(17.50 hodin)
(pokračuje Boháč)

Tedy k Schengenu a k interpelaci. Devět nových členských států s výjimkou Kypru se stane součástí schengenského prostoru s mnohem menším zpožděním, než se původně očekávalo. Již na Silvestra letošního roku bude možné opustit území České republiky pozemní cestou bez čekání na hranicích, pasové kontroly či celní prohlídky. Česká mezinárodní letiště a letiště ostatních osmi nováčků zavedou dvojí režim pro cestující mezi zeměmi Schengenu a pro cestující, kteří směřují do schengenského prostoru z třetích zemí, či opačně, v termínu nejpozději do března roku 2008.

Vážený pane ministře, můžete nás informovat o dalších krocích vedoucích k integraci České republiky do schengenského prostoru a budou dodrženy výše uvedené termíny? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Boháčovi za dodržení času a za jasnou otázku. Pan ministr vnitra pan Ivan Langer. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chci vás ujistit, že získání nebo užívání jednoho z těch největších práv a svobod, které jsou spojeny s naším členstvím v Evropské unii, a to je volný pohyb osob bez hraničních kontrol, je jedna z absolutních priorit nejen této, ale i předcházející menšinové vlády, která nezískala důvěru. K tomu, abychom toho mohli dosáhnout v takovém termínu, jak zde bylo zmíněno, se musel udělat obrovský kus práce, a to jak na diplomatické, tak teď na té technické a realizační rovině. Bylo to díky naší velké iniciativě na podzim minulého roku, že Rada ministrů vzala na vědomí reálnost existence tzv. projektu SIS I for all, což byla portugalská iniciativa, která umožňuje novým členským zemím zapojit se do stávajícího schengenského informačního systému. To byl velký průlom a udělali jsme to proto, že hrozilo a reálně hrozí, že ten tzv. SIS II, ten nový moderní informační systém, se kterým se plánovalo spuštění roku 2009 a vstupem České republiky do tohoto informačního systému v roce 2009, bude extrémně oddálen a v tuto chvíli nikdo reálně neví, kdy bude spuštěn. To je první vítězství, kterého se nám podařilo dosáhnout.

To druhé. Kéž bych mohl hovořit tak jako vy a konstatovat, že 31. prosince 2007 to tak bude. Nicméně děláme všechno pro to, aby to tak bylo, protože není ještě zdaleka vyhráno. A samozřejmě, že je otázka jednotlivých členských zemí, nakolik budou souhlasit se vstupem jednotlivých nových členských zemí do starého Schengenu v rámci projektu SIS I for all, a to vyžaduje obrovské úsilí každé jedné země, protože to už není otázka politiky, to už není otázka diplomacie, to je otázka garancí bezpečnosti občanů Evropské unie, že každý nový účastník Schengenu bude garantovat ta pravidla a podmínky, které dosud platí.

Na Ministerstvu vnitra jsem vytvořil speciální task force. Je to zhruba 30člennný tým lidí, kteří pracují v jednotlivých úsecích Ministerstva vnitra, v oblasti migrace, uprchlických zařízení, v oblasti informačních systémů, a tým, který je složený ze zástupců policie, a to jak služby cizinecké pohraniční policie, vedení Policejního prezidia, zahraničního úseku Policie ČR. A máme stanovený velmi přesný harmonogram. Je to klasický projekt a manažování tohoto projektu, kdy prakticky po týdnech máme stanoveny úkoly, kdy a co je potřeba dělat.

Není to zadarmo, a i volný pohyb, i zrušení hraničních kontrol něco stojí. Jsou to investice do samotného softwaru projektu SIS I for all. Jsou to investice do komunikačního připojení, jsou to investice do bezpečnostního zajištění tohoto propojení. Dále jsou to velké investice do oblasti telekomunikačního spojení policie, jsou to investice do hraničních přechodů, tak aby splňovaly všechna kritéria.

Je zpracována strategie vlády pro vstup České republiky do schengenského prostoru v rámci projektu SIS I for all. Tato strategie je teď v připomínkovém řízení. Předpokládám, že bude projednávána vládou buď příští týden, nebo přespříští týden. Celkové finanční prostředky, které jsou spojeny s tím, aby naši občané si mohli užívat svobody pohybu bez kontrol a nebyli jsme tedy i nadále nějakými občany druhé kategorie, se pohybují někde zhruba kolem 580 mil. Kč.

A to je rámec, jehož součástí jsou i alternativy, ke kterým může dojít. A já zdůrazňuji, že si nepřeji, aby k nim došlo. Ale pokud si stanovujeme vstup do Schengenu jako prioritu, potom s nimi musíme počítat. Musíme počítat s tím, že Česká republika splní povinnosti, nepodaří se to Polsku, podaří se to Slovensku. Česká republika splní, nepodaří se to Slovensku, podaří se to Polsku, Česká republika splní, nepodaří se to Polsku a nepodaří se to Slovensku. A věřím, že někdy v březnu, kdy proběhnou první evaluační mise, u nás i u sousedů, budeme přesně vědět, jaké jsou šance našich sousedů. Myslím, že všichni si přejeme, aby Česká republika měla pouze jednu vnější hranici, a to je ta vzdušná, tedy na letištích, a že dojde tedy k 31. prosinci 2007 ke zrušení hraničních kontrol.

Je před námi ještě obrovský kus práce, bude to stát nemalé úsilí a dost finančních prostředků, ale myslím si, že ta cena, kterou za toto můžeme získat, je tak vysoká, že se vyplatí tomu projektu věnovat naplno. A věřím, že 31. prosince 2007 se třeba v Mikulově na hranicích potkáme při odmontování hraniční závory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za odpověď panu ministrovi vnitra. Má kolega Boháč zájem o doplňující otázku? Ano, má. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za odpověď, pane minstře. Já rovněž chci být optimistou a věřím, že 31. prosinec 2007 bude tím termínem, kdy budeme přejíždět hranice bez jakýchkoli problémů. Mám jenom doplňující dotaz. Já jsem rozuměl, že portugalská iniciativa směřuje k aktualizované verzi SIS I? Mám jenom malou podotázku, jestli odpovíte, že platí. Děkuji, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o odpověď na doplňující otázku ministra vnitra Ivana Langera. Máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Ano. Původní idea byla, že Česká republika vstoupí do moderního informačního systému známého pod zkratkou SIS II, který obsahuje už i biometrická data. Nicméně jeho zpožďování znamenalo i ohrožení pro Českou republiku a její občany a odkládání zrušení hraničních kontrol prakticky naneurčito. Proto portugalská iniciativa, proto tedy projekt SIS I for all, který znamená vstup do současného "starého" informačního systému, bez těch moderních prvků. Nicméně toto je jediná šance, jak v dohledné době mít doopravdy tu naději a mít tu reálnou možnost býti občany první kategorie.

Zapomněl jsem ještě jednu věc. Celé to samozřejmě má jak tu technickou realizační rovinu, tak stále i tu diplomatickou. A já jsem vedl konkrétní jednání se spolkovým ministrem vnitra panem Schäublem, ale budu vést také jednání s ministry vnitra spolkových zemí Saska a Bavorska, protože je potřebujeme ujistit, že bezpečnost skutečně nemá hranic a že je i v našem zájmu, aby v případě zrušení vnější hranice, která probíhá po česko-německém pomezí, to nepovede ke zhoršení bezpečnostní situace u nás a že budeme schopni garantovat tu úroveň policejní ochrany, která tam je teď v tuto chvíli, i poté. Měl jsem nedávno jednání v Drážďanech s panem saským ministrem vnitra, a jak jsem měl možnost vysledovat z jeho zpětných reakcí a následně i z dopisu pana spolkového ministra vnitra Schäubleho, tak to jednání ho velmi uspokojilo, a já věřím, že se nám to samé podaří i směrem k Bavorsku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra za doplňující odpověď.

A poslední interpelující bude Kateřina Konečná. Budeme postupovat podle § 111 odst. 7, protože pan ministr Julínek, jak už jsem konstatoval, je řádně omluven. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych tedy přečetla svoji interpelaci, na kterou budu požadovat odpověď.

Infekce virem hepatitidy typu C představuje i v České republice závažný problém. Ačkoli v rámci Evropské unie patříme k zemím s nižším výskytem, doposud se nedaří zásadním způsobem omezit šíření této choroby. Hlavní rizikovou skupinou jsou v současné době infekční uživatelé drog, nebezpečím může být i neodborně prováděné tetování nebo piercing. Neexistuje účinná vakcína proti této nemoci. Jedinou prevencí je kvalitní informovanost a varování před rizikovým chováním, především injekční aplikací drog, a dále pak důsledné aktivní vyhledávání infikovaných osob a jejich léčba.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP