(9.40 hodin)
(pokračuje Říman)

Pikantnost jeho vystoupení v tomto smyslu je skutečně stěží uvěřitelná, z jakých pozic a z jakých důvodů komunistický poslanec hájí tyto výkladní skříně imperialismu a kapitalismu. Neuvěřitelné. (Slabý potlesk.)

Teď k tomu, co říkal, konkrétně k několika bodům.

Proč poslanecký návrh? Protože je rychlejší. Na to odpovídám bez jakéhokoliv mučení. Samozřejmě, že jako ministr jsem mohl vytvořit vládní návrh této změny, ale to by trvalo tak dlouho, že by pak už asi nemělo cenu návrh předkládat, protože lhůta někdy kolem půl roku už se blíží oné lhůtě, kterou navrhujeme v novele, to znamená 31. října. To je jediný důvod, nijak to nesouvisí s vládnutím nebo nevládnutím, to bych si vyhradil.

Co se týče onoho výkaznictví. Samozřejmě výkazy lze dělat za všechno, lze dělat i za každý prodaný rohlík extra výkaz, a samozřejmě že to je možné a v lidských silách, ale je to stejně tak zbytečné. A praxe ukázala, že je zbytečné prostě vykazovat každou čerpací stanici. To jsou údaje, které nejsou pro nikoho nějak užitečné. My na ministerstvu mimochodem děláme hloubkovou prověrku všech statistických výkazů. Je až neuvěřitelné, jaké výkazy se do dneška dělají a jaké se naopak nedělají. Například abych vás pobavil, tak se do dneška dělá pečlivý výkaz lýkového průmyslu. Nevím, jestli někdo ví, co je to lýkový průmysl, ale nedělají se výkazy průmyslů, které naopak sem přišly v posledních letech, třeba elektrotechnického nebo automobilového. Takže čísla jsou potřebná, jsou důležitá, ale je třeba vždycky znát míru ve struktuře, jaká ta čísla ještě užitečná jsou, či nejsou. To k tomu výkaznictví, zda je nutné, aby provozovatelé vykazovali za každou čerpací stanici nebo jenom za své čerpací stanice jako celek.

Nemůžu souhlasit s argumentací, že někteří podnikatelé, když bude tato novela schválena, budou podnikat nepoctivě, že budou ničit životní prostředí a podobně. Já bych chtěl zdůraznit, že stávající předpisy na ochranu životního prostředí v tomto zůstávají nedotčeny. To tady bylo před existencí tohoto zákona, to tady je, když ten zákon v loňském roce spatřil světlo světa. Na tom se vůbec nic nemění. Jde skutečně jen a pouze o to, dát čas těm, kteří prostě z historických důvodů, protože bývalý režim prostě neměl ty požadavky, jaké dneska postupně nabíhají, a evidenci, přesnost, atd. atd., tak dát jim čas na přizpůsobení. Není v tom nic horšího ani nic lepšího. A já opravdu nerozumím tomu zatvrzelému boji proti tomuto typu drobného podnikání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. O slovo se zase hlásí pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji. Musím zareagovat, protože pan poslanec a ministr Říman vystoupil velmi útočně. A nechápu jeho vystoupení, protože v mém vystoupení nebyla ani jedna zmínka o nějakých nadnárodních společnostech. To za prvé. Hovořil jsem o konkurenčním prostředí právě pro ty, kteří dodržují podmínky a kteří dodrželi podmínky podle zákona, a týká se to samozřejmě těch malých provozovatelů.

Jinak nechápu přirovnání mého vystoupení k velbloudovi, protože velbloud je hodné, milé zvíře, akorát nevím, jestli myslel jednohrbého, nebo dvouhrbého.

Chtěl bych připomenout panu Římanovi, že právě jeho návrh, i když říká, že má být rychlejší, je unikátní v tom, že to je poprvé, kdy ministr a poslanec za vládní stranu předkládá návrh změny vládního zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, vyslechl jsem si tady kritiku na poslance KSČM a invektivy vlastně jakoby na celou stranu.

Já si myslím, že je třeba, aby zaznělo znovu z této tribuny, že česká pravice podbíháním a nadbíháním mezinárodnímu kapitálu prostřednictvím obchodních řetězců zlikvidovala bez toho, aniž jsme tehdy byli členy Evropské unie, drobné podnikatele, výrobců českých, dopravce, kteří směrovali jejich produkci do prodejen, které byly díky těmto řetězcům také zlikvidovány. Myslím si, že dříve, než byla postavena nějaká struktura, která se mohla prohlásit coby národní kapitál, tak pod vějičkou toho, že budeme všichni svobodně podnikat, jsme sice získali řadu českých občanů pro tuto činnost, ale vzápětí za několik roků jsme je přivedli do bezvýchodných situací. A to není úkolem podle mě odpovědných politiků, ale byla to dimenze, která byla v této republice mnoho a mnoho let v podstatě jako priorita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní se o slovo hlásí pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Je vidět, že i zákon o pohonných hmotách může být zákonem ideovým. Každý zákon může být ideovým, protože je logické, že každý vyznáváme jinou ideu a styl života. Nicméně mi dovolte pár poznámek.

Za prvé bylo řečeno, že tento zákon navozuje prostředí či dojem, že se jiný zákon, a to ten, který teď platí, nemusí dodržovat. Kdo to řekl? To je přece nesmysl. Každý zákon platí do té doby, pokud není změněn. Ukažte mi jinou situaci. Jestli ji někdo znáte, tak mi řekněte, že to je jinak. Já tvrdím, že to tak být nemůže, a to všichni přece víte. Tak proč vykládá někdo tyto nepravdy zde na této půdě a ještě se zaštiťuje ústavností? Je to nesmysl. Ústavnost říká, že každý zákon, byl-li vydán ve Sbírce zákonů a má platnost neomezenou, tak platí. Má-li platnost omezenou, tak prostě končí jeho platnost dobou jeho omezení. Tečka. Nemá smysl o tom dál jednat. To znamená, bude-li přijata tato novela zákona, bude platit tato novela zákona, nebude-li přijata, nebude platit a bude platit ten, který je ve Sbírce zákonů. To je první věc. To znamená, neplatí teze, že by se teď někdo měl chovat jinak než zákon, který je v platnosti, říkám.

Co se týče druhé věci, a to je ta ideová. To je docela zvláštní, když vystoupí dva kolegové z levice a nemohou se shodnout, protože ten první zjevně hájí zájmy velkých společností, které už od počátku samozřejmě stavěly jinak, protože stavěly na zelené louce převážně, a stavěly velké řetězce s velkými penězi v zádech. Ano, tyto mají jiné podmínky, protože samy o sobě jsou jiné než ty malé, které tu zbyly. Zbyly tu právě po éře komunistů a jsou to především čerpací stanice umístěné v zemědělských družstvech či v zemědělských obchodních společnostech. Druhý vystupující říká, že bychom neměli likvidovat ty malé.

No tak si v tom udělejte pořádek. Řekněte si, jestli chcete podporovat ty velké, nebo jestli chcete podporovat ty malé. Já za sebe říkám, že chci podmínky pro všechny stejné. A stejné se mají ale dle mého soudu měřit od toho nejmenšího, ne od toho největšího. V tom je ten rozdíl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další - pan poslanec Vondruška.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP