, což jsou země taktéž civilizované, pane - dovoluji si upozornit přes pana předsedajícího pana kolegu Grebeníčka. Jestli si smyslí opak, tak také USA a celá Jižní Amerika například slaví Svátek matek, o MDŽ tam nemají ani páru.

Dále. Státní svátek, říká pan kolega Škromach, je nepřijatelný, protože zatíží českou ekonomiku. Já se musím smát, protože to byl posudek vašeho ministerstva, resp. posudek vašeho kolegy z vaší strany, který konstatoval, že dopad je neutrální. Mohu vám to předložit, jestli chcete.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP