(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Břetislav Petr se chystá k doplňující otázce. A já vás budu velmi dobře hlídat a opravdu vám delší čas nenechám.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane ministře, já vám děkuji za vysvětlení. Myslím si, že ani takové vysvětlení jsem nepožadoval. Já jsem položil tři otázky. Byl bych rád, kdybyste mně na ně mohl písemně do 14 dnů odpovědět.

Já si myslím, že chceme-li zajistit 8 % z biomasy, tedy elektřiny a tepla, že bychom si měli udělat vlastní výzkum a nepřebírat to, co je jinde ve světě. Já si myslím, že nejsme tak erudovaní v tom spalování jako jinde ve světě a naše hodnoty - já jim víc věřím než hodnotám z literatury. Jinak vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji tentokrát za dodržení času. Máte dvě minuty na doplňující odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane kolego, vlastně bych s vámi mohl trochu škodolibě souhlasit, protože dobře, udělejme si vlastní výzkum, ale pak musíme nejprve ty kotelny tady mít a musíme v takovém rozsahu všechny typy biomasy využívat tak, abychom mohli sebrat vlastní data. A s tím já souhlasím, protože ten potenciál biomasy u nás je největší ze všech typů obnovitelných zdrojů energie.

A my připravujeme na ministerstvu z operačního programu životní prostředí úplně nový způsob dotací na náhradu vytápění v lokálních topeništích uhlím. Těch topenišť je zhruba 450 tisíc. My chceme jít na systém nárokových dotací, kde každý, kdo splní určitá kritéria a bude mít certifikovanou technologii a splní tepelně izolační vlastnosti té budovy, tak bude mít jistotu, že dostane dotaci. To znamená nebude to ta nejistota, že někdo vyplňuje papíry, investuje do auditora, a poté tu dotaci nedostane.

Čili já v podstatě s vámi souhlasím, ale do té doby, než tady ty technologie budou v takové míře instalovány, a já věřím, že budou, tak do té doby nezbývá nic jiného, nežli vycházet ze zahraničních měření, a zároveň samozřejmě je na autorech té studie, aby nějakým způsobem se popasovali s tou výhodou, že jejich měření, tato čtyři, se jaksi mimořádně vymykají měřením, která jsou k dispozici ze zahraniční literatury z celé řady zdrojů.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Slova se ujme pan Petr Červenka, který má interpelaci na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. Připraví se pan místopředseda Lubomír Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mostecko mělo, má a bohužel i bude mít svá specifika života a bylo by asi na místě, abych interpeloval celou vládu, jakým způsobem bude pokračovat v obnově Mostecka. Věřím, že vzhledem k vládnímu prohlášení vláda zpracuje ucelený program, který bude navazovat na energetickou koncepci státu a dále zlepší životní podmínky občanů Mostecka.

A nyní však konkrétně. Včera na plénu při prvním čtení zákona o investičních pobídkách zaznělo, že náš region nemá dosti kvalifikované pracovní síly pro nově otevírané investice. Chci se proto obrátit na pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, pana Petra Nečase, zda jím řízené ministerstvo pomůže při odstranění tohoto hendikepu. A za druhé, zda budou posíleny objemy finančních prostředků pro tzv. veřejně prospěšné práce, kterýžto institut VPP výrazně pomáhá obcím Mostecka při nelehké obnově, ale i při postupném snižování nezaměstnanosti. Zkrátka, pane ministře, dostane Mostecko potřebné finance na aktivní politiku zaměstnanosti?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Červenkovi i za dodržení času. Slova se ujme se svou odpovědí ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády Petr Nečas. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Děkuji. Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, je skutečností, že Mostecko patří mezi nejvíce zasažené subregiony v naší zemi z hlediska nezaměstnanosti. Ten největší počet nezaměstnaných byl v únoru roku 2004, kdy míra nezaměstnanosti dosahovala na Mostecku takřka 23 %, a bylo to více než 15 tisíc, konkrétně 15 200 lidí bez práce v rámci tohoto jednoho okresu. Byť došlo k částečnému poklesu zhruba na 13 tisíc nezaměstnaných ke konci loňského roku, to znamená zhruba na necelých 20 %, tak je vidět, že je to opravdu region, který má vážné problémy, že ty problémy jsou hlubší, jsou způsobeny především restrukturalizací uhelného a chemického průmyslu. V mnoha ohledech ano, plynou i z problémů, které vyplývají z této restrukturalizace a které v podstatě řeší všechny vlády od počátku 90. let a budou řešit i vlády, které budou v budoucnosti. Je také evidentní, že těmi příčinami se také jedná o faktory, které souvisí s pracovní silou, a pan poslanec tady o tom mluvil ve své otázce, to znamená s její kvalifikací, zda se nabídka a poptávka z hlediska kvalifikační struktury potkává na Mostecku, nebo nepotkává. Souvisí to také s motivací zaměstnavatelů k přijímání dalších pracovníků. Bezesporu to souvisí také obecně s motivací také k přijetí práce.

Já jsem tady již několikrát upozornil na některá čísla, která platí celostátně, že například v naší zemi je sice zhruba 450 tisíc nezaměstnaných, ale současně je tady 90 tisíc volných pracovních míst, byť se regionálně a právě kvalifikačně míjí třeba poptávka a nabídka z hlediska kvalifikační struktury. Ale současně že je tady poměrně razantní nárůst legálně zaměstnaných cizích státních příslušníků. Ke konci roku minulého roku to mimochodem bylo téměř 190 tisíc legálně zaměstnaných cizinců, konkrétně 188 tisíc. Znamená to, že za poslední zhruba rok a půl narostl počet těchto legálně zaměstnaných cizinců o takřka 60 tisíc. Čili je vidět, že jako kdyby práce tady je, ale ne vždy ta motivace a kvalifikační struktura se kryje.

Je tedy evidentní, že Mostecko patří mezi tyto problematické regiony. Vláda samozřejmě považuje za základ vhodné, jednoduché, transparentní a nediskriminační podmínky pro podnikání, protože ty pracovní příležitosti vytvoří pouze podnikatelský sektor, to nevytvoří stát. Stát pouze musí vytvořit podmínky ve snížení administrativní zátěže, dokončení celé řady projektů, které usnadní podnikatelům život.

Znamená to také provést určité změny v oblasti trhu práce, to znamená vázat právě například celý sociální sytém a systém trhu práce na to, aby více motivoval lidi k větší aktivitě na trhu práce. To znamená více spojovat třeba výplatu různých sociálních dávek s aktivním hledáním zaměstnání, s aktivní účastí na rekvalifikačních programech, na programech dalšího vzdělávání, na příležitostných registrovaných pracích, na veřejně prospěšných pracích. To je velmi důležitý moment, o kterém tady mluvil pan poslanec. Já to opravdu považuji za nesmírně silný prvek, to znamená více motivovat k aktivitě. To, aby celý sociální systém vedl k tomu, že být aktivní se bude vyplácet, to znamená, že to bude přinášet finanční benefity více než pouhý pasivní pobyt v sociální síti.

Samozřejmě my chceme zaměřit celou řadu konkrétních projektů v oblasti evropského sociálního fondu, kde operační program lidské zdroje a zaměstnanost přináší poměrně značný objem finančních prostředků. Jsou tam i programy typu adaptabilita a podobně, které jsou vhodné pro Mostecko. Chceme také samozřejmě použít prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, jakkoliv tyto prostředky jsou možná nižší, než by bylo potřeba. Já chci připomenout, že to bohužel byla právě Poslanecká sněmovna, která snížila v rozpočtu na tento rok svým hlasováním při tzv. porcování medvěda prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti.

Musím především říci, že cílem této vlády je přednostně směřovat aktivní politiku zaměstnanosti především tam, kde jsou na trhu práce lidé znevýhodněni mimo jiné svou kvalifikační strukturou, to znamená to by měli být primární adresáti prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti. Znamená to tedy, že Mostecko bezesporu patří k těmto komplikovaným regionům a v těchto věcech musí dostat náležitou pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi. Ptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Není tomu tak. Děkuji jak Petru Červenkovi, tak Petru Nečasovi.

Slova se ujme pan místopředseda Lubomír Zaorálek v interpelaci na ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve věci obrazů České republiky v zahraničí. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP