(9.50 hodin)

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, páni ministři, já bych se krátce chtěl vyjádřit k té části projevu pana ministra, se kterou se obrátil k poslanci KSČM, potažmo k celé straně.

Dlouhou dobu je voláno ze všech možných stran po transformaci naší strany. Každý si ji zřejmě představuje jinak, nicméně když se zde na tomto fóru poslanec KSČM vyjádří jinak, než někomu zapadá do jeho klišé, je nad tím vyjádřen podiv či úsměv. Já bych se tedy řečnicky zeptal: Dámy a pánové, co po nás tedy vůbec chcete? (Hluk z pravé strany sálu.)

Takže prosím vás, potom to mohu chápat pouze jedině tak, že transformaci podle receptu pravice - zpátky ni krok. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Probíhá obecná rozprava k tisku 111. Nikdo se do ní zřejmě už dále nehlásí, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit. Mám dojem, že zpravodaj i navrhovatel si svoje řekli, takže budeme pokračovat.

Jenom si prosím u zpravodaje ověřím, že tady nebylo předloženo nic k hlasování. Bylo? Prosím zpravodaje, aby řekl, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane místopředsedo, pokud se nepletu - a poprosím svého kolegu Hojdu, aby mě když tak sledoval, protože to byl on, kdo navrhoval řekněme podmíněný krok. Nejprve říkal, že by měl pan poslanec tento návrh stáhnout, a pokud tak neučiní, tak že navrhuje zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. Já bych se formálně měl zeptat pana předkladatele, ale předpokládám, že nemíní návrh stáhnout, takže platí podmínka, že bychom měli hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, takže budeme hlasovat o zamítnutí. Svolávám všechny poslance, kteří by se měli zúčastnit hlasování, aby se dostavili do jednací síně. (Předsedající chvíli čeká.)

Budeme hlasovat. V rozpravě zazněl návrh na zamítnutí z úst pana poslance Hojdy.

Měl bych vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Kdo chce hlasovat, musí se znovu přihlásit. Přihlaste se.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hojdy na zamítnutí textu 111.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí návrhu novely, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí?

Hlasování má pořadové číslo 46. Přítomno 171, pro hlasovalo 29, proti 88. Návrh na zamítnutí přijat nebyl.

 

Nyní bychom se měli zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Pan poslanec Skopal se hlásí.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, já bych požádal o přikázání zemědělskému výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O přikázání zemědělskému výboru budeme hlasovat také. Pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já chci jen, pane předsedající, připomenout, že pan předkladatel navrhl v obecné rozpravě zkrácení lhůty. Předpokládám, že to bude součástí hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme o tom hlasovat na závěr. Prosím, paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, dámy a pánové, já si dovoluji navrhnout přikázání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, o tom budeme hlasovat také. Budeme hlasovat o všech přikázáních.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 47. Přítomno 174, pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další byl návrh přikázat zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání zemědělskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 48. Přítomno 174, pro hlasovalo 144, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslední byl návrh přikázat výboru pro životní prostředí.

Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 49. Přítomno 174, pro hlasovalo 55, proti 47. Tento návrh přijat nebyl.

 

Teď tu byl poslední návrh, a to byl návrh pana ministra, abychom zkrátili lhůtu k projednávání do 30 dnů. Říkám to, pane ministře, správně? Do 30 dnů.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana ministra zkrátit lhůtu k projednávání do 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání do 30 dnů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50. Přítomno 174, pro hlasovalo 142, proti 22. Tento návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

To je snad všechno, o čem jsme mohli hlasovat. Děkuji zpravodaji i navrhovateli. Můžeme ukončit projednávání bodu číslo 10.

 

Máme tu bod

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků
/sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Byl tu návrh vyslovit souhlas již v prvním čtení, ale znovu mám k tomuto návrhu přiložené veto s dostatečným počtem podpisů, jak vidím.

Prosím, aby předložený návrh opět uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych uvedl -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Zvoní.) Promiňte, ale opět vás žádám, abyste debaty odsunuli do kuloárů a tady aby zůstali ti, kteří se opravdu budou věnovat tomuto tisku a budou poslouchat úvodní vystoupení. (Opět zvoní.) Děkuji.

Prosím, teď snad můžeme.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Je to tentokrát vládní návrh zákona a zároveň je to návrh zákona, který vznikl na základě nutnosti zabezpečit aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady, tak doufám, že nevzbudí takové emoce jako předchozí návrh. Týká se oblasti ochrany spotřebitelů a bezpečnosti výrobků, což je jistě pro všechny bohulibá problematika. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady, týkající se spolupráce národních dozorových orgánů v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP