(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Já ještě krátkou doplňující otázku. Přece jen bych rád věděl, pane předsedo, zda vláda udělá všechno pro to, aby tuto novelu dala již na březnovou schůzi, i když vlastně vláda tady nějakým způsobem musí nahradit to, co zavinil Parlament v minulém období. Bylo by to dobré, hlavně abychom udělali i projednání podle § 19 (?) odst. 2, a pakliže bude zákon dle vašeho návrhu schválen, abychom tam dali účinnost okamžitě dnem vyhlášení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě něco k tomu.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já tedy musím prostřednictvím předsedajícího pana kolegu Bratského upozornit, že mám takový dojem, i když jsem tehdy nebyl poslancem, že to byla právě ODS, která možná tento problém způsobila. Nevím to jistě, ale bylo by dobré si na to vzpomenout, že to bylo rukou nerozdílnou.

Pokud 5. 2. bude ta novelka projednána pozitivně v Legislativní radě vlády, která se specializuje na veřejné právo, tak je předpoklad, že by to mohlo přijít ještě na březnovou schůzi, ale garantovat to schopen nejsem. Tolik, více toho neumím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Po takové edukativní interpelaci, jak to nazval pan premiér, přijde zase opravdová interpelace v podání poslance Davida Ratha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo vlády, dámy a pánové, nejdříve krátká otázka na začátek. Skutečně si, pane premiére, myslíte, že je vhodné - a to se nás tak bojíte, že musíte posílat své soudruhy ze strany, aby vás interpelovali? To je docela ubohé a myslím si, že to je nedůstojné demokracie. Čili žádám vás o názor, zda to děláte koordinovaně a přikazujete jim to, anebo je to jejich vrozená servilita.

A teď ke korupci. Vážený pane premiére, jste v čele jediné vlády v historii České republiky, která má vicepremiéra v pozici trestně stíhané osoby obviněné z korupce. Jste si vědom, že tím výrazně podlamujete autoritu této vlády oproti občanům? Co tedy ti si o tom mají myslet, o celé vaší vládě? A otázka: Co s tím hodláte dělat? S nadsázkou, a teď mi promiňte tuto skutečně nadsázku - to chcete čekat třeba do doby, až váš vicepremiér bude jezdit na zasedání vlády třeba z pankrácké věznice, nebo jak dlouho chcete čekat, než se k tomu jasně postavíte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněla interpelace. Prosím pana premiéra, aby na ni reagoval. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Takže nejdříve odpověď na první otázku. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě platí obojí: a) jsou servilní, b) jim to nařizuji.

Nicméně kdyby hodina a půl interpelací na předsedu vlády byla takovým tím britským anglosaským stylem, tak bychom to zřejmě uvítali všichni. Ony ty interpelace mají svůj smysl, když jde o věci závažné, kdy premiér je schopen reagovat buď okamžitě, protože jinak ten instrument písemných interpelací je vhodnější. Takže to je moje poznámka jako člověka, který je v Poslanecké sněmovně krátce a interpelacím je vystaven, myslím, potřetí. Takže i já se učím, učíme se všichni. Nebojte se, já to zvládnu.

Ta poznámka, nebo ta výtka, která se týká potenciální případné možné korupce spojené s prvním místopředsedou vlády Jiřím Čunkem, je samozřejmě velmi nepříjemná záležitost a já jsem si toho vědom. Na tiskové konferenci, kde jsem to vlastně jedinkrát komentoval, protože nemíním komentovat komentáře, zvláště už ty okomentované, jsem jasně řekl, že vláda působí krátce. Kdyby se ten problém bezprostředně týkal činnosti Jiřího Čunka ve vládě, tak bych tak smířlivý nebyl a jednal bych neprodleně, vyzval bych ho zřejmě jednoznačně k tomu, aby vládu opustil. Celý ten případ pro mě nese stopy mnoha případů minulých, a proto jsem velmi obezřetný. Časová souslednost spojená s jeho nástupem do funkce předsedy strany, s jeho nástupem do Senátu - je to tvrzení proti tvrzení, postavené na jednom útoku.

Jiří Čunek nakonec ty materiály doma našel. Já nechci mluvit za něho, protože ho v té věci budete nepochybně interpelovat po interpelacích na předsedu vlády. Jeho nešikovné mediální vystupování je určitě dáno tím, že jako většina komunálních politiků zvládal své zastupitelstvo a nepřicházel do styku s takovým typem útoků, kterému jsme my, kteří jsme v centrální politice, vystaveni denně.

Já v žádném případě nemíním Jiřího Čunka v této chvíli omlouvat nebo z něčeho vyviňovat. Myslím si, že jsem jasně označil ten postup, kdy on sám žádal o vydání Senátem a o přešetření, a já doufám, rychlé přešetření všech záležitostí, protože kdyby se opravdu ukázaly nesrovnalosti, tak si myslím, že on sám ví, co bude muset udělat, že ho k tomu nebudu muset vyzývat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednu minutu má pan poslanec David Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Já bych předně na začátku chtěl velmi poděkovat za upřímnost panu předsedovi vlády, s jakou ohodnotil své spolustraníky. Toho si velmi vážím. Že mi dal za pravdu, to mě těší.

K druhé části. Pochopil jsem to správně, že i vy máte podezření stejně jako já, že vámi vedené, resp. vaším ministrem Langrem, Ministerstvo vnitra osnuje nějaký komplot proti šéfovi koaliční strany a nastražilo mu nějakou past za použití známých členů Langrovy politické policie? (Smích v sále, hluk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to je vážné. Prosím, pane premiére, jak to vidíte?

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já myslím, že Ivan Langer, pokud bych chtěl pokračovat ve stejném tónu jako pan poslanec, je v situaci, kdy Langer vede "grosstapo". Ale to by byl jenom žert.

Já si myslím, že pravda bude někde uprostřed v tom smyslu, že dnes je velmi snadné na někoho podat trestní oznámení a někoho takovým způsobem obvinit. Zvláště pikantní je to u různých mravnostních deliktů. Viděl jsem několik filmů, kde to toho člověka poznamenalo na celý život. V tom smyslu já jsem v hodnocení velmi opatrný. Pokud se týká případné korupce, už tak smířlivý nejsem a samozřejmě budu chtít, aby policie vyšetřovala tak rychle, jak je rychle možné zbavit případně Jiřího Čunka tohoto podezření.

Já se nedomnívám, že by policie postupovala neadekvátně, protože policie je povinna nezávisle na svém ministrovi - který policii neřídí, ta má svého policejního prezidenta - takové podezření a takové obvinění vyšetřit, a v tomto smyslu mám v policii Ivana Langera důvěru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme tuto interpelaci a pustíme se do další. Je to pan poslanec Zdeněk Boháč ve věci geneze jednání mezi USA a Českou republikou o radarové základně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tedy nevím, do jaké kategorie bude moje interpelace zařazena, jestli do kategorie interpelací pana doktora Ratha, či nějakých těch servilních. Nechť kolegové posoudí sami.

Tedy ještě jednou, vážená vládo, vážený pane premiére. Včera odpoledne jsme se sešli, členové čtyř výborů parlamentu, na společném sezení se zástupci resortu obrany, zahraničních věcí a dalších, společně s médii, abychom se informovali o postupujících jednáních mezi Českou republikou a Spojenými státy ve věci umístění radarové části protiraketové základny na našem území. Z mého pohledu šlo o průlomový akt, neb v minulosti nebývalo zvykem takto otevřeně na obdobně citlivá témata jednat.

Vážený pane premiére, můžete nám ozřejmit genezi jednání o umístění vojenské základny na území České republiky mezi Českou republikou a Spojenými státy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zvážíme, jaká to byla interpelace. Prosím, pan premiér na ni odpoví v každém případě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP