(12.10 hodin)
(pokračuje Rath)

Jediný, kdo má právo říci, že nějaké správní rozhodnutí bylo učiněno v rozporu se zákonem, je tedy správní soud. Já se ptám, kde současný ministr a současná vláda má v ruce rozhodnutí správního soudu o tom, že to rozhodnutí o uvalení nucené správy bylo nějaké, jak tady bylo řečeno, nejasné, aby si osvojovala prostě možnost v tom úvodu používat takovéto formulace.

Takže, dámy a pánové, jen pro oživení a pro dokreslení. Já samozřejmě zde nemám celý text toho správního rozhodnutí, které nepodepisuje ministr zdravotnictví, ale to vydává příslušný úředník ministerstva zdravotnictví a ministr je pouze odvolacím orgánem. Takže proto to zde nemám a nemá cenu to citovat bod po bodu, tak aspoň uvedu ten nejpádnější důvod, abych připomněl současné vládě, zda jsou to důvody opravdu tak nejasné.

Tak koncem roku 2005 bylo proponováno tehdejším vedením ministerstva, resp. Všeobecné zdravotní pojišťovny a potvrzeno vedením Ministerstva zdravotnictví po prozkoumání těch analýz, že dluh Všeobecné zdravotní pojišťovny na konci roku 2005 dosáhne nějakých 15, možná až 18 miliard dluhů. Šlo o kumulovaný dluh, který však v roce 2005 začal narůstat enormním tempem. Do té doby rostl zhruba 2 miliardami ročně, od té doby rostl zhruba nějakými, resp. v tom roce 2005 rostl rychlostí nějakých 5 až 6 miliard v tom příslušném roce. Čili ta extenze dluhu v posledním roce 2005 byla neudržitelná. Díky tomu, to byl hlavní důvod, proč nad VZP, její bezradnost ve zvládání rychlosti růstu dluhu, který způsoboval druhotnou platební neschopnost této pojišťovny.

Copak jsme už zapomněli na to, že ta pojišťovna platila až s dvouměsíčním zpožděním? Že kvůli tomu byly prostě protesty všech zdravotnických zařízení, protože i ona se dostávala do enormních ekonomických problémů a mohla fungovat jen díky tomu, že se sama zadlužovala tím, že si půjčovala různé překlenovací úvěry od komerčních finančních ústavů? To je skutečně ta naše paměť tak krátká, že tady můžeme zopakovat bezmyšlenkovitě jakoukoli nesmyslnou větu?

Takže znovu připomínám: Hrozil kumulovaný dluh ve výši 15 až 20 miliard na konci roku 2005. Díky uvalení nucené správy a krokům, které s tím následovaly, včetně samozřejmě finančních intervencí státu, které byly vázány na nucenou správu, ten dluh skončil na konci roku 2005, k 31. 12., ve výši 10,7 miliardy. Ta nucená správa a všechny intervenční a ozdravné kroky byly tak neúčinné - v uvozovkách - že letos, resp. loni k 31. 12. 2006, tedy rok po uvalení nucené správy, končí Všeobecná zdravotní pojišťovna kumulovaným dluhem ve výši někde pod 4 miliardy. Je uváděn u VZP dokonce ve výši 2,6 miliardy. Tak to bylo uvedeno, že vyplývá z účetní uzávěrky VZP k 31. 12. roku 2006.

Čili rok 2005 končil 10,7 miliardami, dokonce byla obava, že to bude 16 miliard, rok 2006 končil dluhem 2,6 miliardy. Takto dobře VZP nehospodařila snad nikdy ve své historii. Čili to je jediný dokazatelný hmatatelný výsledek nucené správy ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a s tím všech spojených opatření, to znamená samozřejmě intervencí státního rozpočtu, samozřejmě úsporných opatření, které poprvé v historii způsobily, že nárůst nákladů na léky byl záporný, to znamená náklady na léky, které tvoří 28 % veškerých nákladů na zdravotnictví - podotýkám znova, 28 %, tedy jednu třetinu veškerých nákladů na zdravotnictví tvoří léky - tak poprvé v historii, a nejenom v České republice, ale je to ojedinělé i v evropském prostoru, v roce 2006 se podařil dostat pod 100 % roku 2005.

Čili prosím, aby napříště úředníci Ministerstva zdravotnictví nepoužívali do těch odůvodnění nesmyslné věci, které popírají práci jich vlastních, tedy úředníků, pokud ovšem jaksi nepřipustím, že tato věta, nesmyslná věta, tam byla doplněna na podkladě nějaké politické šikany pana ministra Julínka.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Hlásí se prosím někdo další do této rozpravy? Pan doktor Šťastný. Pardon, poslanec Boris Šťastný. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já nebudu určitě dlouho zdržovat. Já mám skutečně pocit, že opravdu tady spadli Marťani, protože to, co slyšíme od mého kolegy, vypadá, jako by tady skutečně dvě volební období na Ministerstvu zdravotnictví neseděla sociální demokracie. Vždyť Všeobecná zdravotní pojišťovna se dostala do těchto dluhů za vlád sociální demokracie, a my tady slyšíme, jako by to byla chyba Občanské demokratické strany a tohoto ministerstva. To je falešná hra.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Hlásí se pan poslanec Rath. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Pane doktore Šťastný prostřednictvím předsedající, já chápu, že vy asi nemůžete mít teď v tuto chvíli v hlavě ty časové řady, já mám to štěstí, že je mám přesně v hlavě, takže vás mohu ubezpečit (smích v pravé části sálu)… Já bych poprosil pravou stranu politického spektra, aby zachovala důstojnost a nechovala se jako parta výrostků. Pokud budete mlčet, možná se i něco dozvíte. (Smích.)

Tady zaznívá, že pravou stranu politického spektra to nezajímá, což mě nepřekvapuje. Takže pro ty, které to v této sněmovně skutečně zajímá. Takže pane poslanče, situace je taková, a já vám dodám ty grafy a účetní uzávěrky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Když v roce 1996 a 1997 byl v čele ministerstva pan ministr Stráský, tedy ministr vlády Václava Klause, tak tehdy byl kumulovaný dluh VZP - tehdy - 8,6 miliardy, 8,6 miliardy v tehdejších cenách a v tehdejších obratech. Jen pro vaši informaci, tehdy ten obrat, roční obrat Všeobecné zdravotní pojišťovny, mohl být, jestli si to dobře pamatuji, kolem nějakých 50, 60 miliard. V loňském roce byl 115 miliard.

Čili ověřte si, že to není problém vůbec vlád sociální demokracie, a tady je to problém všech vlád, které zde vládly od roku zhruba 1992, 1993, protože ta Všeobecná zdravotní pojišťovna se začala do dluhů propadat velmi záhy po svém vzniku, a ten peak dluhů skutečně kulminoval někdy okolo roku 1996, 1997, tedy za vašich vlád. Pak šel dolů a znova začal skutečně kulminovat někdy tak zhruba před rokem a půl, dvěma lety.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. - Pardon, přeje si vystoupit ještě pan zpravodaj. Omlouvám se, přehlédla jsem ho. Odpusťte mi to. A máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl jenom říci jednu věc, že kumulovaný příjem pojišťoven prakticky v roce 2006 se nezměnil, protože ten nárůst sice byl šestiprocentní nebo méněprocentní… Je to stále stejný obnos kolem 175 miliard. Tím, že došlo ke snížení toho deficitu hospodaření za rok 2006 - ještě nemáme výroční zprávy, ale víme, že to bude kolem pěti nebo šesti miliard - ten rozdíl, který tam vznikl, a to dobré hospodaření nastavené tou nucenou správou vzniklo tím, že ty peníze doplatili vlastně pacienti.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Hlásí se pan poslanec David Rath. Máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Já bych skutečně prosil, a tuto diskusi asi nemá cenu extendovat, ale já bych skutečně prosil o to, aby takovéto diskuse byly vedeny věcně a na podkladě čísel a neříkaly se tady prostě nějaké propagandistické hlouposti.

Čili samozřejmě že ten dluh, a já to mohu jednoduše spočítat do koruny - čím byl anulován? Samozřejmě že byl jednak anulován tím, že odkoupila konsolidační agentura část nezaplacených dluhů do všeobecného zdravotního pojištění. Ta částka oscilovala někde kolem tří miliard, do VZP šla menší část.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP