(16.30 hodin)
(pokračuje Čunek)

Co se týká výplaty, zda to bude limitkou. Samozřejmě to bude proti účtům, jednáme jenom o tom, aby se obcím dostala ta pomoc rychle. To znamená rádi bychom zvládli převod peněz v termínech, které jsou smluvně obvyklé, to znamená dojednatelné, v termínech platby tak, aby si obce nemusely zřizovat úvěry a posléze získávat peníze od nás.

Jen pro vaši informaci - byl jsem se podívat na dvou místech. V Kašperských Horách byl poškozen výrazně hrad, který je městský, samozřejmě byl nepojištěný, tam řekněme téměř přesně polovina jehlanovité střechy byla odnesena, zřejmě tam bude muset dojít ke kompletní náhradě střechy jedné věže, což je asi jedna z největších škod. Pak to jsou škody menší. Samozřejmě škody na lesním majetku - o tom se tady už hovořilo, takže se jedná u této dotace pouze o škody ne na lesním, ale na majetku obcí a měst, které nejsou toho charakteru lesního.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo vlády. Ptám se interpelujícího - ne, netrvá na doplňující otázce, čili tato interpelace je vyřízena.

Další interpelaci podal pan Miroslav Opálka proti panu ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Interpelovaný místopředseda vlády Petr Nečas je přítomen.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že požadavek, který jsem v interpelaci měl a o kterém jsem informoval i pana místopředsedu vlády, byl splněn, dovolte mi aspoň komentář.

Poslanci Parlamentu České republiky jsou ze zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, § 11, oprávněni požadovat od členů vlády a vedoucích správních orgánů informace a vysvětlení potřebné pro výkon své funkce. V minulém volebním období jsem neměl žádné problémy s rychlou, pravidelnou měsíční ekonomickou informací o vývoji na příjmové a výdajové stránce důchodového a nemocenského pojištění. Mohl jsem tyto argumenty i úspěšně uplatňovat v médiích. Musel jsem však s politováním ještě před půlhodinou konstatovat, že se situace, pokud jde o to, získat tyto informace z České správy sociálního zabezpečení, po nástupu do funkce ministra práce a sociálních věcí pana Petra Nečase změnila.

Zajímá mě především stav k 31. 12. 2006, neboť tato Sněmovna i média byly masírovány neustále tím, že nebude dostatek financí na výplatu důchodů. Po mých intervencích i intervencích tajemníka výboru pro sociální politiku poslanci výboru obdrželi pouze přehled o poplatnících pojistného a o počtech důchodců. Takzvanou Hoideckerovu tabulku, přesněji rychlé hlášení o stavu financování k 31. 12. 2006, které se zpracovává vždy k 20. dni každého měsíce, však nikoli, prý až v polovině února.

Já děkuji panu místopředsedovi vlády, že mi ji před chvílí předal. Ona totiž každá velká firma, stejně tak jako Česká správa sociálního zabezpečení -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, čas vám vypršel.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže děkuji panu místopředsedovi vlády i vám za pozornost a konstatuji, že výběr na důchodech je o dvě miliardy vyšší a na nemocenském téměř o devět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, konstatuji, že informační tok mezi exekutivou a Poslaneckou sněmovnou funguje dobře, protože pan poslanec Opálka obdržel onen materiál, jak může ukázat i na čelní straně, zhruba o tři hodiny později, než jsem ho obdržel já, čili já v tom nevidím žádný problém.

Já se trošku musím zastat České správy sociálního zabezpečení, která se ocitla v letošním roce ve velmi unikátní situaci právě proto, že do poslední chvíle řešila technologické problémy, které souvisely s neujasněností, jaký systém nemocenské bude fungovat, a tím byla obrovským způsobem především v oblasti informačních technologií zahlcena. Protože Česká správa sociálního zabezpečení až do konce prosince musela počítat s třemi různými možnostmi, jak bude fungovat systém nemocenského pojištění v letošním roce. To znamená, že bude fungovat podle systému, který platil v minulém roce, podle systému, který byl schválen v minulém volebním období, nebo podle systému, který byl předmětem novely zákona předložené ještě vládou Jiřího Paroubka a případně modifikovaný v Senátu, takzvaným americkým návrhem, abych to pracovně nazval. Čili se všemi třemi těmito možnostmi, dokonce když to vezmu včetně toho senátního návrhu čtyřmi možnostmi, až do poslední chvíle Česká správa sociálního zabezpečení musela pracovat. Všichni pracovníci v oblasti informačních technologií provozu se chovali nesmírně obětavě. Protože implementovat tyto věci, včetně informačních technologií, včetně příslušných tiskopisů, včetně nastavení celého systému, je nesmírně komplikované, a já bych jim chtěl i takto veřejně poděkovat za ten obrovský kus práce. A ten právě způsobil, že je několikadenní zpoždění z hlediska shromažďování a zpracování dat z hlediska informačních technologií proti minulosti. Ale já předpokládám, že nadále ty informace budou velmi aktuální, velmi živé, a jsem připraven je okamžitě předávat dál do Poslanecké sněmovny, tak jak se tomu stalo dnes.

Co se týká údajů, které tady řekl pan poslanec Opálka, tak mohu konstatovat to, že se naopak z výběru pojistného na důchodové pojištění jednoznačně ukázalo, že opravdu není možné tvrdit, že ten systém je v dostatečném přebytku a že se deset let nemusí nic dělat. To, že je tam rozdíl musím říci pouhé 2 miliardy, což je 0,7 %, relativní chyba mezi příjmy a výdaji důchodového systému, znamená, že dnes je systém v podstatě náchylný k měkkým deficitům. Já si osobně dovolím prognózovat, že možná již v letošním roce, pokud nedojde k nějaké mzdové explozi, bude sklouzávat do měkkých deficitů a že v každém případě tyto výdaje potvrzují nutnost provedení důchodové reformy, včetně parametrických změn průběžného důchodového systému. A já jsem připraven se všemi politickými stranami v této Sněmovně vést korektní a seriózní rozhovory o úpravách důchodového systému tak, aby tento systém zajistil našim občanům v budoucnosti dostatečné finanční prostředky, byl dlouhodobě udržitelný a dlouhodobě ufinancovatelný. Jsem přesvědčen, že je to jeden z klíčových úkolů současné české politické reprezentace bez ohledu na její stranické složení, bez ohledu na momentální personální či stranické zabarvení vlády. Že to prostě bude úkol pro jakoukoli vládu v následujících letech, provést tyto základní kroky v důchodové reformě. Myslím, že ta čísla, která ukazují pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji důchodového pojištění ve velikosti několika desetin procenta, jsou podle mého názoru dostatečně výmluvná.

Jak jsem řekl, jsem připraven všechny tyto nezbytné informace nadále poskytovat a úzce spolupracovat s poslanci v rámci celé Poslanecké sněmovny na základních analýzách a také na základních krocích v úpravě důchodového systému. Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Pan poslanec Opálka se chystá na doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. My jsme se pustili do důchodové reformy, chtěl bych říci, že 2 miliardy také nepovažuji za žádný velký přebytek, ale my jsme tady rozpouštěli 9 miliard na základě požadavku vlády na vyplácení důchodů. A ty 2 miliardy jsme rozpustili vlastně z depozita, z přebytků minulých let, ke kterým se měla přidat i ta hodnota, která je. Naše varianta předpokládala, že některé parametrické změny se budou uplatňovat už od tohoto roku a že se bude kumulovat přebytek. Takže tolik k tomu, co je k důchodové reformě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP