(18.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku do rozpravy obecné. Není-li taková přihláška, končím rozpravu.

Nezazněl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí návrhu zákona, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Já se ptám na jiný návrh, ale osvojuji si návrh pana poslance Oldřicha Vojíře, který podal návrh na přikázání také výboru hospodářskému, a ptám se, zda má někdo další návrh na přikázání výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Nejprve v hlasování pořadové číslo 37, které zahajuji, se táži, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro životní prostředí. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 přítomno 157, pro 128, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o přikázání výboru hospodářskému. Zahajuji hlasování pořadové číslo 38. Táži se, kdo souhlasí s tímto přikázáním. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 38 přítomno 157, pro 108, proti 2. Návrh byl přijat.

 

A nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Zahajuji hlasování pořadové číslo 39 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 přítomno 158, pro 78, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí, výboru hospodářskému, a tím končí projednávání… (Námitky.) Ještě asi nekončí, protože proběhne kontrola posledního hlasování. (Děje se.) Je námitka proti hlasování? Ještě moment, prosím. Místopředseda vlády Petr Nečas se hlásí o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, a na sjetině, jak jsem byl právě informován, mám - nevím proč - křížek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 40. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 160, pro 121, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Odhlašuji vás na vaši žádost, prosím o opětovnou registraci.

 

Budeme opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednání. Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Táži se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 141, pro 82, oproti 44. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh zákona výboru pro životní prostředí, výboru hospodářskému a lhůtu k projednání jsme zkrátili o 30 dnů.

Tím končí projednávání bodu číslo 13. Vzhledem k tomu, že je 18.54 hodin, je to závěr dnešního jednacího dne. Děkuji vám všem za účast na tomto jednacím dni. Přeji vám příjemný večer.

Zítra budeme pokračovat podle schváleného programu schůze prvním dopoledním bodem - bodem číslo 10, sněmovním tiskem 111. Následovat bude bod číslo 11 a bod číslo 14.Tolik tyto informace. Přeji příjemný večer.

 

(Jednání ukončeno v 18.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP