(17.30 hodin)

Poslanec David Rath: Děkuji. Tamto si zjistěte. Doufám, že dáte příslušným lidem k náhradě cestu vrtulníkem, protože předávat výpověď policejním vrtulníkem je hodně nestandardní. Očekávám od vás písemnou zprávu o té věci, protože to svědčí ne o dobrém řízení policie.

Druhá věc. Pane ministře, buď jste nemluvil pravdu vy, nebo nemluvil pravdu příslušný státní zástupce. Já odkazuji na jeho rozhovor v Právu, kde tu situaci popsal jinak: že se dostavil na inspekci, požádal o vydání spisu, který dozoroval, ten mu nebyl vydán, odmítli mu ho vydat, což je protizákonné, teprve poté nastala procedura s pečetěním, kterou jste popsal. Čili buď vám lžou vaši podřízení, případně vy víte, jak to je, a neříkáte pravdu Sněmovně, nebo lhal příslušný státní zástupce. Také bych očekával jasné stanovisko.

Za třetí. Očekával bych jasný slib chlapa, že žádnému výkonnému policistovi neklesne v letošním roce jeho příjem. Je to vaše povinnost, toto zajistit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S odpovědí na doplňující otázku pan ministr vnitra Ivan Langer, i když nevím, jestli to není křížová interpelace na ministra spravedlnosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Já bych doporučil kolegu Rathovi, pokud bude mít ten zájem, seznámit se detailně s problematikou odměňování policistů. Nemůže dojít k situaci, že by někomu nepropadla mzda v případě, pokud jeho odměňování v roce 2006 probíhalo standardně. Může dojít k propadu např. u těch příslušníků Policie České republiky, kteří vedle základního tarifu měli extrémně vysoký počet odsloužených přesčasových hodin. V okamžiku, kdy toto existovalo, v okamžiku, kdy existovali policisté, kteří měli obzvlášť vysoký počet odsloužených služeb o svátcích, nedělích a sobotách, při normálním výkonu služby, do kterého by měli být zařazeni, a ten výkon by takto měl odpovídat, nemůže, jestliže byli odměňováni normálně a standardně, pracovali stejně jako všichni ostatní, dojít k tomu propadu.

Může dojít k propadům, kdy špatně fungoval policejní management a kdy někteří příslušníci měli stovky odpracovaných přesčasových hodin, což vy jako lékař víte, že není dobré, protože takovýto policista potom nemůže podávat výkony. Nicméně u srovnatelného objemu práce, který je standardní se srovnatelným objemem práce v roce 2007, jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku, jak začnou nabíhat nadtarifní, resp. mimotarifní složky mzdy, dojde k vyrovnání toho počátečního propadu, který je způsoben srovnáváním platových tarifů s platem a s příjmem. A ten příjem se skládá právě z těchto složek. Jsem přesvědčen, že celkové srovnání - a to srovnání je korektní - příjmů za rok 2006 a příjmů za rok 2007 u těch policistů, kteří byli standardně zařazováni do služeb a měli standardně zařazený objem přesčasových hodin a služeb o víkendech a svátcích, srovnání dopadne dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dalším interpelujícím poslancem je pan František Bublan. Je to interpelace na pana ministra Ivana Langera, ve věci šetření případů Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane ministře, je to více než sedm měsíců, co uplynulo od chvíle, kdy si pan plukovník Kubice přišel do Poslanecké sněmovny stěžovat na to, že organizovaný zločin prorůstá do státní správy. Stěžoval si takovým způsobem, že důsledek tohoto jednání vyplynul v zastavení některých kauz, nebo dokonce ztížení jejich vyšetřování.

Informace, které uvedl na výboru pro obranu a bezpečnost, znepokojily veřejnost. Znepokojily většinu lidí, kteří nebyli přímo zasvěceni do policejní práce, ale znepokojily také prezidenta pana Václava Klause, který vyžadoval, aby byly tyto kauzy důsledně vyšetřeny. Veřejnost by očekávala, že se tak stane. Nicméně od té doby se nestalo téměř nic. Vražda podnikatele Mrázka byla v podstatě zastavena, kauza biolíh se stále vleče a vleče, s ostatními informacemi, které nebyly tak rozpracovány, se v podstatě také nic neděje. Avšak mezitím zase vznikaly nové kauzy - mám na mysli třeba kauzu Budišov, kde také dochází k věcem, že např. bývalá náměstkyně Jourová nejenže byla propuštěna z vazby, ale dokonce Nejvyšší státní zastupitelství zpochybnilo důvod uvalení vazby. Dočítáme se z tisku, že policii chybějí důkazy pro její případnou trestnou činnost. Stejně tak kauza podnikatele Starky. I tam se dočítáme, že policie nemá důkazy.

Nechci zpochybňovat tyto případy, nechci tvrdit, že nemají reálný základ. Pravděpodobně mají. Nicméně chci poukázat na jednu věc, a to je docela velký rozpor mezi tím, jak -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, vypršel vám čas na vaši otázku.

 

Poslanec František Bublan: Moje otázka zní, zda budete řešit situaci na útvaru pro organizovaný zločin, zda budete řešit správu Kubiceho - správu nikoliv se "z", ale správu se "s", to znamená, jak spravuje tento útvar - a zda přijmete patřičná opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak jako tak si myslím, že policejní důstojník si nemá stěžovat, ale má zatýkat. A to se stále neděje.

Prosím, pane ministře vnitra, máte slovo ke své odpovědi.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Jestli si nedáte pozor, může se začít dít.

Pane místopředsedo, pane poslanče, kolegyně a kolegové, děkuji za dotaz, ale já bych začal nejprve tím, co je úkolem ministra vnitra. Já jsem si dal ambici proměnit Ministerstvo vnitra v Ministerstvo vnitřních věcí. Ministr vnitra, a vy to víte velmi dobře, není ministrem policie. Možná mohou existovat nějaké slovní zkratky, ale působnost, role, pravomoc ministra vnitra vůči policii jsou velmi omezené. Všichni velmi dobře víme, že ministr vnitra vůbec není oprávněn vstupovat, zasahovat do jednotlivých konkrétních věcí nebo ukládat policistům, jak mají ve věci postupovat, resp. kontrolovat, zda vyšetřují dobře, či nikoli.

Tím se dostávám k jedné části odpovědi na vaše dotazy. Celý postup policie od novely trestního řádu v minulých letech od prvního úkonu je pod dohledem státního zástupce. A policista může konat pouze to, co mu státní zástupce na jedné straně uloží, přikáže, v žádném případě nemůže dělat jiné věci. V celém průběhu přípravného řízení se musí řídit pokyny státního zástupce. Jinými slovy, policista není v tomto smyslu všemocný a vše je postaveno na vyvážené roli policie a státního zastupitelství.

V případě paní náměstkyně Jourové a uvalení vazby do celého procesu řízení vstupuje navíc ještě soud, který pouze pokud státní zástupce shledá důvody pro vazbu a podá návrh na uvalení vazby, on může rozhodnout, nebo ne. Je zcela na rozhodnutí soudce, jak v té věci rozhodne - jestli vazbu uvalí, či nikoliv. Jinými slovy, v tom procesu existuje na jedné straně poměrně vysoká pravomoc policie zasahovat do osobnostních práv každého z nás, ale jsou nastaveny i kontrolní mechanismy z roviny státního zastupitelství v jedné části řízení, a soudu, v té další části řízení, jako je např. vzetí do vazby nebo povolení odposlechu telefonů apod. V této věci mi nezbývá nic jiného, než věřit, že jestliže státní zástupce odsouhlasil např. zatčení některých osob, sdělení obvinění těmto osobám, tak dělá svoji práci dobře, a nemohu to jakýmkoli způsobem zpochybňovat.

Úkolem ministra vnitra je něco jiného: trvat na tom, aby policie měla dobré podmínky pro svoji práci, aby zodpovědní funkcionáři vedle pravomocí, které mají, také nesli odpovědnost za to, co dělají. V tomto smyslu je mým nejbližším partnerem policejní prezident. Například v souvislosti s novým služebním zákonem a celou řadou změn, ke kterým tam dochází, mohu působit, a to vám garantuji, že působím na policejního prezidenta např. v souvislosti se služebním zákonem, abych měl elementární jistotu toho, že každý ze služebních funkcionářů si je vědom odpovědnosti, kterou za svoji práci má.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP