(16.10 hodin)
(pokračuje Čunek)

Druhá část. Pan premiér, já jsem byl v předsálí a slyšel jsem interpelace i na něj, jak se vyjadřoval. V části s ním souhlasím, protože ano, do doby, než jsem se stal senátorem, jsem byl konfrontován pouze s krajskou a komunální politikou. Všechny otázky, na které jsem byl vždycky tázán, jsem odpovídal tak, jak jsem je cítil, a upřímně. To slovo je tady možná frekventované už delší čas. Musím říci - ano, jsem tak hloupý, že nedokážu odpovědět na otázku, co jsem dělal před pěti lety, jestli jsem se skutečně setkal s někým, jestli jsem opravdu byl v kanceláři atd. Zvlášť když se jedná o skutečnost, která se nestala. Jinými slovy - možná jsem to tedy měl říci za prvé - žádný úplatek, o kterém mluvíme, ani žádný jiný jsem nikdy nevzal. A když se mě někdo ptá, co jsem nedělal před pěti lety, tak to skutečně nedokážu zodpovědět.

Co se týká finančních transakcí a operací, již teď musím být znovu ve svém vyjádření opatrný, protože vím, jak se jednotlivá vyjádření dají posunout. Nicméně dal jsem si tu práci - díky bohu to už dneska jde, a také díky technice to dneska už jde - a všechna svá vyjádření jsem si nechal vyjet, dal jsem je do excellové tabulky, která visí na mých stránkách a na stránkách KDU-ČSL. Můžete se tam podívat všichni, nejenom paní poslankyně, a zjistíte, že já jsem žádné vyjádření nikdy nezměnil, jenom jsem odpovídal na otázky, na které jsem byl tázán. To, co se mi stalo ve chvíli, kdy jsem to jenom četl, to znamená o změnách svých výpovědí, to byla sice jedna část, ale pak jsem byl v přímém televizním vstupu a tam se mě zeptal redaktor: Jak to, že stále měníte své výpovědi? Já jsem se ho ptal, kdy se tak stalo. On řekl: Například ve výši svých příjmů. Bylo to tak, že když se mě redaktor zeptal, kolik má starosta města Vsetína plat dnes, tak jsem mu odpověděl, a kolik měl plat v roce 2002, tak jsem mu odpověděl přibližně. Nicméně všechno, a vy to dobře víte, najdete naprosto přesně v tabulkách, takže si mohl odpovědět sám, nemusel se ptát. Nicméně na třetí den, po dvou dnech těchto dotazů, jsem se dočetl, že měním své výpovědi o výši platu. Tak bych řekl, že v této chronologii byly ty mé výpovědi v zásadě údajně tedy zavádějící, nicméně vždycky jsem odpověděl, že to jsou moje peníze.

Co se týká nepřesných vyjádření, vždycky jsem řekl, že to jsou moje peníze. A pak jsem také někdy řekl, že si nevzpomínám, a musím teď říci, že to je dobře, protože každá má věta, každé mé slovo je preparováno, otáčeno ze všech stran, zda tedy se kryje přesně s tím, co jsem řekl před týdnem či 14 dny. Proto si myslím, že vzhledem k tomu, že jde i o vyšetřování, Poslanecká sněmovna není vyšetřovací komise, tak určitě rád všechny okolnosti, které můžu a mohu řeknu, samozřejmě veškerý důkazní materiál předám policii.

Pak jste zmínila jednu věc, že jsem mával nějakým papírem. Já si pamatuji (hlas z pléna upozorňuje na uplynutí stanoveného času pro interpelaci), že pan Tlustý ten papír ukázal jen moderátorovi, já jsem ho ukázal i novinářům, oni si ho také přefotili. (Předsedající: Čas, pane ministře.) A to si myslím, že je něco jiného.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji vám. Paní poslankyně ještě doplní svou interpelaci. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Pane ministře, jenom dvě malé doplňující otázky. Vy jste se v tisku prezentoval se svojí ženou jako velice spořivá rodina. Jak je možné, že jste na ten milion zapomněl, že jste o něj přišel? To je jedna otázka. A druhá otázka, co jsem se dočetla v tisku, nechtěl jste odpovědět, nám třeba tady odpovíte. Jak to, že při své spořivosti při vašem místě bydliště jste s těmi penězi jel téměř 80 kilometrů je uložit? Jsem asi hodně zvídavá.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: No, každý je nějaký. Vy jste zvídavá, to je v pořádku. Já jsem spořivý, vy jste zvídavá. To si myslím, že je dobře. (Smích v některých lavicích.)

Takže proč jsem dal peníze do této banky v Opavě, to samozřejmě vím a je to úplně přirozený důvod. Já jsem totiž nevěděl v té době, že bych mohl být někdy místopředsedou vlády a že bych měl odpovídat na tento dotaz, proč, kam dávám své peníze, když je to normální banka, aspoň tedy mně tak připadala do chvíle, kdy jsem zjistil, že tomu tak není. Nemusím vám líčit svůj šok z toho, když jsem se to dozvěděl.

A možná ještě jeden argument. Když jste říkala, co se týká vedení ministerstva… Já jsem řídil město, které má polovinu řekněme úředníků, než má moje ministerstvo, v tuto chvíli má rozpočet kolem miliardy a všechno, co jsem udělal, za tím si tam stojím. A jsem pevně přesvědčen, včetně tedy evropských fondů, že jsem město řídil na velmi dobré úrovni. A není to můj subjektivní názor. Myslím si, že mě to dostatečně připravilo na to, abych dobře řídil také ministerstvo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to je asi celá interpelace. Slyšeli jsme, co zaznělo, a můžeme pokročit k druhé interpelaci na ministry. To je interpelace pana poslance Juraje Ranince na ministra Ivana Langera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Juraj Raninec: Je to ve věci jednotek sboru dobrovolných hasičů, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já jsem to nerozluštil. Prosím, můžete začít.

 

Poslanec Juraj Raninec: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jako bývalý příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky jsem vždy považoval činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí za velmi důležitou při naplňování úkolů integrovaného záchranného systému. Bohužel předešlé vlády nepřišly se žádným systémovým řešením, které by zlepšilo postavení a činnost zejména jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Dobrovolní hasiči jsou často v postavení žebráků, kteří musí často prosit o každou korunu na svoji činnost. Obce s ohledem na své daňové příjmy nemají dostatek finančních prostředků, zejména na nákup nové techniky požární ochrany, jejíž cena je často pět a více milionů korun. Přitom zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a prováděcí právní předpisy stanovují pro obce celou řadu požadavků na vybavení a zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany.

Jsem přesvědčený o tom, že pokud se v průběhu několika málo let nepodaří systémově řešit problematiku jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, bude zájem o působení v těchto jednotkách ze strany občanů postupně klesat a stát bude muset vydávat podstatně více finančních prostředků na zvýšení početních stavů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, a to včetně zřizování nových požárních stanic. Proto se vás, pane ministře, ptám, jak je podporována činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v letošním roce a jaký je váš záměr na podporu této činnosti v příštích letech.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím ministra vnitra Ivana Langera, aby na tuto interpelaci reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych vás ujistit, že jednotky sboru dobrovolných hasičů považuji za jeden z pevných základů integrovaného záchranného systému v České republice vůbec a jako k takovým k nim chceme přistupovat a také přistupujeme. Na druhé straně si ale musíme uvědomit, že situace opravdu není jednoduchá a že celková podinvestovanost je obrovská a ten problém skutečně není řešitelný z roku na rok, z hodiny na hodinu, ze dne na den a že je potřeba do něj dát skutečně systém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP