(17.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Pokud jde o případ šetření obsahu tzv. Kubiceho zprávy, jsem rád, že to rozlišujeme, protože probíhají v tuto chvíli jakoby dvě šetření. Jedno je šetření úniku Kubiceho zprávy a druhé je prověřování informací, které jsou obsaženy v samotné zprávě. Ta první část probíhá na úrovni policie a pracuje standardním způsobem, předpokládám, a nemám důvod předpokládat opak, pod dozorem státního zastupitelství. Ten druhý případ, tedy šetření obsahu, je prošetřován speciálním týmem vytvořeným na Nejvyšším státním zastupitelství. Souhlasím s vámi, že uplynula poměrně dost dlouhá doba, vy jste to kvantifikoval tuším na sedm měsíců, a zatím veřejnost odborná ani laická nebyla se závěry šetření tohoto týmu seznámena. Co v této věci mohu, tak je požádat pana ministra spravedlnosti, aby se obrátil na paní nejvyšší státní zástupkyni s žádostí, aby podala informaci o tom, v jakém stadiu prošetřování ta věc je a kdy očekává, že by veřejnost mohla být seznámena s jejími závěry. Ale to je z pohledu toho, co ministr vnitra může, maximum, co mohu udělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, i za dodržení času. S doplňující otázkou vystoupí pan poslanec František Bublan. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane ministře, nemusíte mě poučovat o tom, co ministr může a nemůže nebo co musí a nemusí. Před několika měsíci jsem tady stál v podobné pozici a stejně tak jsem to vysvětloval a odkazoval jsem na státní zástupce. Ale mně jde o trošku jinou věc. Mně jde o to, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v posledních měsících skutečně vykazuje takové prvky, že otevře několik kauz, je to spojeno s velkou mediální odezvou, někdy je to přímo jakoby vyšetřování v přímém přenosu, a potom výsledek je téměř žádný, anebo nelze to, co oni shromáždí, procesně využít. Stěžují si na to státní zástupci a nakonec i veřejnost vidí, že většina těch kauz jde někam do ztracena. Tak se ptám, zda se nepodíváte prostřednictvím policejního prezidenta na tento útvar, zda pracuje dobře a kvalitně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za doplňující otázku i za dodržení času. Pan ministr vnitra má dvě minuty na odpověď na doplňující otázku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Přiznám se, pane kolego, že neumím teď udělat kategorický soud, zda platí vaše konstatování, že většina kauz, které vyšetřuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, jde do ztracena, či nikoliv. Je potřeba si uvědomit, že problematika organizované trestné činnosti je nesmírně závažná a mohou být případy jednoduché a složité, případy, které mohou být vyšetřeny vzhledem k objemu důkazních prostředků poměrně rychle, případy, které se mohou táhnout dlouhé měsíce a někdy i roky.

S čím s vámi ale naprosto souhlasím a co já také kategoricky odmítám a nesouhlasím s tím, aby činnost policie a vyšetřování probíhaly v přímém přenosu. I já mám, a to říkám jednoznačně, pochybnosti o některých zásazích takřka v přímém přenosu, a jestli je něco mojí ambicí, a to jsem také udělal, tak byl jasný pokyn policejnímu řediteli, že nese on a jeho náměstek pro trestní řízení osobní odpovědnost za případy úniku informací z vyšetřování. Je jejich povinností uložit příslušným služebním funkcionářům, aby přijali taková opatření, která by únik informací z vyšetřování minimalizovala, a v případě, kdyby k nim došlo, tak postihnout konkrétní policisty. Jestli tito velitelé tuto svoji odpovědnost neunesou, potom budou muset odejít, a pokud neodejdou a budou kryti z pozice náměstka a policejního prezidenta, potom budou muset odejít ti. Jiné řešení bohužel v tuto chvíli nevidím, protože pouze tvrdý a nekompromisní postup v této věci je nadějí a šancí na to, že k takovýmto věcem nebude docházet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi vnitra za doplňující odpověď.

Další interpelující je paní poslankyně Jiřina Fialová. Je to interpelace na pana ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Budeme postupovat podle § 111 odst. 7, protože pan ministr Julínek je řádně omluven. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji, pane předsedající. Velmi mě mrzí, že tu pan ministr není, ale věřím, že mi na mou interpelaci odpoví.

Vážený pane ministře, programové prohlášení současné vlády České republiky v části V. reforma zdravotnictví obsahuje ustanovení: Vláda zvýší podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu. V dalším ustanovení je uvedeno: Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému.

Již předchozí čtyři ministři zdravotnictví obdrželi od Svazu pacientů podněty ke zvýšení účinnosti prevence civilizačních chorob a nedokázali zajistit převedení využitelných poznatků spojených s objevem příčiny jejich vzniku do praxe našeho zdravotnictví. Lékaři o těchto poznatcích dosud mnoho nevědí. Hlavní z využitelných poznatků, jak úspěšně předcházet civilizačním a zvláště kardiovaskulárním onemocněním, je kontrolované snížení hladiny homocysteinu. V listopadu jste obdržel od Svazu pacientů ČR upozornění, že objev je podložen důkazem snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění o 62 procent. To znamená možnost snížení četnosti výskytu těchto nemocí o více než 60 procent a pro zdravotnictví potřebnou podobnou úsporu nákladů.

Homocysteinovou teorii vzniku kardiovaskulárních onemocnění se nikomu nepodařilo zpochybnit. Zároveň ale nejsou odborníci, a to ani mezi pracovníky Ministerstva zdravotnictví, kteří by informace patřící k objevu měli zvládnuté tak, aby bez vyhýbání se rozhodnému slovu dokázali odpovědně posoudit projekt prevence, který jste obdržel. Jen samotné zavedení metody kontrolovaného snížení homocysteinu by znamenalo výrazné snížení nákladů na léčení celé řady civilizačních chorob.

Vážený pane ministře, v listopadu 2006 vás oslovil dopisem viceprezident Svazu pacientů ČR MUDr. Karel Erben, který vás chtěl osobně informovat o problematice homocysteinu a možnostech jejího využití v české péči o zdraví, avšak z vaší strany nebyl zájem - snad z nedostatku času, či tehdy ještě nedůvěryhodného mandátu ministra. Proto se vás ptám nyní. Za prvé: dá Ministerstvo zdravotnictví v duchu programového prohlášení impuls k doplnění vzdělání lékařů o prevenci civilizačních chorob, aby od nich odvrátilo nebezpečí soudních postihů za poškození zdraví nevyužíváním existujících poznatků? A za druhé: zavede Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 69 zákona 20/1966 Sb. urychleně poznatky o předcházení civilizačním chorobám do praxe zdravotnictví, nebo alespoň na předložený projekt objedná audit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Podle § 111 odst. 7 nepřítomný ministr odpoví na ústní interpelaci do 30 dnů písemně.

Dalším přihlášeným je Ondřej Plašil, kterého tady nevidím, a vzhledem k tématu interpelace i tomu, na koho je směřována, vidím, že se pan kolega pravděpodobně spletl, když interpeloval ministra dopravy Aleše Řebíčka ve věci skutečné ztráty ČSA. Myslím, že by to bylo spíše na ministra financí, ale protože tady není, tak podle § 111 jeho interpelace propadá.

Pan kolega Čepelka mi oznámil, že svou interpelaci na Petra Nečase stahuje.

Dalším interpelujícím je tedy pan poslanec Zdeněk Boháč ve věci interpelace na Ivana Langera o průběhu jednání o integraci České republiky do schengenského prostoru. Takže pan kolega Boháč se svou interpelací na ministra Ivana Langera.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. I když pan ministr vnitra před chvílí odešel…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je tady určitě někde přítomen, on vás bude slyšet.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Je v předsálí, takže bude slyšet. (Ministr vchází do sálu.)

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře vnitra, postup v interpelacích se zrychlil. Takže co se týče mé interpelace, mám téma schengenský prostor. Myslím si, že to je téma, které je nám daleko bližší a není tam takových názorových různic, jako bylo u mého předcházejícího vystoupení, které se týkalo amerického radaru. Takže si myslím, co se týče schengenského prostoru, napříč politickým spektrem máme názor velice blízký. U radaru věřím, že bude blízký za určitý čas taktéž napříč politickým spektrem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP