(14.40 hodin)
(pokračuje Topolánek)

To znamená, ten druhý bod, který jsem nepojmenoval jako prioritu, a zkusím to rychle stihnout, to je to, že všichni si přejí, aby ten text byl jednodušší, srozumitelnější, přehlednější než text původní. Měl by velmi striktně a přesně vymezovat komunitární nebo unijní úroveň kompetencí a národní. Myslím si, že to je v zájmu obecně, nejenom mém, ale českých občanů a České republiky. Měl by umožňovat další rozšiřování, měl by odstraňovat diskriminace pro nové členy a tento text by měl země sedmadvacítky spojovat, nikoli rozdělovat.

Byly to tedy naprosto obecné teze, a já pokládám tuto interpelaci za uzavřenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, můžeme tedy uzavřít první interpelaci.

Druhou interpelaci by měl přednést poslanec Jiří Čepelka ve věci umístění radaru a možnosti teroristického útoku a připraví se Bohuslav Sobotka. Prosím nyní pana poslance Čepelku.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, v současné době je na mnoha místech a mnoha úrovních diskutováno možné umístění radaru Spojených států amerických na našem území a z toho plynoucí výhody a rizika.

Dovolte mi dotaz, zda jsou v současné době zvažována, případně připravována bezpečnostní a další rizika plynoucí z případného umístění radaru na našem území, možnost útoku na tento radar nebo jiné cíle na našem území a zda budeme podobně jako Polsko požadovat jako podmínku pro umístění tohoto radaru některá vojenská bezpečnostní opatření, např. umístění obranných systémů Patriot.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za interpelaci a prosím pana premiéra, aby na ni odpověděl opět v pěti minutách. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pokusím se být velmi stručný. Chtěl bych do úvodu poděkovat předchozím třem vládám před mou první vládou, tj. Špidlově, Grossově a Paroubkově, za to, že ten proces zahájily. Jak Jaroslav Tvrdík, tak pan exministr Kostelka udělali první kroky. Jaroslav Tvrdík dokonce v září roku 2002 řekl: "Vyjádřil jsem zájem České republiky zapojit se do tohoto programu. Nabídli jsme Spojeným státům možnost rozmístění systému protiraketové obrany na českém území." Je vidět, že vládní odpovědnost vede k poněkud jiným postojům než role opoziční. Nicméně mé poděkování patří těmto vládám a těmto ministrům, že tento proces zahájili.

Celá ta diskuse startuje. Přece jenom mně to umožňuje v pěti minutách říci v zásadě to, co bude následovat.

V této chvíli vláda rozhodla a pověřila ministra obrany a ministra zahraničních věcí, aby sestavili expertní tým, který připraví vyjednávací pozici. To znamená, že všechny ty mediální útoky jsou zbytečné. V této chvíli diskutujeme, i na půdě Parlamentu, jaká bude česká pozice pro vyjednávání. V rámci této české pozice budeme samozřejmě diskutovat i případné hrozby, které mohou plynout z umístění této stanice na českém území, což je také v usnesení, a je to usnesení, které zadává oběma ministrům, aby ve spolupráci s našimi službami připravili materiál o případných a potenciálních hrozbách. V následujících týdnech budeme připravovat odpověď na nótu Spojených států amerických, která pravděpodobně vyzní tak, že jsme ochotni ta jednání zahájit. To je v této chvíli všechno, žádné jednotky ještě neumisťujeme.

Jsem rád, že včera zde proběhl seminář, který nastavil diskusi v těch parametrech, jak ji pokládám za věcnou a potřebnou. A Parlament se dostane k diskusi podle mne racionálně v době, kdy bude samozřejmě diskutovat nad smlouvami, které mohou případné umístění této jednotky rámovat.

K té věci obrany, ochrany. Případná radarová jednotka v Brdech, nebo u Jinců, samozřejmě představuje potenciálně stejné riziko, jako je například Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, některé, já nevím, ropovody, plynovody, některá klíčová uzlová místa, na kterých je závislá infrastruktura. V tomto smyslu samozřejmě ochrana bude probíhat standardně. A o zvýšené ochraně budeme jednat právě v období vyjednávání expertních týmů mezi Českou republikou a USA. Já osobně se domnívám, že to bude jeden z klíčových bodů té diskuse, přičemž nepředjímám, že by to měla být ochrana raketami Patriot, to mně připadá v této chvíli hodně, hodně předčasné.

Diskusi k tomu vítám a jsem rád, že se dostává do podoby, kdy se bavíme věcně o různých aspektech celého toho problému a že se dostáváme trochu za zajetí virtuální, mediální reality.

Kolik mám ještě času, já to nestačím sledovat? (Předsedající: Jednu a půl minuty.)

Ano. Já se osobně domnívám, že hlavní aspekty, které musíme diskutovat kromě těch technických - že není pravda, že ten systém něco vyzařuje a ohrožuje lidi, že není pravda, že tam bude zvýšená ochrana pro letecký provoz, ta je tam ostatně nastavena podobně už dnes, že není pravda, že ten systém nebude v jurisdikci České republiky atd. - tak jsou přece jenom aspekty, které jsou pro mne důležitější, a podle mne pro všechny české občany. To jsou aspekty: Neohrozí postavení této jednotky naše bilaterální vztahy se sousedními zeměmi nebo se zeměmi typu Ruská federace? Nebude toto zařízení vytrženo z kontextu alianční obrany protiraketového systému, který má být postupně budován? To jsou všechno otázky, na které jsem ochoten odpovídat v rámci toho, co víme, a společně s vámi tvořit tu pozici, se kterou Česká republika do těchto jednání vstoupí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se zeptám pana poslance Čepelky, jestli chce něco přidat. Chce, takže prosím, ještě máte slovo.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Vážený pane premiére, pokusil bych se svůj dotaz doplnit, možná upřesnit: Předpokládáme nějakou spolupráci v jednání s Polskou republikou?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Museli jste si všimnout, že přístup polské administrativy je trochu odlišný od přístupu české administrativy. A nás k tomu vedly dva faktory. Za prvé si myslím, že je třeba změnit styl jednání vlády oproti těm minulým, které ať už z důvodu utajení nebo z důvodu, že to bylo politicky složitější pro vlastní sociální demokracii, žádné informace Parlamentu a veřejnosti nedávaly. Proto jsme také okamžitě po obdržení non paperu svolali tiskovou konferenci a základní informaci podali. Na diplomatické úrovni, na expertní úrovni ta jednání samozřejmě probíhat budou. Nicméně polská strana dnes víceméně používá podobnou taktiku jako ty naše vlády minulé, to znamená zatím ta diskuse v Polsku není otevřena, protože vláda vlastně oficiálně přijetí této nóty ještě ani nezveřejnila.

Komunikace bude probíhat také proto, že to dělené řešení, ke kterému nakonec americká administrativa přistoupila, takovou diskusi vyžaduje na úrovni expertní, na úrovni diplomatické, na úrovni hrozeb, na úrovni faktického vyjednávání. Nicméně nepokládáme, že bychom společně jednali se Spojenými státy americkými, protože jde o bilaterální vztah, bilaterální smlouvy a v tomto smyslu jsme autonomní, naprosto samosprávnou jednotkou a ta jednání povedeme na úrovni Česká republika - Spojené státy americké.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme ukončit tuto druhou interpelaci. A další je interpelace Bohuslava Sobotky na premiéra. Připraví se Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane premiére, moje interpelace směřuje ke dvěma kontroverzním osobám, které se pohybují ve vašem okolí. Jak napsal server Aktuálně.cz, minulost Ivana Fuksy, náměstka ministra financí, má stín. Jako druhý muž Příbrami navštívil mejdan u podnikatele žijícího z městských zakázek. Oslava, jejíž účastníci naskákali v rozjaření do bazénu v podnikatelově vile, se odehrála před osmi lety po komunálních volbách. Fotografie zveřejnil také server a vypadají skutečně velmi hezky.

Majitel vily Tomáš Melichar finančně podporoval tehdy úspěšné příbramské politiky. Jeho firma Investa měla v té době dominantní postavení ve městě, získávala veřejné zakázky za desítky milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP